Schimbăm destine prin educație

Educația este singura șansă prin care copiii din sate vulnerabile își pot construi o viață demnă și împlinită.

Ce s-a întâmplat în 2020?

23.800

de copii implicați în proiecte educaționale

1.144

de părinți participanți în programe de educație parentală

94.6%

dintre elevii implicați în programele noastre au promovat examenul de bacalaureat

Statistici

27.1% dintre copii nu primesc ajutor atunci când întâmpină dificultăți la teme.

Rata de părăsire timpurie a școlii în mediul rural este de 27.1% (vs. 10.6% la nivel de UE)

44.3% dintre copiii de până la 15 ani sunt analfabeți funcționali

Proiecte educaționale

Intervenția World Vision în educație este posibilă prin programele educaționale integrate, dezvoltate la nivel național, dar și prin proiectele implementate la nivel regional.

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

Proiectul este derulat de World Vision România în parteneriat cu Asociația Română de Literație și beneficiază de o finanțare în valoare de 230.246,00 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021.

Pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Cresterea șanselor de dezvoltare educațională și perfecționare profesională sustenabilă, precum și a gradului de adaptabilitate a acestora la dinamica socio-economică actuală a comunităților dezavantajate socio-economic din județul Vaslui.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de facilitarea accesului la programe de educație nonformală outdoor, pentru minim 36 de cadre didactice din învățământul preuniversitar obligatoriu, (ISCED 1-3, clasele 0-X) și pentru minim 321 de elevi din învățământul preuniversitar obligatoriu, (ISCED 1-3, clasele 0-X), prin furnizarea unor servicii educaționale nonformale sustenabile, în comunitățile vizate.

Prin acest proiect ne dorim sa contribuim la dezvoltarea nivelului de competente si abilitati profesionale pentru 285 de tineri NEETs din Regiunea Sud Vest Oltenia si sa facilitam prin activitati de mediere accesul acestor tineri pe piata de munca.

Proiectul este derulat de Fundația World Vision România în parteneriat SC ASCENDO SRL si este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară Inițiativa locuri de munca pentru tineri.

1400 de copii din 33 de școli rurale primesc zilnic o masă caldă și ajutor la teme. Programul Pâine și Mâine previne astfel abandonul și absenteismul școlar și încurajează copiii să meargă în continuare la școală.

Principala cauză a abandonului școlar timpuriu în zonele vulnerabile o reprezintă limitarea posibilităților materiale. Atunci când copiilor le este foame, nu au cu ce să se încalțe sau muncesc prin curte să-și ajută părinții, școala ajunge pe ultimul loc în lista de priorități. Prin Pâine și Mâine, îi ajutăm pe copii să meargă în continuare la școală și să rămână motivați în ciuda provocărilor cu care se confruntă.

Mersul la liceu pare un lucru atât de banal. Însă pentru copiii de la țară efortul este mai mare decât ne putem imagina. Mulți abandonează pentru că e prea greu. O navetă lungă și costisitoare, chiriile scumpe și rechizitele sunt doar câteva dintre piedicile elevilor de liceu din rural.

Vreau în clasa a 9-a este cel mai mare proiect de burse la nivel național și susține anual sute de elevi să-și continue educația la liceu. Datorită donatorilor individuali și a partenerilor noștri corporate, reușim să fim alături de copii și să-i ajută să-și construiască viitorul pe care îl merită.

Aducem educația digitală în școlile din mediul rural, îi ajutăm pe elevi să deprindă competențele necesare adaptării cerințelor tot mai complexe de pe piața muncii și îi sprijinim pe profesori să se împrietenească cu tehnologia.

Școala din valiză este mai mult decât un proiect de digitalizare a educației. Este un program în care partenerii din școlile în care suntem prezenți sunt parte dintr-o comunitate în care schimbul de bune practici și resurse îi ajută să fie în fiecare zi mai buni și să ofere elevilor experiențe educaționale care îi pregătesc pentru viață.

Situațiile de abandon școlar în satele vulnerabile sunt dureros de frecvente. Copiii părăsesc școala de la vârste fragede, iar lipsa de implicare a comunității este un factor care contribuie semnificativ la această problemă.

Acest proiect a venit ca răspuns la o problemă acută în județele Iași și Vaslui și este dedicat atât copiilor, cât și părinților și cadrelor didactice, cu scopul de a întări legătura acestora cu școala. Implicarea în educație părinților, dar și a comunității, este foarte importantă pentru copii, pentru a le servi drept exemplu și pentru a crește gradul de motivație în ceea ce privește participarea școlară.

Copiii au nevoie să meargă la școală pentru a putea să-și construiască un viitor demn. Au nevoie de educație de la cele mai fragede vârste.

Proiectele Alege școala au rol de a preveni fenomenul părăsirea timpurie a școlii în zonele vulnerabile din România rurală. Îi pregătim atât pe părinți, cât și pe copii pentru educație. Lucrăm împreună cu ei pentru a-i ajuta să înțeleagă importanța educației pentru antepreșcolari și preșcolari. Le oferim părinților resursele și instrumentele de care au nevoie pentru a-și sprijini copiii și pentru a le da acestora șansa la educație.

Facem educația atractivă și îi motivăm pe elevi să vină la școală cu bucurie.

Formăm profesorii pentru ca ei să le poată oferi elevilor un mediu sigur și incluziv în care să se dezvolte, un mediu prietenos în care vor ști că sunt încurajați și susținuți la fiecare pas. Prevenim astfel abandonul școlar și creștem participarea școlară a copiilor din sate vulnerabile.

Dezvoltarea unui copil este influențată de foarte mulți factori, însă impactul cel mai mare îl au oamenii din jurul lui.

Acțiunile întregii comunități se reflectă asupra felului în care crește un copil, de aceea fiecare dintre noi avem datoria să ne implicăm activ în dezvoltarea armonioasă a copiilor din jurul nostru. Într-o comunitate, atât părinții, familia și profesorii, cât și ceilalți oameni cu care copiii interacționează, au un impact semnificativ în evoluția lor. Copiii din comunitățile vulnerabile au nevoie de modele demne de urmat și, în același timp, au nevoie să se simtă iubiți, încurajați și în siguranță. O astfel de comunitate este și comuna Argetoaia, din județul Dolj, unde printre cele mai mari provocări se numără gradul ridicat de discriminare, marginalizare și excluziune socială în rândul copiilor.

ROUTE Poienești- Revitalizarea relațiilor comunitare din Poienești prin furnizarea de servicii integrate

Dificultățile cu care se confruntă comunitatea din Poienești, jud. Vaslui, pot fi depășite prin măsuri integrate care să combată excluziunea socială și economică. Modelul de intervenții directe propus de proiect urmărește îmbunătățirea vieții membrilor comunității prin facilitarea accesului la servicii și măsuri integrate furnizate în cadrul Centrului de Asistență Comunitară Integrată Poienești.

Educația capătă nenumărate forme, iar dincolo de educația formală stă acel ceva în plus pe care copiii îl primesc datorită experiențelor din afara școlii.

Prin acest proiect, am oferit acces la activități de dezvoltare personală pentru 800 de elevi din județele Dolj și Vaslui. Copii de toate vârstele au avut parte în ultima jumătate a anului 2020 de sesiuni de consiliere și orientare în carieră, ateliere de educație financiară și alte activități de educație non-formală, ce au avut ca scop dezvoltarea de abilități pentru viață.

Educația începe din primii ani de viață, atunci când copiii descoperă pentru prima dată lumea din jurul lor, și continuă pe tot parcursul vieții.

Educația timpurie joacă un rol foarte important în dezvoltarea copiilor și previne fenomenul de abandon școlar timpuriu. De aceea, e nevoie să lucrăm atât cu ei, cât și cu părinții lor, pentru a pune bazele unei formări corecte a tuturor abilităților și competențelor necesare pentru o viață sănătoasă pe toate planurile. Proiectul „Școala pentru toți” a adus în comunitățile implicate din județul Cluj o serie de măsuri integrate, prin care părinții au fost familiarizați cu importanța educației timpurii și, în același timp, cadrele didactice au fost pregătite să transforme școala într-un loc prietenos pentru elevi, care să încurajeze participarea școlară.

Tinerii care vor să se angajeze întâmpină de cele mai multe ori obstacolul lipsei de experiență. Elevii din liceele tehnologice, deși se califică pentru o meserie în timpul școlii, experiența este un criteriu de selecție important pentru angajatori.

Proiectul oferă elevilor de la liceele cu profil tehnologic oportunitatea de a dobândi competențele necesare integrării pe piața muncii, prin stagii de practică la agenții economici locali din județele Iași, Vaslui și Dolj. Totodată, elevii își dezvoltă spiritul antreprenorial prin cursuri de formare și înființarea unor firme de exercițiu în comunitățile lor.

Vocea tinerilor este importantă pentru democrația și viitorul Europei și Uniunea Europeană are nevoie de cetățeni implicați și responsabili care să își cunoască și apere drepturile. „Young
Leaders Speak Out for European Values” este un proiect finanţat de Parlamentul European care vizează copiii cu vârste între 12 şi 18 ani din zonele rurale, defavorizate, urmărind să dezvolte abilitățile acestora astfel încât să devină viitori ambasadori ai valorilor europene în comunitățile lor.

Creşterea ocupării, precum si imbunătăţirea nivelului de competenţe al tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est si Vest.

Creşterea ocupării, precum si imbunătăţirea nivelului de competenţe al tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est si Vest.

Îi învățam meserie și-i ajutăm să-și găsească drumul profesional, astfel încât să se adapteze mai ușor pieței muncii.

Prin stagiile de practică organizate la cei mai relevanți parteneri ai proiectului, ne dorim să sporim eficienţa programelor de învățare la locul de muncă, astfel încât tinerii să-și dezvolte deprinderile practice și să facă faţa cu ușurință cererilor unei piețe competitive. Sesiunile de consiliere și orientare profesională, plus cele de sensibilizare cu privire la discriminare și egalitatea de șanse, sunt menite să crească abilitățile socio-profesionale pentru o integrare cât mai bună pe piața forței de muncă.

ÎI motivam să participe, să parcurgă toate activitățile obligatorii ale proiectului, rasplatindu-le cu premii implicarea, și le suntem alaturi pe întreg parcursul acestei perioade de tranziție de la scoală către responsabilitatea primului loc de muncă.