Politica de confidentialitate

General

Confidențialitatea datelor dumneavoastră este unul dintre angajamentele noastre fundamentale. În consecință, avem cea mai mare grijă să procesăm datele dumneavoastră personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația europeană privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal („GDPR”).

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice, datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Această politică de confidențialitate privește datele personale ale beneficiarilor noștri, partenerilor, celorlalte persoane care ne contactează și ale reprezentanților acestora, potențialilor angajați și se aplică acelor date colectate prin intermediul site-ului nostru www.worldvision.ro, precum și datelor personale pe care le colectăm prin e-mail sau prin alte contacte off-line. 

OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Fundaţia World Vision România, în calitate de operator de date, având sediul social în str. Rotaşului, nr.7, Bucureşti, sector 1, rom_office@wvi.org, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului general privind protecția datelor şi ale oricăror alte reglementări legale aplicabile.

Toate cererile privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate vor fi adresate Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO) la următoarea adresă de mail: gdpr_wvromania@wvi.org.  Informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către WVR, pot fi solicitate contactând Responsabilul cu Protecția Datelor la aceeași adresă de mail, gdpr_wvromania@wvi.org.

CUM COLECTĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

În general, intenţia noastră este să colectăm numai datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către dumneavoastră prin accesarea site-ului https://worldvision.ro. Obținem date cu caracter personal prin completarea de către dumneavoastră a formularelor online, prin abonarea la newslettere. Datele colectate sunt cele minimum necesare pentru a vă putea oferi informaţii cu privire la activitatea şi proiectele noastre sau la modalitatea prin care vă puteţi implica.

ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri („Scopuri Permise”): 

  • primirea donațiilor – temei juridic: încheierea sau executarea contractului 

Datele colectate sunt cele pe care le înregistrați dumneavoastră pe site: nume, prenume, adresă de e_mail, cont bancar, telefon, oraş, judeţ, stradă, număr, cod poştal. 

  • gestionarea şi administrarea relației contractuale cu donatorii noștri – temei juridic: încheierea sau executarea contractului.

Datele colectate sunt cele pe care le înregistrați dumneavoastră pe site: nume, prenume, adresă de e_mail, cont bancar, telefon, oraş, judeţ, stradă, număr, cod poştal. 

  •  transmiterea periodică a newsletter-ului – vă putem transmite diverse comunicări prin canalele transmise de către dumneavoastră (e_mail) pentru a vă ține la curent cu privire la proiectele în care sunteți implicat sau la activitățile și evenimentele fundației – temei juridic: consimțământul dumneavoastră. 

Datele colectate sunt cele pe care le înregistrați dumneavoastră pe site: adresă de e_mail.

TEMEIURILE LEGALE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

1. încheierea sau executarea contractului – art. 6, alin.1, lit. b GDPR

2. încheierea sau executarea contractului – art. 6, alin.1, lit. b GDPR

3. consimțământului dumneavoastră – art. 6, alin.1, lit. a GDPR

DEZVĂLUIREA DATELOR DVS. UNOR DESTINATARI SAU UNOR CATEGORII DE DESTINATARI

Putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal doar acelor angajați ai WVR care gestionează efectiv proiectele de marketing în care sunteți implicați, acelor entități contractate de Fundație pentru externalizarea unor servicii în cadrul cărora va fi necesară prelucrarea datelor cu caracter personal (servicii de gestionare/trimitere e_mail: MailChimp, Mail Agent), respectiv prestatori care administrează site-urile Fundației cu acces la date doar în caz de disfuncționalitate a site-ului, prestatorii nu au acces la contul bancar), Libra Bank, platforma de plăţi online EuPlătesc (datele necesare conform reglementărilor bancare în caz de plată).

TRANSFERURI CĂTRE STATE TERȚE

Datele persoanelor fizice înregistrate de către aceștia pe site-ul Fundației nu sunt transferate în acest moment către state terțe. 

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Toate datele cu caracter personal ale donatorilor vor fi păstrate pe o perioadă de până la 3 ani de la finalizarea programului aferent contractului de donație.

Atunci când vă înregistrați pentru a primi newsletter-ul, datele vor fi prelucrate până în momentul în care decideți să nu mai primți aceste informații, trimițând o solicitare la adresa de e_mail: gdpr_wvromania@wvi,org. De asemenea, puteți renunța să mai primiţi comunicări de la noi în orice moment, utilizând linkul de dezabonare din informările pe care le primiți pe e_mail.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Fundația asigură exercitarea acestor drepturi și oferă mai jos o informare completă a acestor drepturi:

Fundația asigură exercitarea acestor drepturi și oferă mai jos o informare completă a acestora:

dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține, din partea Fundației WVR, o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteţi obţine o copie a datelor cu caracter personal furnizate Fundației şi care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de către dumneavoastră, Fundația poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;

dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține, din partea WVR, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; 

dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține, din partea Fundației, ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Fundația are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageţi consimţământul în baza căruia are loc prelucrarea şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneţi prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 

dreptul la restricţionarea prelucrării – aveți dreptul de a obține, din partea WVR, restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite WVR să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale WVR prevalează asupra drepturilor dvs.; WVR va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, daca veți solicita acest lucru;

dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către WVR, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la WVR la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;

dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de WVR în baza consimțământului, înainte de retragerea acestuia.

Exercitarea oricăruia dintre drepturile menționate, se poate realiza depunând o cerere scrisă, datată și semnată, la Fundație, la adresa: Str. Rotașului, nr. 7, Sector 1, Bucureşti sau pe email la gdpr_wvromania@wvi.org.

Responsabilul cu protecţia datelor al Fundației poate fi contactat la adresa: Str. Rotașului, nr. 7, Sector 1, Bucureşti sau pe email la gdpr_wvromania@wvi.org