Parteneriat pentru ocupare 2.0

Creșterea capacității organizațiilor societății civile de a contribui la incluziunea prin ocupare și formare a categoriilor dezavantajate

mina-rad-qFSQFSmfZkA-unsplash
GOV

Parteneriat pentru ocupare 2.0

Durata: Iunie 2024 – Mai 2026,
Proiect co-finanțat de Uniunea Europeană
Buget Total: 4.026.433,57 RON
Din care: Valoare eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR/FSE+/FC/FTJ): 3.422.468,54 RON
Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 603.965,03 RON.
Programul Educație și Ocupare 2021-2027

Organizațiile societății civile (OSC) joacă un rol esențial în incluziunea pe piața muncii din România. Ele sunt cele care contribuie la integrarea grupurilor vulnerabile, precum persoanele cu dizabilități, tinerii din medii defavorizate, minoritățile etnice sau alte persoane defavorizate.

 

Prin programe de formare profesională, consiliere în carieră și facilitarea accesului la oportunități de angajare, organizațiile neguvernamentale sprijină aceste grupuri să-și dezvolte competențele și să-și găsească un loc de muncă stabil.

 

În același timp, OSC-urile sunt cele care pot colabora cu autoritățile publice și sectorul privat pentru a crea politici incluzive și a sensibiliza angajatorii. Munca lor este vitală pentru a construi o societate mai echitabilă și a reduce disparitățile sociale.

Ce ne propunem?

Prin Parteneriat pentru ocupare 2.0, ne-am propus să creăm un program de dezvoltare pentru organizațiile active în domeniul ocupării și formării. Proiectul reprezintă, de fapt, o strategie gândită să crească organizații mai puternice, care să răspundă adaptat nevoilor din comunitățile lor și să fie mai vocale în spațiul public, adică să participe activ la dialogul civic.

 

Scopul asumat al proiectului este creșterea capacității organizațiilor societății civile de a contribui la incluziunea prin ocupare și formare a categoriilor dezavantajate și de a se implica în implementarea măsurilor de ocupare, prin acțiuni de sprijin în vederea întăririi rolului acestora pe piața muncii și implicarea lor în consolidarea dialogului civic.

Ce urmează?

Până în mai 2026, vom oferi unui număr de 30 de organizații ale societății civile și 70 de specialiști ai partenerilor sociali din regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est și Sud-Vest Oltenia, un program care va include:

 • null
  Suport pentru ONG-uri pentru a-și dezvolta serviciile de ocupare: informare și consiliere pe piața muncii, mediere pentru ocupare, formare profesională și antreprenoriat.
 • null
  Servicii integrate de dezvoltare organizațională și pentru digitalizarea proceselor din organizație.
 • null
  Participarea într-o rețea de ONG-uri active în domeniul ocupării și formării.
 • null
  Schimburi de experiență în domeniul activităților pentru ocupare, care vor include vizite de studiu la Bruxelles și Torino.
 • null
  Cursuri pentru angajații, voluntarii și membrii în organele de conducere ale ONG-urilor în următoarele domenii: Expert accesare fonduri, Facilitare comunitară, Competențe antreprenoriale, financiare și juridice.
 • null
  Ateliere pentru angajații, voluntarii și membrii în organele de conducere ale ONG-urilor în următoarele domenii: viitorul muncii, locurile de muncă verzi și economia verde, antreprenoriat și economie circulară.
 • null
  Toate activitățile din proiect sunt oferite gratuit pentru cele 30 de organizații ale societății civile. Apelul de înscriere a ONG-urilor în program va fi lansat în curând.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Parteneriat

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj – Solicitant

Fundația World Vision România – Partener

Logo-WV-Romania-0001