ONG-uri pentru piața muncii

Consolidarea capacității partenerilor sociali prin creșterea capacității strategice și manageriale

dylan-gillis-KdeqA3aTnBY-unsplash
GOV

ONG-uri pentru piața muncii – ID 305818

Proiect pentru creșterea capacității ONG-urilor pentru a deveni active pe piața muncii.

 

Durata: Iunie 2024 – Mai 2026 Buget Total: 3.519.734,84 RON
Finanțator: Proiect co-finanțat din Programul Educație și Ocupare 2021-2027
Prioritatea P01 „Modernizarea instituțiilor pieței muncii”

Fundația World Vision România în parteneriat cu Ascendo demarează proiectul „ONG-uri pentru piața muncii” (ID: 305818) pentru creșterea capacității ONG-urilor de a implementa acțiuni specializate pentru piața muncii și accesarea de finanțări în acest domeniu. Proiectul sprijină 30 de ONG-uri interesate să-și dezvolte gratuit această componentă prin:

 • Formare profesională autorizată pentru 72 de angajați, membri, voluntari în domenii precum: Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, Manager proiect, Competențe informatice, Consilier orientare privind cariera, Formator, Competențe antreprenoriale
 • Evaluare, training și coaching pentru 30 de ONG-uri în management și dezvoltare strategică pentru piața muncii, Training, coaching și asistență pentru autorizare servicii pentru piața muncii.

 

ONG-urile interesate să afle mai multe despre condițiile de participare și criteriile de selecție pentru a beneficia de aceste servicii se pot pre-înscrie completând formularul: https://form.jotform.com/241751513687057

 

OBIECTIV GENERAL: Consolidarea capacității partenerilor sociali prin creșterea capacității strategice și manageriale, digitale și operaționale, de networking, dialog social și advocacy pentru 30 de Organizații ale Societății Civile active la nivel local prin 72 de membri/ angajați/ voluntari, în vederea furnizării de servicii pe piața muncii prin formare și măsuri active de ocupare, și în vederea implicării active în dezvoltarea și monitorizarea politicilor publice în domeniul ocupării și formării profesionale.

In sprijinul acestui obiectiv, proiectul propune:

 • null
  dezvoltarea capacității strategice și manageriale, digitale și operaționale a 30 de ONG-uri active pe piața muncii prin sesiuni de dezvoltare, coaching și asistență în domeniul managerial, strategic, digital și al economiei verzi, precum și prin activități de suport în derularea procedurilor de autorizare în servicii de Consiliere, Mediere și Formare profesională pentru piața muncii.
 • null
  dezvoltarea capacității de dialog social a 30 de ONG-uri active pe piața muncii prin dezvoltarea de parteneriate organizaționale și instituționale locale, regionale, naționale și europene cu alte ONG-uri și instituții relevante și abilitate în dezvoltarea de programe și politici publice naționale și europene.
 • null
  dezvoltarea capacității de furnizare servicii de ocupare și de formare profesională pe piața muncii a 30 de ONG-uri prin formarea profesională a 72 de membri/angajați/voluntari în domeniile: Manager proiect, Accesare fonduri structurale și de coeziune și Competențe digitale, Consilier orientare privind cariera, Formator și Competențe antreprenoriale.
 • null
  dezvoltarea capacității de dialog social a 30 de ONG-uri active pe piața muncii prin derularea unor campanii comune inovative de promovare și advocacy pentru susținerea inter-instituțională a implicării ONG-urilor în servicii de ocupare, în acord cu tendințele actuale și anticipate în materie de competențe pe piața muncii.

GRUP ȚINTĂ: 30 ONG-URI

Condiții de eligibilitate pentru ONG-uri:

 • null
  au sediul social în România, în regiuni mai puțin dezvoltate
 • null
  sunt asociații sau fundații, inclusiv federații, înființate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare
 • null
  au ca obiective implementarea de măsuri specifice pieței muncii (stimularea ocupării prin măsuri de informare, consiliere, mediere pe piața muncii, formare profesională a adulților, ocupare pe cont propriu prin antreprenoriat, stimularea dialogului civic pe piața muncii), în conformitate cu documentele statutare (act constitutiv/statut)
 • null
  au personal angajat/ membri în structurile de conducere selectați și integrați în proiect ca grup țintă beneficiari de măsuri de formare/instruire.

Pentru includerea în grupul țintă, ONG-urilor li se vor solicita documente care să ateste respectarea condițiilor de mai sus, respectiv:

 • documente statutare care atestă faptul că organizația are printre obiective implementarea de măsuri specifice pieței muncii
 • extras din registrul asociațiilor și fundațiilor.

GRUP ȚINTĂ: 72 MEMBRI/ANGAJAȚI/VOLUNTARI din ONG-uri

Pentru a fi incluse în proiect, cele 72 de persoane selectate trebuie să aibă următoarele caracteristici:

 • null
  au peste 18 ani,
 • null
  au domiciliul în România, în una din regiunile mai puțin dezvoltate,
 • null
  au unul din următoarele raporturi cu unul din cele 30 de ONG-uri selectate anterior:

  • – personal angajat al asociațiilor/ fundațiilor/ federațiilor cu atribuții, conform fișei postului, în domeniul pieței muncii;
  • – voluntari ai asociațiilor/ fundațiilor/ federațiilor cu atribuții în domeniul pieței muncii;
  • – membru al organelor de conducere (consiliu director/adunarea generala) a unei asociații/ federații/ fundații ce are printre obiective implementarea de măsuri specifice pieței muncii;
  • – membru al unei comisii de dialog/social sau civic nominalizat la propunerea unei asociații/ federații/ fundații ce are printre obiective implementarea de măsuri specifice pieței muncii.

Selecția grupului țintă va fi realizată pe bază de candidaturi ale ONG-urilor interesate. În procesul de selecție, se va acorda punctaj suplimentar ONG-urilor mici, locale, din localități cu oportunități scăzute ale pieței muncii și cu acces redus la servicii de sprijin pentru șomeri. ONG-urile din rural, din orașe mici sau din zone defavorizate vor fi punctate suplimentar în procesul de selecție.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Partener