World Vision România:  Concursul pentru admitere la liceu creează în continuare inechitate şi arată neîncredere în Evaluarea Națională. Peste 40% dintre copii sunt deja supuşi riscului de sărăcie şi excluziune

Legea Învățământului Preuniversitar

Bucureşti, 3 martie 2023. World Vision România reiterează căposibilitatea liceelor de a-și realiza propriile concursuri de admitere va adânci inechitatea deja existentă în rândul copiilor. Conform statisticilor, în România peste 40% dintre copii suntdeja supuși riscului de sărăcie și excluziune socială. De asemenea, organizația subliniază că pentru acest sistem de dublăevaluare nu a fost făcută publică de către Ministerul Educației o fundamentare bazată pe studii sau exemple concrete de bunăpractică, dar și că ideea în sine, a unui dublu sistem de evaluare, arată că există o neîncredere cu privire la rezultatele măsurate înurma Evaluării Naționale de la finalul clasei a VIII-a.

Fundația World Vision România își menține poziția exprimată la publicarea primului proiect pentru Legea ÎnvățământuluiPreuniversitar. World Vision România consideră că schimbareapragului de la 90% la 60% dintre locuri pentru care liceele pot organiza concurs de admitere nu este decât o încercare de ameliorare a inechităților pe care le-ar putea crea un sistemdublu de admitere prin: 1) repartizarea în urma rezultatelor de la Evaluarea Națională; 2) admiterea în urma unui concurs susținutde licee.

În urma consultărilor realizate în vară de fundație, 70% dintre cadrele didactice au afirmat că în cazul în care colegiile naționale sau liceele își vor putea organiza propriile examene de selecție a elevilor, cei din mediile dezavantajate nu vor mai avea aceleași șanse de admitere în cadrul acestor unități de învățământ. Aceeași poziție au avut-o și 44% dintre elevii chestionați. Totodată, 37% au afirmat că vor avea aceleașișanse, iar aproape unu din cinci elevi (19%) a preferat să nu-șiexprime opinia.

La polul opus, tot mai multe țări din Occident își pun problemacum pot îmbunăți evaluarea pe parcursul fiecărui an școlar astfelîncât să vină cu mai puțină presiune asupra copiilor prin astfelde examene. Mai mult decât atât, un studiu OECD (realizat pe40 de țări) arată că tendinţa la nivel international este chiarrenunţarea la orice fel de examen de admitere la liceu şiconcentrarea pe evaluarea de la clasă a competenţelorelevilor

În aceste condiții, World Vision România solicită: 

1. Să existe același sistem de admitere la liceu pentru toți elevii (cu excepția unităților de învățământ profesionale și vocaționale), iar diferențierea nivelului să se facă prin construirea unor subiecte de examen care să evalueze competențele prevăzute în profilul absolventului astfel încât să departajeze corect elevii. 

2. Suplimentar, propunem ca evaluarea acelor competențe specifice de care un elev are nevoie pentru a face față la un liceu, să fie făcută prin analiza portofoliului educațional al elevului – prevăzut, de altfel, în lege ca un element cheie în monitorizarea educațională a copilului.

Despre Bacalaureat

World Vision România a susținut în poziţia publică avut ca reacţie la prima formă a legii ca examenul de Bacalaureat săcuprindă probe de specialitate în funcție de profilul studiat, iaroppt din zece cadre didactice, respectiv 7 din 10 dintre eleviconsultați de fundaţia au spus că vor ca la examenul de Bacalaureat să existe probe de specialitate. Astfel, susţinemexamenul de Bacaureat în forma actuală din proiectul de lege.

În plus, World Vision România salută decizia MinisteruluiEducației de-a acorda o mai mare importanță evaluăriicompetențelor de limbi străine. În același timpînsăadolescenții din mediile dezavantajateîn special de la sate, au nevoie de o pregătire suplimentară pentru a face fațăexamenului scris la o limbă străinăAnalizele realizate înprogramele noastre educaționale pentru liceeni, ca Vreau înclasa a 9-a, ne arată că în topul solicitărilor de meditații din partea adolescenților sunt cele pentru limbile străine. Principalulmotiv invocate de elevi este că în comunitățile cele maivulnerabile nu există suficienți profesoripregătiți conform programeipentru a preda limbi străine.

Astfel, Fundaţia World Vision România solicită o investiţieprioritară în profesionalizarea profesorilor de limbi străineîn mediul rural şi periurban/ urban mic.

Despre “Școală după școală

Referitor la Art. 74 (12), conform căruia “elevii identificați ca fiind în categoria cu risc de abandon școlar participă cu prioritate la activitățile programului Școala după școală, a programului național Învățare remedială, a activităților de consiliere psihologică și beneficiază de gratuitate la tabereleorganizate în centrele de agrement aflate în domeniul statului”, World Vision România solicită ca extinderea programuluiŞcoală după şcoală la nivel national (în special acoperireaintegrală a şcolilor dezavantajate fie prioritate a Ministerului Educaţiei pentru combaterea abandonuluişcolar.

Experiența pe care World Vision România acumulat-o de maibine de șase ani cu programul Pâine și Mâine a arătat căserviciile educaționale și de consiliere care au loc după școalăcombinate cu o masă caldă și alte tipuri de sprijin material pentru rechizite și îmbrăcăminte, cât și de formare imediatăpentru profesori a crescut prezenţa şcolară în mediiledezavantajate cu până la 100%.

Despre consultare

World Vision România propune ca nouă atribuție a MinisteruluiEducației (Art. 94): organizează consultări directeextinseperiodice sau specifice ale cadrelor didacticeelevilor șipărinților, prin chestionare, interviuri, dezbateri, inclusiv princolaborarea cu organizațiile societății civile, în pregătirea actelornormative și a politicilor publice în domeniul educației.”  Mai bine de 80% dintre cadrele didactice și elevii consultați de organizație își doresc să fie consultați referitor la deciziile din domeniul educației.

AICI puteți citi primele solicitări transmise de World Vision România referitor la Legea Învățământului Preuniversitar. 

Despre World Vision România

World Vision România  este o organizație care desfășoară programe de educaţie, intervenție umanitară de urgență, dezvoltare și advocacy, punând în centrul activității sale bunăstarea copilului. Organizația se concentrează asupra muncii cu copiii, familiile și comunitățile, în scopul depășirii sărăciei și nedreptății. World Vision România face parte din parteneriatul World Vision International, prezent în aproape 100 de țări din întreaga lume. În 32 de ani de prezență în România a ajutat peste 500.000 de copii și adulți, din aproape 500 de comunități situate în 18 județe.

Detalii la www.woldvision.ro și http://fb.com/WorldVisionRomania