1 din 2 copii spune că profesorii îi cer bani pentru fondul clasei

Mai mult de jumătate dintre copiii din comunitățile dezavantajate spun că profesorii le cer bani pentru fondul clasei ca să ia diverse materiale pentru clasă (de la burete și cretă la topuri de hârtie sau alte materiale pentru desfășurarea orelor), arată cel mai recent sondaj realizat de World Vision România. Asta, deși Legea Educației și Constituția României subliniază că accesul la învățământ este gratuit și obligatoriu.

În apropierea Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului (20 noiembrie), fundația demarează campania „Autorități La Sat“, prin care încurajează politicienii și alți reprezentanți ai autorităților statului să meargă în comunitățile vulnerabile. Astfel, decidenții vor putea să identifice, de la firul ierbii, nevoile elevilor și apoi să promoveze măsuri prin care să protejeze drepturile tuturor copiilor.

 • Prima vizită este realizată vineri (18 noiembrie) de către Ligia Deca (Ministrul Educației), Cristina Cuculas (Secretar General al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului), Cătălina Galer (Consilier de Stat în cadrul Administraţiei Prezidenţiale), Dragoş Pîslaru (Europarlamentar), Jean Badea (subprefect la Prefectura Bucureşti), Gica Dinu (Inspector școlar de educație permanentă și activități extrașcolare ISJ Ialomița), Ileana Buzea (Inspector pentru Management instituțional la ISJ Ialomița).
 • Decidenții vor vizita o școală și un liceu din două comunități dezavantajate din județul Ialomița, unde World Vision România implementează programul Pâine și Mâine, respectiv Vreau în clasa a 9-a, care au ca scop creșterea nivelului de bunăstare al copiilor și reducerea abandonului școlar. Cele două programe au fost nominalizate ca modele de bună practică de către Reprezentanța Băncii Mondiale din România și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.

Alte rezultate ale sondajului realizat de fundația World Vision România:

 • 52% dintre elevi spun că ei sau colegii lor au fost dați afară din clasă de către profesori.
 • Doar 6 din 10 copii (59%) spun că nu primesc note mici drept pedeapsă. 
 • O treime dintre copii spun că, în clasa lor, profesorii discriminează elevii, în baza capacității intelectuale, apectului fizic, religiei, îmbrăcăminții sau dizabilității.
 • 45% dintre copii spun că, în clasa lor, colegii sunt cei care discriminează alți elevi.
 • 70% dintre copii spun că profesorii le cer să aducă bani de acasă pentru culegeri și alte caiete speciale cu exerciții de lucru.
 • Aproape 1 din 2 copii (47%) nu se simte liber să-și exprime opiniile în fața profesorilor.

Drepturile Copilului, stipulate în Convenția ONU pentru drepturile Copilului și alte acorduri internaționale, cât și în legislația națională, sunt încălcate zi de zi în rândul copiilor din România, situația fiind cu atât mai gravă în comunitățile vulnerabile.

Cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului, Consiliul Consultativ al Copiilor World Vision România a realizat un sondaj în rândul a 659 de elevi din ciclul gimnazial și liceal, majoritatea din mediul rural sau din orașe mici. Membrii Consiliului i-au întrebat pe colegii lor de problemele care îi dor cel mai mult în relația cu școala sau cu părinții.

Unu din 5 copii (21%) petrece zilnic, în medie, între trei și patru ore pentru teme și alte activități de învățare în afara programului școlar. Mai mult de unu din zece adolescenți (14%) petrece chiar și mai mult de patru ore.

Consiliul Consultativ al Copiilor World Vision România atrage atenția că un astfel de program poate fi extenuant pentru elevi și cere aplicarea Ordinului de ministru privind temele pentru acasă în învățământul preuniversitar. Actul normativ prevede foarte clar că timpul petrecut de un elev pentru teme nu trebuie să depășească două ore pe zi.

„Noi, copiii, suntem tratați ca adulți cu normă întreagă de muncă. Dreptul nostru la odihnă, joacă și timp liber ne este încălcat. Suntem adesea obosiți, nu mai avem timp pentru hobby-uri, iar anxietatea noastră este în crestere.” – Mara, elevă în clasa a VIII-a la o școală dintr-un sat din județul Ialomița și membră a Consiliului Copiilor World Vision România.

Mai mult de jumătate dintre copiii respondenți (52%) spun că ei sau colegii lor au fost dați afară din clasă de către profesori ca pedeapsă pentru un comportament pe care pedagogii l-au perceput ca deranjant sau deviant. În același timp, patru din zece copii spun că profesorii lor dau note mici ca pedeapsă.

Motivul cel mai des întâlnit pentru ambele practici ale profesorilor este legat de gălăgia pe care copiii o fac în clasă, urmat de întârzierea lor la ore. Pe de altă parte, conform Statutului Elevului (aprobat prin ordin al ministrului Educației), singurele sancțiuni pe care le pot primi elevii sunt: observație individuală, mustrare scrisă, retragerea temporară sau definitivă a bursei, mutarea la o altă clasă, preavizul de exmatriculare și exmatricularea.

Mai mult de două treimi (70%) dintre copii spun că profesorii le cer să aducă bani de acasă pentru culegeri și alte caiete speciale cu exerciții de lucru. În plus, jumătate (51%) spun că li se cer bani și pentru fondul clasei ca să cumpere materiale pentru desfășurarea orelor (de la topuri de hârtie și markere la bureți, cretă și altele).

„Accesul la învățământul obligatoriu de stat ar trebui să fie gratuit. Este un drept garantat prin Consituție și prin Legea educației naționale nr. 1/2011. Profesorii care cer bani de la elevi și părinți comit o ilegalitate și exercită o presiune enormă, mai ales asupra familiilor dezavantajate. Avem mai multe reglementări și în ROFUIP (Art. 170), cât și în Codul de Etică pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar (Art. 6), care interzic profesorilor colectarea de bani de la părinți sau de la elevi ori chiar cer recomandarea, cu precădere, de auxiliare curriculare (culegeri și alte asemenea) deschise şi gratuite. Din păcate, vedem că aceste prevederi nu sunt respectate de toți profesorii”,a declarat Mihaela Nabăr director-executiv World Vision România.

45% dintre copii spun că, în clasa lor, au colegi care discriminează alți elevi în baza capacității intelectuale, apectului fizic, îmbrăcăminții, religiei sau dizabilității. Totodată, o treime dintre elevii respondenți spun că și profesorii discriminează din motive similare.

Copiii discriminează cel mai des în funcție de greutatatea sau înălțimea corpului și de îmbrăcăminte. În schimb, profesorii discriminează cel mai mai mult în funcție de capacitatea intelectuală a elevilor, mai arată sondajul realizat de World Vision România.

Potrivit ROFUIP (Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar), nu doar că orice formă de discriminare este interzisă în unitățile de învățământ (Art. 187), ci ar trebui ca la nivelul fiecărei școli să existe o comisie permanentă pentru „prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii” (Art. 71).

Mai mult de patru din zece (43%) dintre elevii respondenți spun că nu au fost consultați, anul trecut, nici măcar o dată de către profesori referitor la predarea și evaluarea din clasă. Alți 28% spun că li s-a cerut doar o singură dată feedback în anul școlar trecut.

Reamintim că în, conformitate cu Statutul Elevului, elevii au dreptul să acorde feedback de două ori pe an (semestrial după vechea structură a anului școlar) prin fișe anonime care să fie completate la clasă.

Consiliul Consultativ al Copiilor World Vision România solicită actualizarea Statutului Elevului în acord cu noua structură a anului școlar (care cuprinde cinci module de studiu). De asemenea, reprezentanții copiilor din mediul rural cer ca feedbackul lor să fie adaptat în funcție de nevoile tuturor elevilor: să poată fi trimis atât de acasă, cât și din clasă, și să existe posibilitatea transmiterii online a feedback-ului către profesori.

Totodată, Consiliul Copiilor solicită #OraDeDirigențiePeBune. Mai exact, activitățile extrașcolare, cât și cele realizate în timpul orelor de consiliere și orientare (dirigenție), să fie realizate după consultarea elevilor. În plus, după cum se precizează în ROFUIP, dirigintele  să ofere consiliere școlară și orientare profesională elevilor.

Aproape jumătate (47%) dintre copii simt că nu se pot exprima liber în fața profesorilor, iar 18% au aceeași părere vizavi de părinți.

Copiii au nevoie să fie în siguranță în cadrul tuturor spațiilor unde se iau decizii care îi privesc – fie că vorbim de familie, școală, autoritățile locale etc. Câteva dintre solicitările Consiliului Consultativ al Copiilor World Vision România legat de dreptul lor la participare:

 • Participarea copilului în procesul de luare a deciziilor să fie clar și specific definită în legislația privind Protecția și Drepturile Copilului și să devină obligatorie pentru fiecare structură a autorităților publice cu responsabilități în domeniu.
 • Asigurarea unei metodologii care să permită și să susțină procesele participative cu copiii, în parteneriat cu ONG-urile care au expertiză în acest domeniu.
 • Crearea unei platforme informatice pentru copii care să integreze: informații la zi despre proiectele și modificările legislative/administrative, posibilitatea transmiterii opiniilor copiilor şi a grupurilor formale sau informale care promovează participarea copiilor.
 • Asigurarea finanțării programelor dedicate participării copiilor de la bugetul  autorităților centrale/naționale.