Comunicat de presă – Vreau primul job!

Fundația World Vision România, în parteneriat cu Ascendo SRL implementează proiectul „Vreau primul job!” – ID 153075 co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară Inițiativa locuri de munca pentru tineri, obiectiv specific 1.1, 1.2. Proiectul se derulează între 23.06.2022 și 22.12.2023 în regiunea Sud-Vest Oltenia.

Obiectivul proiectului este creșterea ocupării și a nivelului de competențe pentru 285 de tineri NEETs, care nu dețin un loc de muncă și nu participă la programe de educație sau formare, cu vârste între 16 și 29 de ani, domiciliați in Regiunea Sud-Vest Oltenia, inclusiv tineri cu risc de excluziune socială și din comunități marginalizate, în vederea unei integrări sustenabile și de calitate pe piața muncii prin:

 • servicii de informare și consiliere profesională și mediere pentru 285 tineri NEETs;
 • calificare relevantă pe piața muncii pentru 208 tineri NEETs prin cursuri de calificare în diverse ocupații și acordarea unor subvenții de participare între 900-1800 lei;
 • încurajarea antreprenoriatului în rândul tinerilor NEETs prin formare, consultanță și finanțare pentru sprijinirea înființării a 10 firme prin acordarea de subvenții de maxim 25.000 euro.

Principalii indicatori previzionați ai proiectului sunt:

 1. 250 de persoane care participă la intervenția sprijinită de YEI până la finalizarea sa;
 2. 143 de persoane care urmează un program de educație/formare, sunt în curs de a obține o calificare sau au un loc de muncă, inclusiv ca independenți;
 3. 29 participanți șomeri de lungă durată care urmează o formă de educație sau formare, obțin o calificare sau au un loc de muncă, inclusiv ca activitate independentă;
 4. 48 persoane care urmează programe de educație continuă sau  de formare în vederea obținerii unei calificări, de ucenicie sau de stagiu;
 5. 10 persoane care încep o activitate independentă – subvenții pentru înființarea unei afaceri.

Pentru înscrierea în grupul țintă, persoanele interesate pot completa chestionarul de preselecție disponibil prin accesarea link-ului  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/VPJ_recrutareGT   și trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

Vârstă cuprinsă între 16-29 de ani;

 • Beneficiarul nu este înscris la școală sau facultate;
 • Beneficiarul nu are un loc de muncă cu contract de muncă
 • Beneficiarul are domiciliul/ reședința într-unul din județele: Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Mehedinți;
 • Persoana nu a mai beneficiat de servicii similare în proiecte finanțate cu fonduri europene sau alte finanțări publice nerambursabile.

Valoarea totală a proiectului este 4.939.875,18 lei, din care 4.912.881,42 lei sunt fonduri nerambursabile.