Cum reducem riscul de sărăcie în Argetoaia

În luna ianuarie 2022, Fundația World Vision România a finalizat implementarea proiectului „FACTIS – Fii actor pentru o comunitate transformată, integrată și sustenabilă! – ID 113890” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziune socială și combaterea sărăciei. Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 42 de luni, între 14.07.2018- 15.01.2022 în comunitatea Argetoaia, județul Dolj, în parteneriat cu Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN, Asociația Vasiliada, Policy Center for Roma and Minorities, Primăria Argetoaia, Școala Profesională „Constantin Argetoianu” Argetoaia și Centrul de Analiza si Inovare Economico-Sociala (CAIES)

Scopul proiectului a fost reducerea riscului de sărăcie în comunitatea Argetoaia: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea Argetoaia prin operaționalizarea și sustenabilizarea unui continuum de servicii și de măsuri destinate unui număr de 555 de persoane din grupul țintă, dintre care 100% beneficiază de măsuri și servicii integrate, dintre care 150 de persoane roma, implementate de echipe pluridisciplinare atât în cadrul Centrului de Asistență Comunitară Integrată Argetoaia, cât și prin intermediul serviciilor mobile adresabile întregii comunității.

689 persoane au făcut parte din grupul țintă al proiectului, dintre care 191 copii, 119 tineri și 498 adulți. Cel mai important indicator al proiectului este numărul de persoane beneficiare de servicii integrate precum: servicii medicale, educaționale, psiho-sociale, formare profesională, ocupare, îmbunățățirea condițiilor de locuit etc. Astfel, mai mult de 630 de persoane au beneficiat de servicii integrate în vederea îmbunătățirii condiției vulnerabile și reducerea riscului de sărăcie.

Proiectul a avut mai multe arii de acțiune:

  1. Clubul de Educație Alternativă în cadrul căruia au fost organizate ateliere de educație non-formală (muzică, teatru, dans, fotografie, educație antreprenorială etc) ți ateliere de educație remedială (limba română, engleză și matematică) la care au participat 187 de elevi. În cadrul CEA au fost organizate tabere de vară și excursii pentru copii, au fost distribuite 164 tablete pentru școala online.
  2. Un program de educație parentală la care au participat 300 de părinți pentru a învăța cum își pot îmbunătăți relația copil-părinte.
  3. Un program de formare profesională, în urma căruia 267 de persoane au dobândit o calificare pentru cursuri ca: bucătar, frizer-coafor, sudor, lucrător în construcții, cofetar etc.

De asemenea, peste 400 de persoane au primit sprijin pentru a se integra în piața muncii prin servicii de consiliere și mediere profesională, iar 70 de beneficiari s-au angajat în perioada proiectului.

  • Un program integrat de dezvoltare a competențelor antreprenoriale la care au participat 76 de tineri, iar în urma unui concurs de planuri de afaceri 15 tineri au beneficiat de subvenții în valoare de 25.000 euro pentru a porni o afacere în comunitate. Iar 65 de tineri au participat la activități în cadrul unor firme de exercițiu.
  • Un program de consiliere socio-medicală în urma căruia 555 beneficiari au fost sprijiniți pentru a depăși situația vulnerabilă în care se află, iar 317 persoane au beneficiat de servicii medicale și 300 de persoane au primit kit-uri de igienă personală.
  • Îmbunățirea condițiilor de locuire și securizarea împotriva dezastrelor pentru 50 de gospodării care au beneficiat de intervenții de reabilitare sau îmbănățirea sistemelor electrice sau de încălzire. De asemenea, 31 de gospodării au fost sprijinite pentru racordarea la utilități sau clarificarea actelor de proprietate.

Valoarea totală a proiectului este 16 110 977,38 lei, din care 16 085 807,77 lei sunt fonduri nerambursabile.