Prezenţă între 50% şi 70% la Evaluarea Naţională în şcolile din comunităţile vulnerabile din mediul rural. World Vision România: „Cu cât comunitatea este mai vulnerabilă, cu atât prezenţa scade”

15 Iunie 2020. Între 50% şi 70% dintre elevii de clasa a VIII-a din cele mai vulnerabile comunităţi din mediul rural, înscrişi în programele World Vision România, au participat astăzi la prima probă a Evaluării Naţionale, conform unei analize preliminare. Acest procent nu îi ia însă în calcul pe elevii care nu au putut să se înscrie la examen deoarece au rămas corigenţi.

Şcolile cu cea mai mare rată de absenteism în prima zi a Evaluării Naţionale sunt din comunităţile cele mai vulnerabile, cu foarte multe familii sărace, monoparentale sau cu mulți copii, fără locuri de muncă ori care lucrează cu ziua, parte din grupuri marginalizate, cu populaţia majoritară de etnie romă. În cele mai sărace comunităţi din mediul rural în care World Vision România activează au existat şcoli cu prezenţă chiar şi de 37% la examen, dar şi şcoli cu prezenţă mai ridicată, de 70%. “Vorbim aici de şcoli din comunităţi foarte vulnerabile. După o analiză a prezenţei elevilor la prima probă a examenului, este clar că prezenţa scade cu cât comunitatea este mai săracă”, a declarat Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România.

Principalele motive ale neprezentării la examen au fost fie că elevii nu vor merge la liceu pentru că optează pentru o şcoală profesională, fie că părinţii nu îşi permit să îi susţină în continuarea studiilor.

Pentru a te înscrie la o şcoală profesională, promovarea examenului de Evaluarea Naţională nu este obligatorie, însă, de multe ori, elevii din mediul rural, din zonele cele mai vulnerabile, abandonează definitiv şcoala după terminarea clasei a VIII-a. Conform studiilor realizate de World Vision România, abandonul școlar crește după finalizarea ciclului gimnazial, motivele fiind rezultatele școlare slabe ale copiilor (51%), costul mare al educației (56%) și preferința adolescenților de a lucra pentru a avea un venit (31%).

În şcolile din comunităţile în care World Vision România derulează programe, nu au existat probleme deosebite în timpul examenului, niciun elev nu avut temperatura peste cea admisă şi au fost respectate cerinţele speciale de examinare. Dintre copiii care nu au participat la examen, până la acest moment au fost identificate două cazuri de elevi care se aflau în izolare la domiciliu.

“Dacă din prima zi a Evaluării Naţionale a existat o rată scăzută de participare, este de aşteptat ca prezenţa să fie din în ce în ce mai mică zilele următoare. Şi trebuie să ţinem cont de faptul că vorbim aici de copiii înscrişi la examen şi este esenţial să îi luăm în calcul şi pe cei care nu s-au putut înscrie din cauza corigenţelor. Primele date ne arată că este foarte mare riscul ca rata de părăsire timpurie a şcolii să crească, asta în condiţii în care în România părăsirea timpurie a școlii este oricum la al treilea cel mai mare nivel din Europa. După o perioadă în care aproape un sfert dintre copiii României nu au avut acces la educaţia online, cu siguranță rezultatele la examenele naţionale în acest condiţii vor fi slabe, sub nivelul anilor trecuţi. Acum este important să nu-i uităm pe aceşti copiii lăsaţi în urmă, să-i ajutăm să continue să înveţe. Programele dedicate lor sunt esenţiale.”, a declarat Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România.

Despre World Vision România

World Vision România este o organizaţie care desfaşoară programe de intervenţie umanitară de urgenţă, dezvoltare şi advocacy, punând în centrul activității sale bunăstarea copilului. Organizaţia se concentrează asupra muncii cu copiii, familiile şi comunităţile, în scopul depăşirii sărăciei şi nedreptăţii. Fundaţia lucrează cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasă, etnie sau gen.

World Vision România face parte din parteneriatul World Vision International prezent în aproape 100 de ţări din întreaga lume. În 30 de ani de prezenţă în România, am ajutat peste 500.000 de copii şi adulţi, în aproape 400 de comunităţi din 8 judeţe.

World Vision România crede în dreptul la şanse egale pentru copiii de la sate şi de la oraş şi de aceea în comunităţile rurale unde este prezentă desfăşoară programe de dezvoltare comunitară pe termen lung cu focus pe educaţie şi reducera abandonului şcolar, sănătate şi protecţia copilului, agricultură şi dezvoltare rurală, angajament civic şi creştin. Copiilor li se facilitează astfel accesul la condiţii de viaţă mai bune prin dezvoltarea durabilă a comunităţii în care trăiesc. Prin proiectele noastre, ne concentrăm pe transformarea comunităţilor şi membrilor acestora pentru a realiza o viaţa implinită pentru fiecare copil.

www.worldvision.ro, http://www.facebook.com/WorldVisionRomania,

http://blog.worldvision.ro/