Prima dezbatere județeană cu privire la modul ideal de funcționare a structurii comunitare consultative: Concluzii și pași de urmat

Se pot implica oamenii de afaceri locali în dezvoltarea comunităților? Avem exemple de bună practică?

Cum convingem tinerii să pună umărul la bunul mers al comunităților din care provin?

Care sunt nevoile principale în comunitățile vulnerabile și cum pot răspunde structurile comunitare consultative?

Acestea au fost principalele subiecte abordate în prima dezbatere județeană cu privire la modul ideal de funcționare a structurii comunitare consultative, care a avut loc în Râmnicu Vâlcea și la care au participat reprezentanți ai Prefecturii, ai Inspectoratului Județean de Poliție și Inspectoratului Școlar și ai  primariilor din comunele din județ. Participanții la discuții au vorbit despre problemele pe care le întâlnesc în activitatea de zi cu zi, despre modul în care structurile comunitare consultative din care fac parte, funcționează și au schimbat sfaturi și opinii despre cum pot îmbunătăți modul în care se implică în bunul mers al comunității

Reprezentanții World Vision România și experții în politici publici au prezentat ghidul și metodologia de funcționare a SCC-urilor, urmând ca reprezentanții locali să propună modificări sau îmbunătățiri, astfel încât structurile comunitare consultative să răspundă realităților locale din țara noastră.

Ce sunt structurile comunitare consultative? 

Structurile Comunitare Consultative sunt grupuri formate din liderii unei comunităţi, fie ei lideri formali sau informali, cum ar fi asistentul social, director de școală, preotul, politistul de proximitate, medicul de familie, reprezentanți ai mediului de afaceri din comunitate. Aceste grupuri se reunesc constant şi au ca rol identificarea nevoilor comunității și solutionarea problemele sociale ce privesc în special copiii, dar și alte tipuri de probleme din comunitate.  

Acest grup de lideri ai comunităţii face o analiză a tuturor problemelor comunităţii şi nevoilor cetăţenilor. O bună funcţionare a acestor grupuri ar duce, cu siguranţă, la identificarea şi aplicarea unor soluţii care ar creşte nivelul de bunăstare a comunităţii.  

Ideea nu este nici pe departe una nouă în România. Deşi termenul acesta nu este foarte cunoscut la nivel naţional, aceste structuri există în practică în multe comunităţi, dar sunt şi definite în legislaţia naţională încă din anul 2004. Reglementarea lor este, însă, neclară şi incompletă, acesta fiind şi motivul pentru care nu funcţionează într-un mod optim şi de multe ori eşuează în a-şi atinge scopul pentru care au fost create.  

Fundația World Vision continuă seria de acțiuni pentru îmbunătățirea cadrului legal cu privire la structurile comunitare consultative, astfel încât acestea să devină un suport pentru coordonarea și integrarea serviciilor sociale cu serviciile publice specializate în beneficiul persoanelor vulnerabile.  

Fundația World Vision România implementează proiectul ,,Consolidarea capacității ONG-urilor și a autorităților publice de a elabora și transmite propuneri alternative la politicile publice din domeniul asistenței sociale în vederea reglementării normelor de funcționare și definirii regimului juridic al Structurilor Comunitare Consultative”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, componenta „Cresterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative”.