MODUL DE FUNCȚIONARE A STRUCTURILOR COMUNITARE CONSULTATIVE, ÎN CEA DE-A DOUA RUNDĂ A DEZBATERILOR INTERMINISTERIALE

Cea de-a doua rundă a dezbaterilor interministeriale cu privire la modul în care ar putea funcționa Structurile Comunitare Consulative a avut loc joi, 18 iulie. La dezbatere au participat reprezentanții World Vision România, experții juridici și de politici publice, reprezentanți ai Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Autorității Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA). 

Dezbaterea a avut ca scop consultarea propunerii de politică publică și a proiectului de lege cu privire la structurile comunitare consultative. Principiile care stau la baza atât a politicii publice propuse, cât și a proiectului de lege au fost creionate de către reprezentanții World Vision România, împreună cu experți juridici și de politici publice, în urma numeroaselor consultări avute cu experții la nivel local și membrii comunităților din Cluj, Ialomița, Vaslui, Dolj și Vâlcea. Dezbaterile la nivel local au fost o parte esențială a procesului, în acest mod luându-se în considerare realitățile locale din România. 

Seria de consultări interministeriale pe acest subiect va continua, în luna august urmând o nouă întâlnire. 

Ce sunt structurile comunitare consultative?

Structurile Comunitare Consultative sunt grupuri formate din liderii unei comunităţi, fie ei lideri formali sau informali, cum ar fi asistentul social, director de școală, preotul, politistul de proximitate, medicul de familie, reprezentanți ai mediului de afaceri din comunitate. Aceste grupuri se reunesc constant şi au ca rol identificarea nevoilor comunității și solutionarea problemele sociale ce privesc în special copiii, dar și alte tipuri de probleme din comunitate. 

Acest grup de lideri ai comunităţii face o analiză a tuturor problemelor comunităţii şi nevoilor cetăţenilor. O bună funcţionare a acestor grupuri ar duce, cu siguranţă, la identificarea şi aplicarea unor soluţii care ar creşte nivelul de bunăstare a comunităţii. 

Ideea nu este nici pe departe una nouă în România. Deşi termenul acesta nu este foarte cunoscut la nivel naţional, aceste structuri există în practică în multe comunităţi, dar sunt şi definite în legislaţia naţională încă din anul 2004. Reglementarea lor este, însă, neclară şi incompletă, acesta fiind şi motivul pentru care nu funcţionează într-un mod optim şi de multe ori eşuează în a-şi atinge scopul pentru care au fost create. 

Fundația World Vision continuă seria de acțiuni pentru îmbunătățirea cadrului legal cu privire la structurile comunitare consultative, astfel încât acestea să devină un suport pentru coordonarea și integrarea serviciilor sociale cu serviciile publice specializate în beneficiul persoanelor vulnerabile. 

Fundația World Vision România implementează proiectul ,,Consolidarea capacității ONG-urilor și a autorităților publice de a elabora și transmite propuneri alternative la politicile publice din domeniul asistenței sociale în vederea reglementării normelor de funcționare și definirii regimului juridic al Structurilor Comunitare Consultative”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, componenta „Cresterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative”.