Primul model de funcționare a Structurilor Comunitare Consulative, în dezbatere interministerială

Reprezentanții World Vision România, împreună cu experți juridici și de politici publice au finalizat metodologia de funcționare a Structurilor Comunitare Consulative. Metodologia a fost scrisă  în urma numeroaselor consultări avute cu experții la nivel local și membrii comunităților din Cluj, Ialomița, Vaslui, Dolj și Gorj, luând în considerare realitățile locale din România.

Miercuri, 26 iunie 2019, a avut loc o dezbatere interministerială cu privire la metodologie, la care au participat reprezentanții World Vision România, experții juridici și de politici publice, reprezentanți ai Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Autorității Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA),  Asociației Comunelor din România.

Principiile care stau la baza metodologiei privind constituirea și funcționarea SCC-urilor sunt accesul deschis la consultare pentru toate părțile interesate, schimbul continuu de informații, monitorizarea și prevenția riscurilor sociale din comunitate, interoperabilitatea. În plus, una dintre cele mai importante funcții ale SCC-urilor este sprijinirea administrației publice locale în furnizarea serviciilor sociale integrate.

“Pentru ca acest document să reprezinte un real sprijin pentru activarea SCC-urilor, ne dorim să fie supus unei consultări ample, în această perioadă el fiind dezbătut și de către comunitatile din proiect, urmând să fie organizate și întâlniri județene.”, a declarat, în cadrul întâlnirii, Alina Mazilu, manager de proiect.

Reprezentanți aiAutorității Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA) – instituție parteneră în acest proiect, au precizat, în cadrul întâlnirii, faptul că Autoritatea consideră reglementarea SCC-urilor și sprijinirea acestora o necesitate, mai ales pentru rolul pe care îl poate avea în îmbunătățirea vieții copilului.

Ce sunt structurile comunitare consultative?

Structurile Comunitare Consultative sunt grupuri formate din liderii unei comunităţi, fie ei lideri formali sau informali, cum ar fi asistentul social, director de școală, preotul, politistul de proximitate, medicul de familie, reprezentanți ai mediului de afaceri din comunitate. Aceste grupuri se reunesc constant şi au ca rol identificarea nevoilor comunității și solutionarea problemele sociale ce privesc în special copiii, dar și alte tipuri de probleme din comunitate.

Acest grup de lideri ai comunităţii face o analiză a tuturor problemelor comunităţii şi nevoilor cetăţenilor. O bună funcţionare a acestor grupuri ar duce, cu siguranţă, la identificarea şi aplicarea unor soluţii care ar creşte nivelul de bunăstare a comunităţii. 

Ideea nu este nici pe departe una nouă în România. Deşi termenul acesta nu este foarte cunoscut la nivel naţional, aceste structuri există în practică în multe comunităţi, dar sunt şi definite în legislaţia naţională încă din anul 2004. Reglementarea lor este, însă, neclară şi incompletă, acesta fiind şi motivul pentru care nu funcţionează într-un mod optim şi de multe ori eşuează în a-şi atinge scopul pentru care au fost create. 

Fundația World Vision continuă seria de acțiuni pentru îmbunătățirea cadrului legal cu privire la structurile comunitare consultative, astfel încât acestea să devină un suport pentru coordonarea și integrarea serviciilor sociale cu serviciile publice specializate în beneficiul persoanelor vulnerabile. 

Fundația World Vision România implementează proiectul ,,Consolidarea capacității ONG-urilor și a autorităților publice de a elabora și transmite propuneri alternative la politicile publice din domeniul asistenței sociale în vederea reglementării normelor de funcționare și definirii regimului juridic al Structurilor Comunitare Consultative”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, componenta „Cresterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative”.