„Școala pentru toți” – Workshop III: Plan de intervenție educațională

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.
Program ”Școala pentru toți”
Axa prioritară: 6 „Educație și competențe”
OS: 6.2, 6.3 6.4, 6.6
Titlul proiectului: „Școala pentru toți-acces la educație de calitate pentru preșcolari, școlari și cadre didactice din Regiunea Nord-Vest”
Beneficiarul proiectului: Fundația World Vision Romania
Codul proiectului: POCU/74/6/18/104571


„Școala pentru toți” – Workshop III:Plan de intervenție educațională

În data de 21 mai 2019, la Hotel Napoca s-a desfășurat cel de-al treilea workshop din cadrul proiectului „Școală pentru toți: acces la educație de calitate pentru preșcolari, școlari și cadre didactice din Regiunea Nord-Vest”, având drept temă centrală modelul școlii incluzive de calitate.

Cu această ocazie, colegul nostru Antonius Coșier a avut o prezentare referitoare la necesitatea adaptării serviciilor educaționale la problemele sociale severe (sărăcie, risc de excluziune socială etc.) și etnice (procent ridicat de populație de etnie romă) din cele 5 comunități în care se derulează proiectul (Aghireșu-Fabrici, Cojocna, Mera, Sânpaul, Poieni). Modelul prezentat a fost cel al „educației incluzive de calitate”, paradigmă care stă la baza unui program pilot derulat de UNICEF România în județul Bacău. Miza este aceea ca, printr-un real parteneriat între comunitate și școală, să se conștientizeze rolul educației în eradicarea „sărăciei sociale” și, astfel, să se ajungă la asigurarea egalității de șanse pentru toți copiii.

În acest sens, fiecare unitate școlară inclusă în proiect va elabora un plan de intervenție educațională (PIE, anexă a planului de dezvoltare instituțională PDI), care să contribuie la o creștere calitativă a performanțelor școlare a circa 80% dintre elevii din grupul țintă al proiectului „Școala pentru toți”. Elaborarea acestui plan de intervenție educațională are la bază experiența acumulată în decursul primului an de implementare al proiectului (anul școlar 2018-2019), pornind de la indicatorii cantitativi și calitativi. Primul pas ar fi o analiză SWOT, urmată de definirea profilului copilului în risc de abandon școlar, iar ultima etapă ar fi elaborarea PIE, care să răspundă – prin obiective operaționale clar definite – problemelor semnalate de analiza SWOT. Dezirabilă ar fi o corelare a eforturilor de învățare-dezvoltare ale elevului din cadrul proiectului POCU cu cele urmărite de școală prin curriculă, astfel încât să existe o conjugare a efortului de ameliorare a performanței școlare a elevilor din grupul-țintă. 

În a doua parte a workshop-ului, psihopedagogul Sarolta Lazăr a desfășurat un exercițiu de creștere a gradului de coeziune a grupului implicat în proiectul „Școala pentru toți”. Prin jocuri și activități de socializare, dascălii și pedagogii au putut să interacționeze liber și să se pună, pe rând, în pielea elevului cu probleme, a părintelui sau a dascălului care trebuie să gestioneze o situație tensionată. La final, doamna inspector Adriana Iacob, reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean Cluj (partener în cadrul proiectului) a evidențiat rolul pozitiv jucat de acest proiect în perfecționarea cadrelor didactice din școlile implicate în proiect. Chiar dacă rezultatele școlare ale elevilor din grupul țintă nu sunt întotdeauna la nivelul așteptărilor, se observă totuși un ușor progres în ceea ce privește gradul de implicare a copilului și a părintelui în actul educațional.

Scopul final al proiectului este acela de a crea o comunitate de învățare, atât pentru elevi, dar și pentru profesori, care să devină un model de bună practică în abordarea problemelor din sistemul românesc de educație. Dar pentru aceasta este nevoie și de o nouă paradigmă a actului educațional. Sala de clasă – și mai ales cea din România – are mai multe în comun cu lumea secolului trecut decât cu provocările viitorului. Educația trebuie să devină un proces activ de dobândire a instrumentelor cognitive care îți deschid calea spre noi cunoștințe. Iar pentru a putea contribui la acest efort de schimbare a paradigmei, pașii actului educațional trebuie să fie foarte atent pregătiți, analizați și periodic amendați. Doar astfel școala va deveni o instituție cu adevărat incluzivă, care nu va lăsa în afara sistemului niciun copil din România.                                                                                                

Echipa ”Școala pentru toți – acces la educație de calitate pentru preșcolari, școlari și cadre didactice din Regiune Nord-Vest”