Întâlnire de lucru pentru finalizarea principiilor de funcționare a Structurilor Comunitare Consultative

Întâlnire de lucru pentru finalizarea principiilor de funcționare a Structurilor Comunitare Consultative

 Fundația World Vision România a organizat vineri, 30 mai, o întâlnire cu echipa de implementare care lucrează la realizarea unei politicii publice pentru funcționarea optimă a structurilor comunitare consultative. Politica publică pornește de la realitățile locale din comunitățile din România și vine cu soluții concrete care să stimuleze liderii formali sau informali ai acestor comunități să înființeze sau, acolo unde există, să facă funcționale SCC-urile.

La întâlnire tehnică organizată de Fundația World Vision România au participat, pe lângă echipa de management a proiectului, expertul juridic, expertul de politici publice și experții locali. În cadrul întâlnirii s-a făcut o ultimă revizuire a principiilor de funcționare a Structurilor Comunitare Consultative, principii care vor fi cuprinse într-o metodologie de funcționare a acestor structuri care va fi finalizată și făcută publică în zilele următoare.

Ce sunt structurile comunitare consultative?

Structuri Comunitare Consultative sunt grupuri formate din liderii unei comunităţi, fie ei lideri formali sau informali, cum ar fi asistentul social, director de școală, preotul, politistul de proximitate, medicul de familie, reprezentanți ai mediului de afaceri din comunitate. Aceste grupuri se reunesc constant şi au ca rol identificarea nevoilor comunității și solutionarea problemele sociale ce privesc în special copiii, dar și alte tipuri de probleme din comunitate.

Acest grup de lideri ai comunităţii face o analiză a tuturor problemelor comunităţii şi nevoilor cetăţenilor. O bună funcţionare a acestor grupuri ar duce, cu siguranţă, la identificarea şi aplicarea unor soluţii care ar creşte nivelul de bunăstare a comunităţii. Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție recunoaște importanța structurilor comunitare consultative, menționând faptul că „responsabilizarea familiei nu se poate realiza fără abordarea sistemică a problemelor cu care se confruntă copiii și familiile acestora(…), resursele pentru depășirea unor situații dificile trebuie căutate, pe rând, în familia extinsă, în cadrul rețelei sociale a familiei (de exemplu, prieteni, vecini, persoane apropiate”.           
   

Ideea nu este nici pe departe una nouă în România. Deşi termenul acesta nu este foarte cunoscut la nivel naţional, aceste structuri există în practică în multe comunităţi, dar sunt şi definite în legislaţia naţională încă din anul 2004. Reglementarea lor este, însă, neclară şi incompletă, acesta fiind şi motivul pentru care nu funcţionează într-un mod optim şi de multe ori eşuează în a-şi atinge scopul pentru care au fost create.

Pentru a trata tipologia de probleme enumerate, Fundația World Vision propune o abordare complementară bazată pe modele de acțiune colectivă prin acțiunea comunitară.Modele de acțiune comunitară funcționale precum Grupurile Lider sau Grupurile de Acțiune Comunitară, acționează complementar cu serviciile sociale furnizate de către instituțiile publice specializate. Acestea sprijină dialogul comunitar și promovează un model incluziv, ducând la creșterea capitalului social în comunități și o mai bună eficiență a intervenției la nivel social.

Structurile comunitare consultative constituie așadar liantul instituțional prin care se poate interveni pentru îmbunătățirea capacității instituționale a furnizorilor de servicii sociale și a furnizorilor de servicii specializate, astfel încât să se rezolve în mod eficient  problemele persoanelor vulnerabile din comunitățile locale.  

Fundația World Vision continuă seria de acțiuni pentru îmbunătățirea cadrului legal cu privire la structurile comunitare consultative, astfel încât acestea să devină un suport pentru coordonarea și integrarea serviciilor sociale, a serviciilor sociale cu serviciile publice specializate în beneficiul persoanelor vulnerabile;  

Aceste acțiuni au avut loc în cadrul proiectului „Consolidarea capacitatii ONG-urilor si a autorităților publice de a elabora și transmite propuneri alternative la politicile publice din domeniul asistentei sociale in vederea reglementarii normelor de functionare si definirii regimului juridic al Structurilor Comunitare Consultative”programul Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, implementat de Fundația World Vision în perioada 2018-2019.