Întâlniri de promovare a structurilor comunitare consultative, organizate de Fundația World Vision România

Fundația World Vision România a organizat, de la începutul acestui an, trei întâlniri de promovare a structurilor comunitare consultative în județul Cluj. Întâlnirile au avut loc în localitățile Cămărașu, Caseiu și Mociu.

În cadrul acestor întâlniri de promovare, s-a discutat despre structurile comunitare consulative înființate în localitățile menționate mai sus și despre problemele din comunitățile respective. Întâlnirile au avut ca rezultat semnarea acordurilor de parteneriat între comunități și World Vision Rpmânia pentru implementarea următoarelor activități.

Ce sunt structurile comunitare consultative?

Structuri Comunitare Consultative sunt, mai exact, grupuri formate din liderii unei comunităţi, fie ei lideri formali sau informali, cum ar fi asistentul social, director de școală, preotul, politistul de proximitate, medicul de familie. Aceste grupuri se reunesc constant şi au ca rol identificarea nevoilor comunității și solutionarea problemele sociale ce privesc în special copiii, dar și alte tipuri de probleme din comunitate.  

Acest grup de lideri informali şi formali ai comunităţii face o analiză a tuturor problemelor comunităţii şi nevoilor cetăţenilor, concentrându-se în principal pe problemele copiilor şi respectării drepturilor lor. O bună funcţionare a acestor grupuri ar duce, cu siguranţă, la identificarea şi aplicarea unor soluţii care ar creşte nivelul de bunăstare a comunităţii. 

Ideea nu este nici pe departe una nouă în România. Deşi termenul acesta nu este foarte cunoscut la nivel naţional, aceste structuri există în practică în multe comunităţi, dar sunt şi definite în legislaţia naţională încă din anul 2004. Reglementarea lor este, însă, neclară şi incompletă, acesta fiind şi motivul pentru care nu funcţionează într-un mod optim şi de multe ori eşuează în a-şi atinge scopul pentru care au fost create. 

Întâlnirile de promovare au avut loc în cadrul proiectului „Consolidarea capacitatii ONG-urilor si a autorităților publice de a elabora și transmite propuneri alternative la politicile publice din domeniul asistentei sociale in vederea reglementarii normelor de functionare si definirii regimului juridic al Structurilor Comunitare Consultative”programul Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, implementat de Fundația World Vision în perioada 2018-2019.