50 de persoane din Frâncesti vor beneficia de „A doua șansă” la educație

Patriarhia Romănă în parteneriat cu Fundaţia World Vision România derulează Proiectul Alege Şcoala – o şansa pentru viitor!Proiect Programul Operațional Capital Uman Componentă 1 ‐ Apel : POCU/74/6/18/18/Operațiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6Titlul proiectului: „Alege Școala – o șansă pentru viitor”Beneficiar: FUNDAȚIA WORLD VISION ROMÂNIANumărul de identificare al contractului: POCU/74/6/18/10600250 de persoane din Frâncesti vor beneficia de „A doua șansă” la educațieProgramul ,,A doua șansă”, care se va implementa la Fânceşti,  în cadrul proiectului Alege Școala -o şansă pentru viitor are ca scop prevenirea abandonului şcolar la adulţii vulnerabili din comuna. 

Acesta este deschis tuturor celor care nu au finalizat diferite nivele de studii obligatorii, din rândul populației roma și nonroma. Astfel, in comunitatea Frîncesti au avut loc sesiuni de informare, în urma cărora s-au înscris in proiect 50 de persoane cu varste intre 25-64 ani.

Acestia au aflat felul în care se vor derula activitățile, care sunt criteriile de eligibilitate, precum și documentele necesare înscrierii.

Scopul Proiectul “Alege Școala-O şansă pentru Viitor este acela de prevenirea abandonului şcolar timpuriu a 1010 elevi preşcolari, şcolari şi adulţi vulnerabili din 5 comunităţi rurale din judeţul Vâlcea şi anume: Mihăeşti, Bujoreni, Drăgoeşti, Frânceşti şi Dănicei.

Proiectul are o abordare integrată asupra fenomenului de risc de abandon şcolar întrucât îşi propune: măsuri de prevenire a părăsirii timpurii a şcolii prin identificarea riscurilor şi a obstacolelor individuale ale fiecarui elev beneficiar şi asumarea unei intervenţii personalizate fiecărui caz.

Proiectul Alege Şcoala – o şansă pentru viitor , face parte din Programul Operațional Capital Uman(POCU) 2014-2020, Axa prioritară 6 “ Educaţie şi Competenţe” şi se desfăsoară de către Fundaţia World Vision România în parteneriat cu Patriarhia Română.