Proiectul Alege Şcoala – o şansa pentru viitor! in judetul Valcea

Fundația World Vision România și Patriarhia Română au început implementarea  unui  nou proiect educational  si anume Proiectul Alege Şcoala – o şansa pentru viitor! in judetul ValceaProiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.
 Alege Şcoala!” – o sansa pentru viitor este un proiect complex care a antrenat nu doar fonduri şi resurse materiale consistente, ci mai ales o suită de instituţii religioase, filantropice şi educative de referinţă în societatea actuală, respectiv resurse umane de excepţie.
 Scopul proiectului este acela de prevenirea abandonului şcolar timpuriu a 1010 elevi preşcolari, şcolari şi adulţi vulnerabili din 5 comunităţi rurale din judeţul Vâlcea şi anume: Mihăeşti, Bujoreni, Drăgoeşti, Frânceşti şi Dănicei.

Proiectul are o abordare integrată asupra fenomentului de risc de abandon şcolar întrucât îşi propune  măsuri de prevenire a părăsirii timpurii a şcolii prin identificarea riscurilor şi a obstacolelor individuale ale fiecarui elev beneficiar şi asumarea unei intervenţii personalizate fiecărui caz.

Activităţile proiectului se vor dovedi a fi de un real folos paletei largi de beneficiari, copii şi adulţi deopotrivă.

Obiectivul major al proiectului, prin componenta sa educaţional-filantropică, presupune  activităţi multiple  si anume: activitatea catehetică din cadrul „Şcolii de duminică”, taberele de creaţie, concursul de creaţie şi, nu în ultimul rând, cursurile de formare a formatorilor.
Totodată, exista și un program de activități extracurriculare orientate spre nevoile copiilor din proiect, precum: cluburi tematice, școli duminicale, excursii și tabere școlare cu componentă educațională, sesiuni de lucru pe teme de sănătate, igienă și nutriție; sesiuni de informare, consiliere și educație parentală pentru părinții/tutorii copiilor din grupul-țintă – programul „Școala părinților”.
 In luna septembrie au inceput deja activitățile de inscriere a elevilor in grupul țintă și urmează ca în lunile urmatoare să se desfășoare activitățile educaționale în fiecare școală.
 De asemenea pe parcursul celor trei ani se vor desfășura mai multe activități, dintre care menționăm: dezvoltarea și implementarea unor programe de sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație; derularea unui program de tip „școală după școală” și implementarea în cadrul programului a unui toolkit educațional inovativ adaptat nevoilor copiilor.