PROIECTUL ”INTEGRARE+: SERVICII ȘI ASISTENȚĂ PENTRU MIGRANȚI ÎN REGIUNEA 2” A SPRIJINIT MIGRANȚII DIN JUDEȚELE GALATI, VRANCEA, BACAU, VASLUI, BRAILA, TULCEA SI CONSTANŢA

Fundația World Vision Romania, în calitate de Beneficiar, alături de Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 1 și Asociația Centrul pentru Resurse Civice Constanța – Partener 2 anunță încheierea proiectului ”INTEGRARE+: Servicii și asistență pentru migranți în Regiunea 2”.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 12 luni și a fost finanţat prin Programul Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (număr de referință contract: FAMI/15.03.02), gestionat în România de Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Fonduri Externe Nerambursabile, ca Autoritate Responsabilă, şi Inspectoratul General pentru Imigrări, ca Autoritate Contractantă.
Proiectul a avut o valoare totală de 1.469.247,47 lei, iar obiectivul general al proiectului a fost de a furniza servicii de asistență (socială, medicală, psihologică, juridică etc.) adaptată și adecvată la cerințele speciale ale beneficiarilor de protecție internațională (BP) și resortisanților țărilor terțe (RTT) cu ședere legală în România, prin susținerea procesului de integrare socială și prin consolidarea capacității actorilor relevanți și cooperării interinstituționale.
Printre principalele rezultate ale proiectului INTEGRARE+ se numără:
  • 2 Centre Regionale pentru Integrare înființate la Galati și Constanta și 1 Punct de lucru creat la Vaslui;
  • 4 evenimente de promovarea proiectului și a rezultelor sale realizate;
  • 3000 de materiale promoționale și de informare traduse în 7 limbi reprezentative elaborate și diseminate;
  • 95 de actori, autorități și instituții abordați în cadrul proiectului;
  • 1 retea de suport local a actorilor implicați în procesul de integrare a BP si RTT, dezvoltată și cca. 34 parteneriate încheiate;
  • 1 rețea de mediatori interculturali și voluntari creată;
  • 5 evenimente de coordonare și instruire a autorităților, mediatorilor și altor actori relevanți implicați în integrarea BP și RTT;
  • peste 250 de  BP și RTT din judeţele de implementare au primit suport și asistență în cadrul proiectului: informare și consiliere psiho-socială, asistență juridică, cursuri de limba română, inclusiv organizarea unor sesiuni de orientare și acomodare culturală, activități socio-culturale, recreaționale și a unor sesiuni speciale de spargere a barierelor culturale în comunităţile BP și RTT, asistență materială pentru BP si RTT cu nevoi speciale, facilitarea accesului la servicii medicale și servicii educaționale pentru copii, mediere profesională și facilitarea accesului la piața  muncii.