CEA DE-A DOUA ÎNTÂLNIRE TRIMESTRIALĂ DE COORDONARE A INSTITUTȚIILOR PUBLICE ȘI ACTORILOR IMPLICAȚI ÎN INTEGRAREA MIGRANȚILOR DIN REGIUNEA 2 A AVUT LOC LA CONSTANȚA

Fundația World Vision Romania, în calitate de Beneficiar, alături de Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 1 și Asociația Centrul pentru Resurse Civice Constanța – Partener 2 au organizat miercuri, 07 decembrie 2016, întâlnirea de coordonare trimestrială a instituțiilor publice și actorilor implicați în integrarea beneficiarilor de protecție internațională (BPI) și resortisanților țări terțe (RTT) din Regiunea 2: județele Constanţa, Tulcea, Brăila, Vrancea, Bacău, Vaslui şi Galaţi.
Evenimentul a fost găzduit de Instituția Prefectului – Județul Constanța șis-a desfășurat în cadrul proiectului ”INTEGRARE+: Servicii și asistență pentru migranți în Regiunea 2”, finanţat prin Programul Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (număr de referință contract: FAMI/15.03.02), care are o durată de 12 luni și o valoare totală de 1.469.247,47 lei.
Cea de-a doua întâlnire trimestrială de coordonare a avut rolul de a oferi instituțiilor, autorităților, partenerilor sociali și ONG-urilor care desfășoară activități sau au atribuții în domeniul integrării migranților din Regiunea 2, spațiul optim pentru găsirea celor mai bune modalități și instrumente practice de a lucra împreună. Mai mult, întâlnirea de coordonare trimestrială este parte a demersurilor de dezvoltare de parteneriate și de rețele de suport local în vederea consolidării capacității actorilor relevanți și cooperării inter-instituționale la nivelul Regiunii 2 pentru facilitarea accesului și furnizarea de servicii de asistență socială, medicală, psihologică, juridică, educationala, piata muncii etc. adaptată și adecvată la cerințele specifice ale BPI și RTT cu ședere legală în România.
Cu această ocazie, participanții au discutat pe marginea activităților și rezultatelor Centrelor Regionale pentru Integrare de la Galați și Constanța și a Punctului de lucru Vaslui, cu accent pe rolul comunităților locale și implicarea organizațiilor și instituțiilor publice din Constanţa, Tulcea, Brăila, Vrancea, Bacău, Vaslui şi Galaţi în sprijinirea integrării BPI și RTT în Regiunea 2. Totodată, reprezentanții instituțiilor și actorilor implicați în procesul de integrare a BPI și RTT au identificat împreună soluții de cooperare și acțiune coordonată la nivel local și regional pentru susținerea integrării imigranților în România.