INAUGURAREA CENTRULUI REGIONAL PENTRU INTEGRARE GALAȚI ȘI A PUNCTULUI DE LUCRU VASLUI

 Ref. Inaugurarea Centrului Regional pentru Integrare Galați și a Punctului de lucru Vaslui

Fundația World Vision Romania, în calitate de Beneficiar, alături de Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 1 și Asociația Centrul pentru Resurse Civice Constanța – Partener 2 au organizat joi, 28 iulie 2016, evenimentul de lansare a Centrului Regional pentru Integrare (CRI) Galați și a Punctului de lucru de la Vaslui. Centrul Regional pentru Integrare Galați este situat în str. Mărășești, nr.16, bl. F7 parter, cartier Mazepa 1, Galați, iar Punctul de lucru de la Vaslui este găzduit de Casa de Cultură Vaslui, strada Ștefan cel Mare, nr. 153, Vaslui.

Evenimentul de inaugurare a CRI Galați și a punctului de lucru de la Vaslui a avut loc în cadrul proiectului ”INTEGRARE+: Servicii și asistență pentru migranți în Regiunea 2”, finanţat prin Programul Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (număr de referință contract: FAMI/15.03.02), cu o durată de 12 luni și o valoare totală de 1.469.247,47 lei. Cu ocazia lansării Centrului Regional pentru Integrare Galați și a Punctului de lucru de la Vaslui au fost prezentate proiectul INTEGRARE+: Servicii și asistență pentru migranți în Regiunea 2, serviciile de asistență oferite și activitățile ce urmează a fi derulate în cadrul Centrului de la Galați și Punctului de lucru de la Vaslui. Evenimentul a prilejuit discuții pe teme specifice privind integrarea beneficiarilor de protecție internațională (BPI) și resortisanților țărilor terțe (RTT) din județele Constanţa, Tulcea, Brăila, Vrancea, Bacău, Vaslui şi Galaţi.

În cadrul Centrului Regional de Integrare de la Galați și a Punctului de lucru de la Vaslui migranții din Regiunea 2 pot beneficia de o paletă largă de servicii integrate și asistență care au rolul de a veni în întâmpinarea nevoilor acestora de consiliere socială și asistență materială, de sprijin în rezolvarea problemelor, de informare şi educaţie, de access la activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber, consilere psihologică sau juridică, de acces și participare pe piața muncii și de relaționare cu autoritățile locale. CRI Galați urmărește să contribuie și întărărească capacitatea BP și RTT de a se integra în România şi de a creşte şansele acestora de integrare în societatea românească prin livrarea unor servicii de informare, consiliere socială, psihologică şi juridică, precum și asistență materială. În plus, în cadrul CRI Galați se vor desfășura cursuri de limba română, sesiuni de orientare și acomodare culturală, activități socio-culturale, recreaționale, precum și sesiuni speciale de spargere a barierelor culturale ce au scopul promovării cunoaşterii şi înţelegerii reciproce.

Printre participanți s-au numărat o serie de reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice locale, care au subliniat rolul și implicarea lor în susținerea procesului de integrare al migranților din Regiunea 2. Totodată, reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI) au prezentat acțiunile desfășurate de IGI în vederea integrării beneficiarilor de protecție și a resortisanților țărilor terțe din grupurile vulnerabile.În plus, evenimentul s-a bucurat de prezența reprezentanților ambasadelor și consulatelor, ai mass media și comunităților de străini, precum și ai actorilor sociali și organizațiilor neguvernamentale active în domeniul imigrației și integrării străinilor în România.

 

Pentru informaţii suplimentare, vă invităm să contactaţi pe: dna. Narcisa Alexe, Specialist PR și Organizare Evenimente – Asociaţia Novapolis, tel. 0766.304.610, asociatianovapolis@gmail.com

varianta in engleză a comunicatului