PROIECTUL „ALEGE SCOALA!” SUSCITA INTERESUL AUTORITATILOR LOCALE DIN ARAD

Bucuresti, 22 octombrie 2014 – COMUNICAT DE PRESA | Primul eveniment de promovare la care autoritatile locale au aflat despre beneficiile privind reducerea abandonului scolar pe care e aduce proiectul „Alege Scoala!”, a fost organizat la Arad pe 21 octombrie 2014.

Parteneriatul dintre biserica, scoala si comunitate la nivel local va fi „motorul” proiectului ce va mentine in scoala 1.643 de copii si tineri.

COMUNICAT DE PRESA

PROIECTUL „ALEGE ȘCOALA ÎN REGIUNILE DE DEZVOLTARE VEST, SUD-VEST OLTENIA ȘI NORD-VEST!” A FOST PROMOVAT LA ARAD

Un prim eveniment de promovare din seria de zece programate, s-a desfășurat ieri, 21 octombrie, la Centrul Cultural Pastoral „Sf. Ierarh Nicolae” al parohiei Arad-Bujac în prezența ÎPS dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, a oficialităților locale, preoți implicați în activități cahetetice, profesori de religie.

La Centrul Cultural Pastoral „Sf. Ierarh Nicolae” al parohiei Arad-Bujac a avut loc primul eveniment de promovare la nivel zonal a proiectului „Alege Școala în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia și Nord-Vest!” desfășurat de Fundația World Vision România în parteneriat cu Patriarhia Română.

În cuvântul de binecuvântare rostit la început, ÎPS Timotei a evidențiat caracteristicile proiectului „Alege Școala!”, susținând că și prin acesta Biserica se implică activ în viața societății: „Noi venim în preîntâmpinarea unor neajunsuri care în mod firesc intervin în viață, mai ales a copiilor, a tineretului și pentru cei care trebuie să urmeze la vârsta lor potrivită școala. Ne dorim ca elevii și tinerii să nu se depărteze de cerințele și exigențele școlii pe care Biserica le poate sprijini prin formarea, prin educarea serioasă a tineretului în concordanță cu familia și, desigur, cu toate celelalte instituții ale societății”.

În continuare, diac. dr. Florin Marica, coordonator proiect din partea Patriarhiei Române, a dat citire mesajului Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu ocazia promovării proiectului „Alege Școala în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia și Nord-Vest!” la Arad în care a evidențiat că „din perspectiva Bisericii Ortodoxe Române este foarte important ca procesul educațional să nu urmărească doar latura cognitiv-intelectuală, prin acumularea de cunoștințe teoretice, ci și promovarea vieții spirituale, de însușire a valorilor credinței și moralei creștine și a tradițiilor culturale perene ale poporului nostru, fără de care tânărul nu poate să-și păstreze deplin identitatea etnică într-un context pluralist secularizant și globalizant”.

 Mădălina Dicu, reprezentantul Fundației World Vision România, a reliefat obiectivele pe termen scurt și lung ale proiectului: „Pe termen scurt obiectivele noastre sunt sprijinirea preșcolarilor și elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, creșterea motivației copiilor de a merge la şcoală, precum și formarea de formatori care să prevină abandonul școlar. Pe termen lung urmărim creșterea nivelului de educație și participarea activă la viaţa comunităţii locale”.
Au urmat, apoi, alocuțiuni din partea oficialităților locale prezente la eveniment care au punctat succint importanța parteneriatului dintre Biserică, școală și comunitate la nivel zonal.
La rândul său, pr. dr. Constantin Naclad, în cuvântul său, a punctat obiectivele principale ale proiectului și a precizat că scopul acestui eveniment zonal este „de a implica pe membrii comunității, oficialitățile și autorităților locale în susținerea acestui proiect și în participarea efectivă la activitățile proiectului”.

Protos. dr. Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului, a prezentat cele 6 centre „Alege Școala” din cuprinsul Arhiepiscopiei Aradului.

Proiectul „Alege Școala în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia și Nord-Vest!” derulat de Fundația World Vision România în parteneriat cu Patriarhia Română în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015 are ca obiectiv menținerea în sistemul de educație a 1325 de persoane expuse riscului de abandon școlar precum și dezvoltarea unor acțiuni prin care 318 persoane să-și reia studiile.

Pentru informații suplimentare:
Alexandru Ojică – Asistent comunicare și PR
Tel 0786.280515, Email: Alexandru_Ojica@wvi.org 

Pr. Dr. Constantin Naclad – manager proiect

Tel: 0786.280510, Email: Constantin_Naclad@wvi.org

Alege Scoala! – proiect pentru reducerea abandonului scolar prin activitati catehetice

Proiectul „Alege Școala în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia și Nord-Vest!”, derulat de Fundația World Vision România în parteneriat cu Patriarhia Română se desfășoară în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015. Beneficiind de finanțare din fonduri europene, proiectul își propune prevenirea și reducerea abandonului școlar prin elaborarea și implementarea unui plan de acțiune în fiecare din regiunile de dezvoltare prevăzute în proiect.

Prin intermediul a 53 de Centre Educaționale Inovative Alege Şcoala! și formarea a 106 persoane (53 de preoți și 53 cadre didactice), beneficiarii proiectului: 2.957 persoane (1.325 elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii, 318 persoane care au părăsit deja timpuriu şcoala, 1.314 părinți) sunt conștientizați asupra rolului și perspectivelor de pe piața muncii pe care o bună educație le oferă.

Proiectul „Alege Școala!” are la bază programul „Hristos Împărtășit Copiilor”, programul de cateheză al Bisericii Ortodoxe Române din iulie 2008 prin hotărârea Sfântului Sinod. Dezvoltar

Proiectul „Alege Școala!” are la bază programul „Hristos Împărtășit Copiilor”, programul de cateheză al Bisericii Ortodoxe Române din iulie 2008 prin hotărârea Sfântului Sinod. Dezvoltarea unor comportamente și atitudini pozitive față de școală, pentru copiii din mediul rural și urban, bazate pe iubirea față de Dumnezeu și de semeni este reflectată în aceste două proiecte. Intervenția la nivelul școlilor și comunităților este motivată de faptul că educația aduce șansa unei vieți mai bune pentru copii. Responsabilitatea comună în vederea formării spirituale a viitorului nostru reprezintă o investiție în copii noștri, în generațiile următoare.

Copiii iau contact cu modele si deprinderi noi, capatat incredere in propriile abilitati si descopera noi modalitati de a se exprima.

http://alegescoala.worldvision.ro