TINERII DIN A.R.T. TRANSFORMA SOCIETATEA!

Negreşti, 2 August 2014 – Emma Stanciu, Andrei Baciu şi Paul Gologan sunt trei membrii ai Grupului A.R.T. din Negreşti care alături de Simona Mihai şi Vasile Voicu, reprezentanţi ai Fundaţiei World Vision România au participat în Elveţia la conferinţa „Copiii ca Actori pentru Transformarea Societăţii” (Children as Actors for Transforming Society – CATS), un proiect susţinut de Caux – Initiatives of Change, în parteneriat cu Fundaţia Child to Child şi Universal Education.

Conferinţele CATS oferă tinerilor, copiilor şi adulţilor un cadru comun prin caree aceştia au ocazia să înveţe şi să lucreze împreună, ca parteneri egali. Cei trei tineri din ART au învăţat şi mai multe despre advocacy iar reprezentanţii World Vision au participat la ateliere pentru implicarea tinerilor în viaţa comunităţii. CATS a reunit aproximativ 400 de participanţi din 39 de ţări: tineri şi adulţi interesaţi de problema apărării drepturilor copiilor, voluntari sau persoane care sunt incluse în programe de internship.

Delegaţia World Vision România a promovat organizaţia şi proiectele aflate în derulare în diverse comunităţi din întreaga lume. Pentru Emma, Andrei şi Paul din Grupul ART, conferinţa CATS a reprezentat oportunitatea de a-şi întregi bagajul de cunoştinţe şi de a asimila noi metode de lucru privind dreptul tinerilor de a fi o voce în comunitatea lor.

“Prin participarea la CATS, mi-am propus să promovez activităţile Grupului ART dar şi să cunosc tineri care pot avea o perspectivă diferită de a noastră. Este foarte interesant să observ că oamenii evoluează în diferite contexte pentru a atinge acelaşi scop dar având rezultate divergente”, a declarat Emma Stanciu.

Evenimentul CATS a parcurs o sesiune succesivă de training-uri care au avut ca temă principală copiii şi rolurile sociale pe care le pot îndeplini: educatori, apărători ai păcii şi ai dreptăţii, activişti ai sănătăţii, şi creatori de conţinut media. Doar pe parcursul unei singure zile, Conferinţa CATS oferea participanţilor sesiuni plenare, workshopuri pentru copii sub 6 ani, discuţii de grup precum şi activităţi de socializare şi networking. Zilele se încheiau cu posibilitatea de a participa şi la evenimente mai distractive organizate ca seri tematice: seara tuturor posibilităţilor, seara talentelor, seara de teatru sau Seara de celebrare a Elveţiei.

“Săptămâna a fost plină de activităţi atât distractive cât şi instructive. Am avut ocazia să cunosc oameni noi şi să îmi îmbunătăţesc competenţele. În egală măsură am avut şansa să vorbesc despre ţara mea, România. Sunt foarte de încântat că am putut arăta ceea ce am făcut prin Fundaţia World Vision România şi că am împărtăşit din viziunea altor tineri cu aceleaşi preocupări. Această conferinţă mi-a oferit ocazia de mă perfecţiona. Mi-au plăcut oamenii pe care i-am cunoscut, sesiunile plenare, atelierele şi grupurile de discuţii.” ne-a mărturisit Andrei Alexandru Baciu.

Tinerii participanţi au putut alege dintr-o varietate de ateliere de lucru desfăşurate pe o perioadă mai scurtă, de 90 de minute, sau pe o perioadă de 3 zile. Training-urile mai scurte au vizat, cu precădere, modalităţile de implicare a tinerilor în viaţa comunităţii. Atelierele de lucru desfăşurate pe o perioada de 3 zile au abordat probleme mai complexe iar participanţii au avut de ales între: însuşirea noţiunilor teoretice şi practice de monitorizare şi evaluare a scopului, calităţii şi rezultatelor obţinute prin participarea tinerilor, însuşirea noţiunilor de advocacy – abordarea de la copil la copil, instrumente de sprijinire a organizaţiilor de tineri şi adulţi pentru a deveni mai inclusivi şi transparenţi, instruirea tinerilor pentru acţiune socială.

“Cred că acest eveniment este o super oportunitate pentru a promova ţara noastră dar şi activităţile noastre din Negreşti. Un aspect pozitiv al evenimentului a fost că, noi, tinerii, am putut să ne reunim vocile şi să ne exprimăm opinia. Am învăţat că tinerii trebuie să joace un rol activ în cercetarea soluţiilor şi luarea deciziilor. Acest eveniment mi-a acrodat şansa de a cunoaşte alţi tineri alături de care să îmi îmbunătăţesc competenţele”, a mărturisit Paul Gologan.

Andrei a participat la atelierul denumit “Republica Tinerilor”. Împărţiţi în grupe de câte 2, tinerii au realizat o piesă de teatru care să demonstreze cum funcţionează eficient un grup, o organizaţie sau o fundaţie. Emma a ales seminarul “Advocacy – abordarea de la copil la copil”, prin care a învăţat mai multe despre puterea de decizie, capacitatea de a găsi rezolvări pentru probleme, creativitate, gândire critică, abilitatea de a comunica şi de a relaţiona cu ceilalţi, conştiinţă de sine, empatie, rezistenţă la stres şi emoţii puternice. “Pentru a fi schimbarea, trebuie să produci shimbarea!” a fost opţiunea lui Paul. Sesiunea l-a ajutat să înţeleagă cum se formează grupurile de discuţie formate din persoane cu atitudini total diferite faţă de o situaţie dar şi cum să exprime un ideal prin arta grafică şi desen abstract.

Tinerii din ART au impresionat organizatorii CATS, motiv pentru care au acordat şi un interviu mai amplu în care au vorbit despre activităţile derulate prin Grupul ART, cu sprijinul Fundaţiei World Vision România.

La finalul conferinţei, tinerii au mărturisit că a fost cel mai spectaculos eveniment la care au participat vreodată, un eveniment care a inclus activităţi interactive şi informative, dar mai ales, un eveniment care să îi ajute să îşi dezvolte limbajul, cunoştintele şi aptitudinile sociale.

Delegaţia World Vision România a promovat organizaţia şi proiecte din diferite comunităţi din întreaga lume. Pentru Emma, Andrei şi Paul din Grupul ART, dar şi pentru Vasile Voicu şi Simona Mihai, CATS a reprezentat oportunitatea de a învăţa noi metode de lucru privind dreptul tinerilor de a fi o voce în comunitatea lor.

Pentru Emma şi Andrei, evenimentul din Elveţia întregeşte experienţa lor internaţională. În 2013, au reprezentat România la evenimentul internaţional „The World YOUTH Want” desfăşurat la Frankfurt unde împreună cu participanţi din alte nouă ţări au evaluat situaţia tinerilor în lumina obiectivelor mileniului şi în contextul țării din care proveneau şi au propus soluţii care au fost incluse în declaraţia oficială pe care World Vision International a prezentat-o la Organizația Națiunilor Unite.


Despre A.R.T.

Conştientizează, spune-ţi opinia şi treci la acţiune! (Be Aware, Raise your voice, Take action – A.R.T.) Aceasta este deviza grupului A.R.T. sprijinit de World Vision încă din 2012 şi format din 30 de tineri adolescenţi ce reprezintă vocea copiilor din comunitatea lor. Prin Grupul A.R.T. tinerii au participat la mai multe training-uri non-formale deprinzând abilităţi necesare pentru a depista şi milita pentru problemele copiilor din comunitate. Noţiunile despre drepturile copilului, voluntariat, traficul de fiinţe umane, advocacy, discurs public, fotografie i-au ajutat să înceapă o serie de iniţiative proprii.

Tinerii din grupul A.R.T identifică şi propun soluţii privind problemele copiilor din comunitatea lor. Scopul proiectului iniţiat de Fundaţia World Vision România este, în primul rând, reducerea gradului de vulnerabilitate al tinerilor din Negreşti faţă de traficul de fiinţe umane, dar şi faţă de situaţii care afectează drepturile copiilor: copii ai străzii, copii neglijaţi, afectaţi de abandon şcolar, discriminare sau neimplicare în viaţa comunităţii.