BILANȚUL PROGRAMULUI „UN VIITOR MAI BUN PENTRU COPIII NOȘTRI” DIN VASLUI LA FINELE CELUI DE-AL PATRULEA AN

COMUNICAT DE PRESĂ

Fundația World Vision România prezintă bilanțul activității programului „Un viitor mai bun pentru copiii noștri” desfășurat în anul 2012 în județul Vaslui: peste 3000 de copii și adolescenți sprijiniți direct, 60 de voluntari activi din comunități rurale implicați în scrierea a 58 de proiecte având drept obiectiv bunăstarea copiilor din comunitățile partenere: Oșești, Vulturești, Rebricea, Pungești și orașul Negrești.

Aflat în cel de-al patrulea an de implementare, programul “Un viitor mai bun pentru copiii noştri” a sprijinit în anul 2012 peste 3000 de copii și adolescenți din comunele Oșești, Rebricea, Vulturești, Pungești și din orașul Negrești.

În anul 2012, prin sectoarele de intervenție asumate, programul “Un viitor mai bun pentru copiii noştri” a avut ca scop principal bunăstarea copiilor din comunitate, în special a celor mai vulnerabili, precum şi formarea și consolidarea spiritului comunitar.

Pentru a creşte nivelul de conștientizare a drepturilor copilului precum şi gradul de implicare şi de participare în viața comunității, World Vision România, Biroul Zonal Iaşi şi Vaslui, a organizat pentru mai mult de 600 de copii şi părinți, sesiuni de formare pe tema drepturilor copilului, a cetățeniei active şi a voluntariatului, sprijinind 58 de propuneri de proiect. În plus, peste 2545 de copii au participat la activități educaționale.

Prin sesiunile de scriere și management de proiecte, World Vision România – Biroul Zonal Iaşi&Vaslui a urmărit formarea liderilor comunității în adresarea problemelor copiilor, responsabilizarea şi implicarea lor în viața comunității: 104 lideri comunitari au participat la întâlniri de planificare şi consultare pentru inițierea unor activități; mai mult de jumătate au înaintat propuneri, dintr-un total de 68, 58 de proiecte au fost aprobate și finanțate de World Vision. Este important de menționat că peste 20{e6e731e9404c5d083b1872c109ac7c84e7968293d9454ba5a91529987a12e9c3} din valoarea proiectelor finanțate a reprezentat-o contribuția comunității, inclusiv a părinților.

Inițiat de Asociația de Părinți „Mihai David” Negrești și coordonat de doamna Corina Istrate proiectul „Ambasadorii Păcii” a fost desemnat cel mai bun proiet scris şi implementat de partenerii noştrii, primind distincția de „Cel mai bun proiect al anului 2012”..

În anul 2012, eforturile Biroului zonal Iaşi&Vaslui, World Vision România în sectorul de monitorizare a copiilor beneficiari ai programului “Un viitor mai bun pentru copiii noştri” s-au concentrat pe extinderea zonei de intervenție prin stabilirea de contacte cu liderii informali, familii şi copii în comuna Vultureşti, zona rurală a oraşului Negreşti şi comuna Pungeşti. Astfel, numărul copiilor înscrişi în program a cresct la 3000 de copii.
Ne bucurăm să vedem că şi în anul 2012, programul “Un viitor mai bun pentru copiii noştri” continuă să fie sprijinit de membri ai comunității, reprezentanți ai autorităților locale şi judeţene, cadre didactice, preoți, cadre medicale, reprezentanții Comitetelor de părinți, Consiliilor elevilor, Comisiilor Consultative Comunitare.

Magdalena CĂMĂNARU
Manager Zonal
Fundația World Vision România
Biroul Zonal Iaşi&Vaslui