UE-Proiect-Save

Context: Școala ar trebui să fie un mediu sigur, unde protecția și siguranța copiilor sunt o prioritate, însă violența de orice fel este tot mai prezentă în școli. În anul școlar 2021-2022 au fost raportate 9741 acte de violență, cu 2000 mai multe decât în anul școlar 2019-2020. Copiii sunt victime sau martori la cazuri de violență și bullying în școlile unde învață – 1 din 5 copii spune că violența e prezentă în școală mult sau foarte mult.

Obiectivul principal al programului este prevenirea și combaterea violenței împotriva copilului din ecosistemul școlar, prin acordarea a 70 de granturi către ONG-uri locale, active în domeniul protecției copilului, pentru implementarea de proiecte cuprinzând: campanii de conștientizare cu elevi și părinți, activități de formare pentru personal din școli, schimb de bune practici, networking și advocacy cu experți din societatea civilă și din sistemele de educație și de protecție a copilului, cu participarea a cel puțin 100.000 de beneficiari.

Prin programul SAVE – School Anti-Violence Ecosystem ne propunem să prevenim și să combatem violența împotriva copilului din ecosistemul școlar, prin acordarea a 70 de granturi către ONG-uri mici, locale, active în domeniul protecției copilului și / sau al educației școlare, pentru a implementa proiecte precum:

 1. campanii de conștientizare (față în față și online) dedicate în principal și implicând copiii și părinții, cu privire la drepturile copilului, tipurile de violență și efectele acestora asupra copiilor, legislația și valorile europene și naționale, instituțiile, mecanismele și serviciile locale pentru protecția copilului împotriva violenței;
 2. instruire, formare (față în față și online) în principal pentru cadre didactice și personalul unităților de învățământ, cu privire la drepturile copiilor, modul de prevenire, depistare, răspuns și referire a cazurilor de violența împotriva copiilor, legislația și valorile europene și naționale, și cu privire la instituțiile, mecanismele și serviciile disponibile pentru protecția copilului împotriva violenței;
 3. schimb de bune practici și networking (față în față și online) cu privire la modul de prevenire, depistare, răspuns, raportare, referire a cazurilor de violența împotriva copiilor, pentru o mai bună colaborare în protecția copilului în cadrul ecosistemului școlar, în special cu implicarea profesorilor, a personalului din școli și experților din alte ONG-uri și instituții publice relevante cu rol în protecția copilului și / sau educație școlară.

Beneficiari: Prin programul SAVE – School Anti-Violence Ecosystem vom ajunge la minimum 100 000 de beneficiari:

 • 60.000 copii din mediul școlar preuniversitar
 • 30.000 părinți ai copiilor incluși în proiect
 • 8.000 profesori și personal din unități de învățământ preuniversitar
 • 2.000 experți din ONG-uri și instituții relevante

Granturi: Principala componentă a programului constă în finanțarea a 70 de proiecte în domeniul protecției copilului, cu un buget total de 1.050.000 Euro, distribuit astfel:

 • 20 proiecte mari de 30.000 Euro
 • 20 proiecte medii de 15.000 Euro
 • 30 proiecte mici de 5.000 Euro

Granturile vor fi acordate pe bază de apel național competitiv deschis ONG-urilor mici și medii, cu activitate locală în mediul rural, în orașe mici sau în medii dezavantajate, active în domeniul protecției copilului și / sau în domeniul educației școlare.

Capacitare ONG-uri: A doua componentă este dezvoltarea capacității durabile pentru ONG-urile finanțate prin:

 • training și instruire în managementul proiectelor (scriere, comunicare, raportare, fundraising) și în legislație UE și națională pentru protecția copilului pentru ONG-urile care vor implementa proiecte.
 • coaching și networking pentru ONG-urile care implementează cele 70 de proiecte.
Rezultate program SAVE Indicatori program SAVE

Rezultat 1: Nivel crescut de conștientizare și sensibilizare a copiilor și părinților cu privire la legislația și valorile naționale și europene, cu privire la instituțiile, resursele și serviciile locale pentru protecția copiilor împotriva violenței.

1. Minimum 60.000 copii participanți la campanii de conștientizare și sensibilizare (consiliere, evenimente, expoziții, întâlniri, dezbateri etc.);

2. Minimum 15.000 de părinți participanți la campanii de conștientizare și sensibilizare (consiliere, evenimente, expoziții, întâlniri, dezbateri etc.);

3. Creștere cu 25% a conștientizării copiilor și părinților;

Rezultat 2: Nivel crescut de instruire a profesorilor și a personalului din școli cu privire la legislația și valorile naționale și europene, și cu privire la instituțiile, resursele și serviciile locale pentru protecția copilului împotriva violenței.

1. Minimum 8.000 de profesori și personal din școli participanți la activități de instruire;

2. Creștere cu 25% a nivelului de instruire a profesorilor și personalului din școli;

Rezultat 3: Nivel crescut de cooperare și conectare între ONG-urile finanțate, școli și alte ONG-uri și instituții relevante pentru prevenirea, identificarea, raportarea, referirea și răspunsul la violența împotriva copiilor.

1. Minimum 2.000 de profesori și experți din ONG-uri și instituții publice specializate în protecția copilului implicați în schimb de bune practici și networking pentru o mai bună colaborare în protecția copilului în cadrul ecosistemului școlar;

2. Minimum 20 de procese de colaborare între școli, ONG-uri și instituții publice specializate în protecția copilului inițiate pentru prevenirea, identificarea, raportarea, referirea și răspunsul la violența împotriva copilului;

3. Minimum 20 de campanii de advocacy dezvoltate cu școli, ONG-uri și instituții publice specializate, precum și schimbări la nivel local/județean/național pentru prevenirea, raportarea, referirea și răspunsul la violența împotriva copiilor;

Prin Programul SAVE – School School Anti-Violence Ecosystem vor fi finanțate 70 de proiecte în domeniul protecției copilului și / sau educației școlare acordate prin organizarea unor apeluri naționale competitive de proiecte. Granturile se adresează ONG-urilor mici și medii, cu activitate locală în mediul rural, în orașe mici sau în medii dezavantajate, active în domeniul protecției copilului și / sau în domeniul educației școlare.

Schema de granturi este structurată astfel:

 • 20 granturi mari de 30.000 Euro
 • 20 granturi medii de 15.000 Euro
 • 30 granturi mici de 5.000 Euro

Granturile se vor acorda prin apeluri competitive, organizate astfel:

 • un apel pentru granturile mari și medii, în două etape (pre-selecție și selecție finală, intermediate de activități de formare cu reprezentanții ONG-urilor pre-selectate)
 • 3 apeluri succesive identice în anii 2025 și 2026 pentru granturile mici.

Această secțiune este dedicată ONG-urilor solicitante de granturi și cuprinde informații și documente necesare participării la selecția de proiecte, ghidul solicitantului și alte documente relevante.

Învățătorul din Vaslui care a crescut zeci de copii în Pâine și Mâine: Alina vorbea peltic, acum ia Foarte Bine

Învățătorul din Vaslui care a crescut zeci de copii în Pâine și Mâine: „Alina vorbea peltic, acum ia Foarte Bine“. […]

Cosmina, din școala cu doar 12 copii: „Pentru oricine are timp să-mi citească povestea“

Pentru oricine are timp să-mi citească povestea: Sunt Cosmina, am 11 ani și sunt în clasa IV-a. În școala mea […]

Cătălina Șutu, învățătoare: Nu poți să faci educație cu copiii, dacă au stomacul gol.

De 6 ani, programul Pâine și Mâine susține copiii din satele României. Cu o masă caldă și ore de educație […]

Această secțiune conține principalele informații și documente necesare ONG-urilor selectate pentru implementarea a 70 de proiecte în domeniul protecției copilului împotriva violenței în ecosistemul școlar (ghiduri, proceduri, formulare, modele etc.).

Centrele Socio-Educationale Happy Bubble dezvoltate de Fundația World Vision Romania în cadrul programului Ukraine Crisis Response prin finanțare DEC2 phase B sunt spații prietenoase copiilor organizate pentru a oferi zilnic servicii socio-educaționale copiilor ucrainieni refugiați și familiilor acestora, precum și activități de integrare în comunitatea gazdă care să faciliteze integrarea copiilor la școală, prevenirea abuzurilor asupra copiilor și adulților, învățarea limbii române și integrarea socio-profesională a părinților.

Соціально-освітні центри „Happy Bubble”, створені Фундацією „World Vision Romania” в рамках програми ” Ukraine Crisis Response” за фінансування DEC2, фаза B, є дружніми до дітей середовищами, організованими для надання щоденних соціально-освітніх послуг дітям українських біженців та їхнім сім’ям, а також інтеграційних заходів у приймаючій громаді з метою сприяння інтеграції дітей до школи, попередження насильства над дітьми та дорослими, вивчення румунської мови та соціально-професійної інтеграції батьків.

 

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

Proiectul este derulat de World Vision România în parteneriat cu Asociația Română de Literație și beneficiază de o finanțare în valoare de 230.246,00 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021.

Pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Copiii au nevoie să meargă la școală pentru a putea să-și construiască un viitor demn. Au nevoie de educație de la cele mai fragede vârste.

Proiectele Alege școala au rol de a preveni fenomenul părăsirea timpurie a școlii în zonele vulnerabile din România rurală. Îi pregătim atât pe părinți, cât și pe copii pentru educație. Lucrăm împreună cu ei pentru a-i ajuta să înțeleagă importanța educației pentru antepreșcolari și preșcolari. Le oferim părinților resursele și instrumentele de care au nevoie pentru a-și sprijini copiii și pentru a le da acestora șansa la educație.

ROUTE Poienești- Revitalizarea relațiilor comunitare din Poienești prin furnizarea de servicii integrate

Dificultățile cu care se confruntă comunitatea din Poienești, jud. Vaslui, pot fi depășite prin măsuri integrate care să combată excluziunea socială și economică. Modelul de intervenții directe propus de proiect urmărește îmbunătățirea vieții membrilor comunității prin facilitarea accesului la servicii și măsuri integrate furnizate în cadrul Centrului de Asistență Comunitară Integrată Poienești.

Educația capătă nenumărate forme, iar dincolo de educația formală stă acel ceva în plus pe care copiii îl primesc datorită experiențelor din afara școlii.

Prin acest proiect, am oferit acces la activități de dezvoltare personală pentru 800 de elevi din județele Dolj și Vaslui. Copii de toate vârstele au avut parte în ultima jumătate a anului 2020 de sesiuni de consiliere și orientare în carieră, ateliere de educație financiară și alte activități de educație non-formală, ce au avut ca scop dezvoltarea de abilități pentru viață.

Educația începe din primii ani de viață, atunci când copiii descoperă pentru prima dată lumea din jurul lor, și continuă pe tot parcursul vieții.

Educația timpurie joacă un rol foarte important în dezvoltarea copiilor și previne fenomenul de abandon școlar timpuriu. De aceea, e nevoie să lucrăm atât cu ei, cât și cu părinții lor, pentru a pune bazele unei formări corecte a tuturor abilităților și competențelor necesare pentru o viață sănătoasă pe toate planurile. Proiectul „Școala pentru toți” a adus în comunitățile implicate din județul Cluj o serie de măsuri integrate, prin care părinții au fost familiarizați cu importanța educației timpurii și, în același timp, cadrele didactice au fost pregătite să transforme școala într-un loc prietenos pentru elevi, care să încurajeze participarea școlară.

Tinerii care vor să se angajeze întâmpină de cele mai multe ori obstacolul lipsei de experiență. Elevii din liceele tehnologice, deși se califică pentru o meserie în timpul școlii, experiența este un criteriu de selecție important pentru angajatori.

Proiectul oferă elevilor de la liceele cu profil tehnologic oportunitatea de a dobândi competențele necesare integrării pe piața muncii, prin stagii de practică la agenții economici locali din județele Iași, Vaslui și Dolj. Totodată, elevii își dezvoltă spiritul antreprenorial prin cursuri de formare și înființarea unor firme de exercițiu în comunitățile lor.

Vocea tinerilor este importantă pentru democrația și viitorul Europei și Uniunea Europeană are nevoie de cetățeni implicați și responsabili care să își cunoască și apere drepturile. „Young
Leaders Speak Out for European Values” este un proiect finanţat de Parlamentul European care vizează copiii cu vârste între 12 şi 18 ani din zonele rurale, defavorizate, urmărind să dezvolte abilitățile acestora astfel încât să devină viitori ambasadori ai valorilor europene în comunitățile lor.

Îi învățam meserie și-i ajutăm să-și găsească drumul profesional, astfel încât să se adapteze mai ușor pieței muncii.

Prin stagiile de practică organizate la cei mai relevanți parteneri ai proiectului, ne dorim să sporim eficienţa programelor de învățare la locul de muncă, astfel încât tinerii să-și dezvolte deprinderile practice și să facă faţa cu ușurință cererilor unei piețe competitive. Sesiunile de consiliere și orientare profesională, plus cele de sensibilizare cu privire la discriminare și egalitatea de șanse, sunt menite să crească abilitățile socio-profesionale pentru o integrare cât mai bună pe piața forței de muncă.

ÎI motivam să participe, să parcurgă toate activitățile obligatorii ale proiectului, rasplatindu-le cu premii implicarea, și le suntem alaturi pe întreg parcursul acestei perioade de tranziție de la scoală către responsabilitatea primului loc de muncă.

Prin Programul SAVE – School School Anti-Violence Ecosystem ne propunem să creștem capacitatea a 80 ONG-uri mici, locale, pentru a dezvolta și implementa proiecte în domeniul protecției copilului împotriva violenței.

ONG-urile selectate vor participa la traininguri, coaching și networking privind scrierea și managementul proiectelor în conformitatea cu valorile și legislația europeană specifică.

Această secțiune conține materiale, informații și instruiri pentru ONG-urile finanțate cu scopul de a le sprijini și capacita în implementarea proiectelor și în domeniul protecției copilului împotriva violenței.

Învățătorul din Vaslui care a crescut zeci de copii în Pâine și Mâine: Alina vorbea peltic, acum ia Foarte Bine

Învățătorul din Vaslui care a crescut zeci de copii în Pâine și Mâine: „Alina vorbea peltic, acum ia Foarte Bine“. […]

Cosmina, din școala cu doar 12 copii: „Pentru oricine are timp să-mi citească povestea“

Pentru oricine are timp să-mi citească povestea: Sunt Cosmina, am 11 ani și sunt în clasa IV-a. În școala mea […]

Cătălina Șutu, învățătoare: Nu poți să faci educație cu copiii, dacă au stomacul gol.

De 6 ani, programul Pâine și Mâine susține copiii din satele României. Cu o masă caldă și ore de educație […]

Prin Programul SAVE – School School Anti-Violence Ecosystem finanțăm 70 de proiecte implementate de ONG-uri mici, locale în domeniul protecției copilului și educației școlare. Mai jos puteți descoperi poveștile și impactul acestor proiecte.

Educația la control: 2 din 10 copii din mediul rural se duc pe stomacul gol la culcare. Programul care îi ajută să nu abandoneze școala.

Programul care îi ajută să nu abandoneze școala. Realitatea din România ne arată că 2 din 10 copii din medii […]

Provocările învățământului simultan – „Dacă pleacă șchiopătând de la școală, copiii vor șchiopăta până la final” înv. Mihaela Bercu

Doamna Mihaela este învățătoare la școala dintr-un mic sat din județul Vâlcea. În clasa ei sunt 23 de copii de […]

Curaj de copil – Ștefan și Andreea zâmbesc în ciuda dificultăților din familie

Pe fundația unei cămăruțe rămasă neconstruită, se joacă zâmbitori Ștefan și Andreea. Locuiesc aici împreună cu mama, iar uneori sunt […]

DESPRE SAVE

Context: Școala ar trebui să fie un mediu sigur, unde protecția și siguranța copiilor sunt o prioritate, însă violența de orice fel este tot mai prezentă în școli. În anul școlar 2021-2022 au fost raportate 9741 acte de violență, cu 2000 mai multe decât în anul școlar 2019-2020. Copiii sunt victime sau martori la cazuri de violență și bullying în școlile unde învață – 1 din 5 copii spune că violența e prezentă în școală mult sau foarte mult.

Obiectivul principal al programului este prevenirea și combaterea violenței împotriva copilului din ecosistemul școlar, prin acordarea a 70 de granturi către ONG-uri locale, active în domeniul protecției copilului, pentru implementarea de proiecte cuprinzând: campanii de conștientizare cu elevi și părinți, activități de formare pentru personal din școli, schimb de bune practici, networking și advocacy cu experți din societatea civilă și din sistemele de educație și de protecție a copilului, cu participarea a cel puțin 100.000 de beneficiari.

Prin programul SAVE – School Anti-Violence Ecosystem ne propunem să prevenim și să combatem violența împotriva copilului din ecosistemul școlar, prin acordarea a 70 de granturi către ONG-uri mici, locale, active în domeniul protecției copilului și / sau al educației școlare, pentru a implementa proiecte precum:

 1. campanii de conștientizare (față în față și online) dedicate în principal și implicând copiii și părinții, cu privire la drepturile copilului, tipurile de violență și efectele acestora asupra copiilor, legislația și valorile europene și naționale, instituțiile, mecanismele și serviciile locale pentru protecția copilului împotriva violenței;
 2. instruire, formare (față în față și online) în principal pentru cadre didactice și personalul unităților de învățământ, cu privire la drepturile copiilor, modul de prevenire, depistare, răspuns și referire a cazurilor de violența împotriva copiilor, legislația și valorile europene și naționale, și cu privire la instituțiile, mecanismele și serviciile disponibile pentru protecția copilului împotriva violenței;
 3. schimb de bune practici și networking (față în față și online) cu privire la modul de prevenire, depistare, răspuns, raportare, referire a cazurilor de violența împotriva copiilor, pentru o mai bună colaborare în protecția copilului în cadrul ecosistemului școlar, în special cu implicarea profesorilor, a personalului din școli și experților din alte ONG-uri și instituții publice relevante cu rol în protecția copilului și / sau educație școlară.

Beneficiari: Prin programul SAVE – School Anti-Violence Ecosystem vom ajunge la minimum 100 000 de beneficiari:

 • 60.000 copii din mediul școlar preuniversitar
 • 30.000 părinți ai copiilor incluși în proiect
 • 8.000 profesori și personal din unități de învățământ preuniversitar
 • 2.000 experți din ONG-uri și instituții relevante

Granturi: Principala componentă a programului constă în finanțarea a 70 de proiecte în domeniul protecției copilului, cu un buget total de 1.050.000 Euro, distribuit astfel:

 • 20 proiecte mari de 30.000 Euro
 • 20 proiecte medii de 15.000 Euro
 • 30 proiecte mici de 5.000 Euro

Granturile vor fi acordate pe bază de apel național competitiv deschis ONG-urilor mici și medii, cu activitate locală în mediul rural, în orașe mici sau în medii dezavantajate, active în domeniul protecției copilului și / sau în domeniul educației școlare.

Capacitare ONG-uri: A doua componentă este dezvoltarea capacității durabile pentru ONG-urile finanțate prin:

 • training și instruire în managementul proiectelor (scriere, comunicare, raportare, fundraising) și în legislație UE și națională pentru protecția copilului pentru ONG-urile care vor implementa proiecte.
 • coaching și networking pentru ONG-urile care implementează cele 70 de proiecte.
Rezultate program SAVE Indicatori program SAVE

Rezultat 1: Nivel crescut de conștientizare și sensibilizare a copiilor și părinților cu privire la legislația și valorile naționale și europene, cu privire la instituțiile, resursele și serviciile locale pentru protecția copiilor împotriva violenței.

1. Minimum 60.000 copii participanți la campanii de conștientizare și sensibilizare (consiliere, evenimente, expoziții, întâlniri, dezbateri etc.);

2. Minimum 15.000 de părinți participanți la campanii de conștientizare și sensibilizare (consiliere, evenimente, expoziții, întâlniri, dezbateri etc.);

3. Creștere cu 25% a conștientizării copiilor și părinților;

Rezultat 2: Nivel crescut de instruire a profesorilor și a personalului din școli cu privire la legislația și valorile naționale și europene, și cu privire la instituțiile, resursele și serviciile locale pentru protecția copilului împotriva violenței.

1. Minimum 8.000 de profesori și personal din școli participanți la activități de instruire;

2. Creștere cu 25% a nivelului de instruire a profesorilor și personalului din școli;

Rezultat 3: Nivel crescut de cooperare și conectare între ONG-urile finanțate, școli și alte ONG-uri și instituții relevante pentru prevenirea, identificarea, raportarea, referirea și răspunsul la violența împotriva copiilor.

1. Minimum 2.000 de profesori și experți din ONG-uri și instituții publice specializate în protecția copilului implicați în schimb de bune practici și networking pentru o mai bună colaborare în protecția copilului în cadrul ecosistemului școlar;

2. Minimum 20 de procese de colaborare între școli, ONG-uri și instituții publice specializate în protecția copilului inițiate pentru prevenirea, identificarea, raportarea, referirea și răspunsul la violența împotriva copilului;

3. Minimum 20 de campanii de advocacy dezvoltate cu școli, ONG-uri și instituții publice specializate, precum și schimbări la nivel local/județean/național pentru prevenirea, raportarea, referirea și răspunsul la violența împotriva copiilor;

APEL PROIECTE

Prin Programul SAVE – School School Anti-Violence Ecosystem vor fi finanțate 70 de proiecte în domeniul protecției copilului și / sau educației școlare acordate prin organizarea unor apeluri naționale competitive de proiecte. Granturile se adresează ONG-urilor mici și medii, cu activitate locală în mediul rural, în orașe mici sau în medii dezavantajate, active în domeniul protecției copilului și / sau în domeniul educației școlare.

Schema de granturi este structurată astfel:

 • 20 granturi mari de 30.000 Euro
 • 20 granturi medii de 15.000 Euro
 • 30 granturi mici de 5.000 Euro

Granturile se vor acorda prin apeluri competitive, organizate astfel:

 • un apel pentru granturile mari și medii, în două etape (pre-selecție și selecție finală, intermediate de activități de formare cu reprezentanții ONG-urilor pre-selectate)
 • 3 apeluri succesive identice în anii 2025 și 2026 pentru granturile mici.

Această secțiune este dedicată ONG-urilor solicitante de granturi și cuprinde informații și documente necesare participării la selecția de proiecte, ghidul solicitantului și alte documente relevante.

Învățătorul din Vaslui care a crescut zeci de copii în Pâine și Mâine: Alina vorbea peltic, acum ia Foarte Bine

Învățătorul din Vaslui care a crescut zeci de copii în Pâine și Mâine: „Alina vorbea peltic, acum ia Foarte Bine“. […]

Cosmina, din școala cu doar 12 copii: „Pentru oricine are timp să-mi citească povestea“

Pentru oricine are timp să-mi citească povestea: Sunt Cosmina, am 11 ani și sunt în clasa IV-a. În școala mea […]

Cătălina Șutu, învățătoare: Nu poți să faci educație cu copiii, dacă au stomacul gol.

De 6 ani, programul Pâine și Mâine susține copiii din satele României. Cu o masă caldă și ore de educație […]

IMPLEMENTARE

Această secțiune conține principalele informații și documente necesare ONG-urilor selectate pentru implementarea a 70 de proiecte în domeniul protecției copilului împotriva violenței în ecosistemul școlar (ghiduri, proceduri, formulare, modele etc.).

Centrele Socio-Educationale Happy Bubble dezvoltate de Fundația World Vision Romania în cadrul programului Ukraine Crisis Response prin finanțare DEC2 phase B sunt spații prietenoase copiilor organizate pentru a oferi zilnic servicii socio-educaționale copiilor ucrainieni refugiați și familiilor acestora, precum și activități de integrare în comunitatea gazdă care să faciliteze integrarea copiilor la școală, prevenirea abuzurilor asupra copiilor și adulților, învățarea limbii române și integrarea socio-profesională a părinților.

Соціально-освітні центри „Happy Bubble”, створені Фундацією „World Vision Romania” в рамках програми ” Ukraine Crisis Response” за фінансування DEC2, фаза B, є дружніми до дітей середовищами, організованими для надання щоденних соціально-освітніх послуг дітям українських біженців та їхнім сім’ям, а також інтеграційних заходів у приймаючій громаді з метою сприяння інтеграції дітей до школи, попередження насильства над дітьми та дорослими, вивчення румунської мови та соціально-професійної інтеграції батьків.

 

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

Proiectul este derulat de World Vision România în parteneriat cu Asociația Română de Literație și beneficiază de o finanțare în valoare de 230.246,00 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021.

Pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Copiii au nevoie să meargă la școală pentru a putea să-și construiască un viitor demn. Au nevoie de educație de la cele mai fragede vârste.

Proiectele Alege școala au rol de a preveni fenomenul părăsirea timpurie a școlii în zonele vulnerabile din România rurală. Îi pregătim atât pe părinți, cât și pe copii pentru educație. Lucrăm împreună cu ei pentru a-i ajuta să înțeleagă importanța educației pentru antepreșcolari și preșcolari. Le oferim părinților resursele și instrumentele de care au nevoie pentru a-și sprijini copiii și pentru a le da acestora șansa la educație.

ROUTE Poienești- Revitalizarea relațiilor comunitare din Poienești prin furnizarea de servicii integrate

Dificultățile cu care se confruntă comunitatea din Poienești, jud. Vaslui, pot fi depășite prin măsuri integrate care să combată excluziunea socială și economică. Modelul de intervenții directe propus de proiect urmărește îmbunătățirea vieții membrilor comunității prin facilitarea accesului la servicii și măsuri integrate furnizate în cadrul Centrului de Asistență Comunitară Integrată Poienești.

Educația capătă nenumărate forme, iar dincolo de educația formală stă acel ceva în plus pe care copiii îl primesc datorită experiențelor din afara școlii.

Prin acest proiect, am oferit acces la activități de dezvoltare personală pentru 800 de elevi din județele Dolj și Vaslui. Copii de toate vârstele au avut parte în ultima jumătate a anului 2020 de sesiuni de consiliere și orientare în carieră, ateliere de educație financiară și alte activități de educație non-formală, ce au avut ca scop dezvoltarea de abilități pentru viață.

Educația începe din primii ani de viață, atunci când copiii descoperă pentru prima dată lumea din jurul lor, și continuă pe tot parcursul vieții.

Educația timpurie joacă un rol foarte important în dezvoltarea copiilor și previne fenomenul de abandon școlar timpuriu. De aceea, e nevoie să lucrăm atât cu ei, cât și cu părinții lor, pentru a pune bazele unei formări corecte a tuturor abilităților și competențelor necesare pentru o viață sănătoasă pe toate planurile. Proiectul „Școala pentru toți” a adus în comunitățile implicate din județul Cluj o serie de măsuri integrate, prin care părinții au fost familiarizați cu importanța educației timpurii și, în același timp, cadrele didactice au fost pregătite să transforme școala într-un loc prietenos pentru elevi, care să încurajeze participarea școlară.

Tinerii care vor să se angajeze întâmpină de cele mai multe ori obstacolul lipsei de experiență. Elevii din liceele tehnologice, deși se califică pentru o meserie în timpul școlii, experiența este un criteriu de selecție important pentru angajatori.

Proiectul oferă elevilor de la liceele cu profil tehnologic oportunitatea de a dobândi competențele necesare integrării pe piața muncii, prin stagii de practică la agenții economici locali din județele Iași, Vaslui și Dolj. Totodată, elevii își dezvoltă spiritul antreprenorial prin cursuri de formare și înființarea unor firme de exercițiu în comunitățile lor.

Vocea tinerilor este importantă pentru democrația și viitorul Europei și Uniunea Europeană are nevoie de cetățeni implicați și responsabili care să își cunoască și apere drepturile. „Young
Leaders Speak Out for European Values” este un proiect finanţat de Parlamentul European care vizează copiii cu vârste între 12 şi 18 ani din zonele rurale, defavorizate, urmărind să dezvolte abilitățile acestora astfel încât să devină viitori ambasadori ai valorilor europene în comunitățile lor.

Îi învățam meserie și-i ajutăm să-și găsească drumul profesional, astfel încât să se adapteze mai ușor pieței muncii.

Prin stagiile de practică organizate la cei mai relevanți parteneri ai proiectului, ne dorim să sporim eficienţa programelor de învățare la locul de muncă, astfel încât tinerii să-și dezvolte deprinderile practice și să facă faţa cu ușurință cererilor unei piețe competitive. Sesiunile de consiliere și orientare profesională, plus cele de sensibilizare cu privire la discriminare și egalitatea de șanse, sunt menite să crească abilitățile socio-profesionale pentru o integrare cât mai bună pe piața forței de muncă.

ÎI motivam să participe, să parcurgă toate activitățile obligatorii ale proiectului, rasplatindu-le cu premii implicarea, și le suntem alaturi pe întreg parcursul acestei perioade de tranziție de la scoală către responsabilitatea primului loc de muncă.

CAPACITARE ONG

Prin Programul SAVE – School School Anti-Violence Ecosystem ne propunem să creștem capacitatea a 80 ONG-uri mici, locale, pentru a dezvolta și implementa proiecte în domeniul protecției copilului împotriva violenței.

ONG-urile selectate vor participa la traininguri, coaching și networking privind scrierea și managementul proiectelor în conformitatea cu valorile și legislația europeană specifică.

Această secțiune conține materiale, informații și instruiri pentru ONG-urile finanțate cu scopul de a le sprijini și capacita în implementarea proiectelor și în domeniul protecției copilului împotriva violenței.

Învățătorul din Vaslui care a crescut zeci de copii în Pâine și Mâine: Alina vorbea peltic, acum ia Foarte Bine

Învățătorul din Vaslui care a crescut zeci de copii în Pâine și Mâine: „Alina vorbea peltic, acum ia Foarte Bine“. […]

Cosmina, din școala cu doar 12 copii: „Pentru oricine are timp să-mi citească povestea“

Pentru oricine are timp să-mi citească povestea: Sunt Cosmina, am 11 ani și sunt în clasa IV-a. În școala mea […]

Cătălina Șutu, învățătoare: Nu poți să faci educație cu copiii, dacă au stomacul gol.

De 6 ani, programul Pâine și Mâine susține copiii din satele României. Cu o masă caldă și ore de educație […]

POVESTI PROIECTE

Prin Programul SAVE – School School Anti-Violence Ecosystem finanțăm 70 de proiecte implementate de ONG-uri mici, locale în domeniul protecției copilului și educației școlare. Mai jos puteți descoperi poveștile și impactul acestor proiecte.

Educația la control: 2 din 10 copii din mediul rural se duc pe stomacul gol la culcare. Programul care îi ajută să nu abandoneze școala.

Programul care îi ajută să nu abandoneze școala. Realitatea din România ne arată că 2 din 10 copii din medii […]

Provocările învățământului simultan – „Dacă pleacă șchiopătând de la școală, copiii vor șchiopăta până la final” înv. Mihaela Bercu

Doamna Mihaela este învățătoare la școala dintr-un mic sat din județul Vâlcea. În clasa ei sunt 23 de copii de […]

Curaj de copil – Ștefan și Andreea zâmbesc în ciuda dificultăților din familie

Pe fundația unei cămăruțe rămasă neconstruită, se joacă zâmbitori Ștefan și Andreea. Locuiesc aici împreună cu mama, iar uneori sunt […]

SAVE – School Anti-Violence Ecosystem – finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene. Nici Uniunea Europeană și nici Comisia Europeană nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.

Centrele Socio-Educationale Happy Bubble dezvoltate de Fundația World Vision Romania în cadrul programului Ukraine Crisis Response prin finanțare DEC2 phase B sunt spații prietenoase copiilor organizate pentru a oferi zilnic servicii socio-educaționale copiilor ucrainieni refugiați și familiilor acestora, precum și activități de integrare în comunitatea gazdă care să faciliteze integrarea copiilor la școală, prevenirea abuzurilor asupra copiilor și adulților, învățarea limbii române și integrarea socio-profesională a părinților.

Соціально-освітні центри „Happy Bubble”, створені Фундацією „World Vision Romania” в рамках програми ” Ukraine Crisis Response” за фінансування DEC2, фаза B, є дружніми до дітей середовищами, організованими для надання щоденних соціально-освітніх послуг дітям українських біженців та їхнім сім’ям, а також інтеграційних заходів у приймаючій громаді з метою сприяння інтеграції дітей до школи, попередження насильства над дітьми та дорослими, вивчення румунської мови та соціально-професійної інтеграції батьків.

 

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

Proiectul este derulat de World Vision România în parteneriat cu Asociația Română de Literație și beneficiază de o finanțare în valoare de 230.246,00 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021.

Pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

România se numără printre țările UE unde rata de participare la educația timpurie a scăzut comparativ cu 2011. În plus, rata de înscriere între vârsta de 3 ani și vârsta de începere a învățământului obligatoriu este printre cele mai scăzute din Europa, semnificativ mai redusă decât media europeană, potrivit datelor Comisiei Europene.

Împreună cu Fundaţia OMV Petrom, derulăm proiectul ,,Start în Educaţie”, cel mai amplu proiect dedicat preşcolarilor din România, prin care 60.000 de copii (3-6 ani) au primit câte un “Ghiozdănel cu viitor” – un pachet cu 20 de materiale educaționale și de joacă, iar 13.400 de părinți au participat la sesiuni de educație parentală.

 • 80% dintre părinți consideră că produsele din „Ghiozdănel cu viitor” au dezvoltat abilitățile cognitive și de învățare ale copiilor lor.
 • 80% dintre copii lucrează mai bine cu plastilina, indicând o influență pozitivă asupra dezvoltării abilităților creative și a coordonării motorii fine.
 • 80% dintre copii reușesc să recunoască mai bine culorile, ceea ce arată o îmbunătățire a abilităților de recunoaștere vizuală.

Cresterea șanselor de dezvoltare educațională și perfecționare profesională sustenabilă, precum și a gradului de adaptabilitate a acestora la dinamica socio-economică actuală a comunităților dezavantajate socio-economic din județul Vaslui.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de facilitarea accesului la programe de educație nonformală outdoor, pentru minim 36 de cadre didactice din învățământul preuniversitar obligatoriu, (ISCED 1-3, clasele 0-X) și pentru minim 321 de elevi din învățământul preuniversitar obligatoriu, (ISCED 1-3, clasele 0-X), prin furnizarea unor servicii educaționale nonformale sustenabile, în comunitățile vizate.

1400 de copii din 33 de școli rurale primesc zilnic o masă caldă și ajutor la teme. Programul Pâine și Mâine previne astfel abandonul și absenteismul școlar și încurajează copiii să meargă în continuare la școală.

Principala cauză a abandonului școlar timpuriu în zonele vulnerabile o reprezintă limitarea posibilităților materiale. Atunci când copiilor le este foame, nu au cu ce să se încalțe sau muncesc prin curte să-și ajută părinții, școala ajunge pe ultimul loc în lista de priorități. Prin Pâine și Mâine, îi ajutăm pe copii să meargă în continuare la școală și să rămână motivați în ciuda provocărilor cu care se confruntă.

Mersul la liceu pare un lucru atât de banal. Însă pentru copiii de la țară efortul este mai mare decât ne putem imagina. Mulți abandonează pentru că e prea greu. O navetă lungă și costisitoare, chiriile scumpe și rechizitele sunt doar câteva dintre piedicile elevilor de liceu din rural.

Vreau în clasa a 9-a este cel mai mare proiect de burse la nivel național și susține anual sute de elevi să-și continue educația la liceu. Datorită donatorilor individuali și a partenerilor noștri corporate, reușim să fim alături de copii și să-i ajută să-și construiască viitorul pe care îl merită.

Aducem educația digitală în școlile din mediul rural, îi ajutăm pe elevi să deprindă competențele necesare adaptării cerințelor tot mai complexe de pe piața muncii și îi sprijinim pe profesori să se împrietenească cu tehnologia.

Școala din valiză este mai mult decât un proiect de digitalizare a educației. Este un program în care partenerii din școlile în care suntem prezenți sunt parte dintr-o comunitate în care schimbul de bune practici și resurse îi ajută să fie în fiecare zi mai buni și să ofere elevilor experiențe educaționale care îi pregătesc pentru viață.

Situațiile de abandon școlar în satele vulnerabile sunt dureros de frecvente. Copiii părăsesc școala de la vârste fragede, iar lipsa de implicare a comunității este un factor care contribuie semnificativ la această problemă.

Acest proiect a venit ca răspuns la o problemă acută în județele Iași și Vaslui și este dedicat atât copiilor, cât și părinților și cadrelor didactice, cu scopul de a întări legătura acestora cu școala. Implicarea în educație părinților, dar și a comunității, este foarte importantă pentru copii, pentru a le servi drept exemplu și pentru a crește gradul de motivație în ceea ce privește participarea școlară.

Copiii au nevoie să meargă la școală pentru a putea să-și construiască un viitor demn. Au nevoie de educație de la cele mai fragede vârste.

Proiectele Alege școala au rol de a preveni fenomenul părăsirea timpurie a școlii în zonele vulnerabile din România rurală. Îi pregătim atât pe părinți, cât și pe copii pentru educație. Lucrăm împreună cu ei pentru a-i ajuta să înțeleagă importanța educației pentru antepreșcolari și preșcolari. Le oferim părinților resursele și instrumentele de care au nevoie pentru a-și sprijini copiii și pentru a le da acestora șansa la educație.

Facem educația atractivă și îi motivăm pe elevi să vină la școală cu bucurie.

Formăm profesorii pentru ca ei să le poată oferi elevilor un mediu sigur și incluziv în care să se dezvolte, un mediu prietenos în care vor ști că sunt încurajați și susținuți la fiecare pas. Prevenim astfel abandonul școlar și creștem participarea școlară a copiilor din sate vulnerabile.

Dezvoltarea unui copil este influențată de foarte mulți factori, însă impactul cel mai mare îl au oamenii din jurul lui.

Acțiunile întregii comunități se reflectă asupra felului în care crește un copil, de aceea fiecare dintre noi avem datoria să ne implicăm activ în dezvoltarea armonioasă a copiilor din jurul nostru. Într-o comunitate, atât părinții, familia și profesorii, cât și ceilalți oameni cu care copiii interacționează, au un impact semnificativ în evoluția lor. Copiii din comunitățile vulnerabile au nevoie de modele demne de urmat și, în același timp, au nevoie să se simtă iubiți, încurajați și în siguranță. O astfel de comunitate este și comuna Argetoaia, din județul Dolj, unde printre cele mai mari provocări se numără gradul ridicat de discriminare, marginalizare și excluziune socială în rândul copiilor.

ROUTE Poienești- Revitalizarea relațiilor comunitare din Poienești prin furnizarea de servicii integrate

Dificultățile cu care se confruntă comunitatea din Poienești, jud. Vaslui, pot fi depășite prin măsuri integrate care să combată excluziunea socială și economică. Modelul de intervenții directe propus de proiect urmărește îmbunătățirea vieții membrilor comunității prin facilitarea accesului la servicii și măsuri integrate furnizate în cadrul Centrului de Asistență Comunitară Integrată Poienești.

Educația capătă nenumărate forme, iar dincolo de educația formală stă acel ceva în plus pe care copiii îl primesc datorită experiențelor din afara școlii.

Prin acest proiect, am oferit acces la activități de dezvoltare personală pentru 800 de elevi din județele Dolj și Vaslui. Copii de toate vârstele au avut parte în ultima jumătate a anului 2020 de sesiuni de consiliere și orientare în carieră, ateliere de educație financiară și alte activități de educație non-formală, ce au avut ca scop dezvoltarea de abilități pentru viață.

Educația începe din primii ani de viață, atunci când copiii descoperă pentru prima dată lumea din jurul lor, și continuă pe tot parcursul vieții.

Educația timpurie joacă un rol foarte important în dezvoltarea copiilor și previne fenomenul de abandon școlar timpuriu. De aceea, e nevoie să lucrăm atât cu ei, cât și cu părinții lor, pentru a pune bazele unei formări corecte a tuturor abilităților și competențelor necesare pentru o viață sănătoasă pe toate planurile. Proiectul „Școala pentru toți” a adus în comunitățile implicate din județul Cluj o serie de măsuri integrate, prin care părinții au fost familiarizați cu importanța educației timpurii și, în același timp, cadrele didactice au fost pregătite să transforme școala într-un loc prietenos pentru elevi, care să încurajeze participarea școlară.

Tinerii care vor să se angajeze întâmpină de cele mai multe ori obstacolul lipsei de experiență. Elevii din liceele tehnologice, deși se califică pentru o meserie în timpul școlii, experiența este un criteriu de selecție important pentru angajatori.

Proiectul oferă elevilor de la liceele cu profil tehnologic oportunitatea de a dobândi competențele necesare integrării pe piața muncii, prin stagii de practică la agenții economici locali din județele Iași, Vaslui și Dolj. Totodată, elevii își dezvoltă spiritul antreprenorial prin cursuri de formare și înființarea unor firme de exercițiu în comunitățile lor.

Vocea tinerilor este importantă pentru democrația și viitorul Europei și Uniunea Europeană are nevoie de cetățeni implicați și responsabili care să își cunoască și apere drepturile. „Young
Leaders Speak Out for European Values” este un proiect finanţat de Parlamentul European care vizează copiii cu vârste între 12 şi 18 ani din zonele rurale, defavorizate, urmărind să dezvolte abilitățile acestora astfel încât să devină viitori ambasadori ai valorilor europene în comunitățile lor.

Îi învățam meserie și-i ajutăm să-și găsească drumul profesional, astfel încât să se adapteze mai ușor pieței muncii.

Prin stagiile de practică organizate la cei mai relevanți parteneri ai proiectului, ne dorim să sporim eficienţa programelor de învățare la locul de muncă, astfel încât tinerii să-și dezvolte deprinderile practice și să facă faţa cu ușurință cererilor unei piețe competitive. Sesiunile de consiliere și orientare profesională, plus cele de sensibilizare cu privire la discriminare și egalitatea de șanse, sunt menite să crească abilitățile socio-profesionale pentru o integrare cât mai bună pe piața forței de muncă.

ÎI motivam să participe, să parcurgă toate activitățile obligatorii ale proiectului, rasplatindu-le cu premii implicarea, și le suntem alaturi pe întreg parcursul acestei perioade de tranziție de la scoală către responsabilitatea primului loc de muncă.