NEETs do it today – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs.

Creșterea ocupării, precum și îmbunătățirea nivelului de competențe al tinerilor NEETs șomeri

NEETs do it today – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs. – ID 150797

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (Iulie 2018 – Iulie 2021)

 

Află mai multe despre proiect

Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs.

 • Creșterea ocupării, precum și îmbunătățirea nivelului de competențe al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 de ani, prin derularea cursului de formare Competențe Antreprenoriale, derularea programelor de mediere pe piața muncii, realizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională, respectiv oferirea de consultanță și sprijin pentru dezvoltarea unei afaceri într-un domeniu compatibil cu finanțările europene nerambursabile identificate.
 • null
  Obiectivul general al proiectului constă în creşterea ocupării, precum si imbunătăţirea nivelului de competenţe al tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est si Vest prin: derularea cursului de formare Competente Antreprenoriale, pentru 290 oameni, derularea programelor de mediere pe piata muncii pentru 380 persoane, de consiliere si orientare profesionala pentru 380 persoane, de consultanta pentru dezvoltarea unei afaceri pentru 190 persoane.
 • null
  Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și socio-profesionale ale membrilor GT prin derularea programului de FPC ”Competențe Antreprenoriale” pentru 290 de persoane pe o perioadă de 20 de luni, precum și prin utilizarea platformei e-learning de câtre 380 de persoane pentru o perioadă de 24 de lnuni;
 • null
  Creșterea capacității de integrare pe piața muncii pentru 380 de persoane prin implicarea într-un program de consiliere și orientare profesională pentru o perioadă de 22 de luni;
 • null
  Integrarea pe piața muncii a 165 de persoane prin participarea la programul de mediere pe piața muncii, respectiv de consultanță pentru înființarea de afaceri pe o durată de 24, respectiv 22 luni;

Principalele activități ale proiectului

 • null
  management de proiect, monitorizare și raportare;
 • null
  Organizarea procedurilor necesare de achiziții, procurării bunurilor și serviciilor necesare desfășurării proiectului prevăzute în lista achizițiilor;
 • null
  elaborarea și publicarea spre informare a metodologiei de selecție a grupului țintă; Selectarea grupului țintă;
 • null
  gestionarea dosarelor de grup țintă, motivarea GT;
 • null
  organizarea unei campanii de informare și promovare în rândul tinerilor în vederea identificării grupului țintă;
 • null
  organizarea și derularea programului de formare în domeniul Competențelor Antreprenoriale;
 • null
  organizarea și derularea programului de mediere pe piața muncii;
 • null
  organizare și derularea programului de consiliere și orientare profesională;
 • null
  organizarea și derularea programului de consultanță pentru dezvoltarea unei afaceri.

Rezultatele proiectului

0
de persoane participante la cursul de FPC “Competente Antreprenoriale”
0
de persoane beneficiare de certificate
0
de persoane beneficiare de accesul la platforma de e-learning
0
de persoane care vor beneficia și participa la programul de mediere pe piața muncii
0
de persoane care vor beneficia de serviciile de consiliere și orientare profesională
0
de persoane beneficiare de programul de consultanță pentru înființarea unei firme și dezvoltarea afacerii

Partenerii proiectului

 • null
  Beneficiar – Asociația ”THE BETTERMAKING ORGANIZATION
 • null
  P1 –  RCG COSULTING GROUP SRL
 • null
  P2 – Fundația World Vision România, o organizație non-guvernamentală creștină, care desfășoară programe de intervenție umanitară de urgență, dezvoltare comunitară și advocacy.

Contribuția ta

Fundația World Vision România desfășoară anual multiple proiecte și campanii care susțin educația de calitate în mediile vulnerabile. Toate acestea se întâmplă cu ajutorul oamenilor buni, care ne sprijină constant. Cu ajutorul lor, mii de copii de la sat pot continua să viseze la un viitor mai bun, lipsit de griji. Tu poți fi unul dintre ei, prin susținerea dezvoltării armonioase a copiilor din sate vulnerabile.