JUSTinACT- Justiție, acțiune socială și consolidarea capacității civile pentru combaterea abuzului sexual asupra copiilor

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Prin acest proiect ne dorim schimbarea mentalităţilor prin educaţie şi acces la informaţii. Peste 10.000 de persoane vor afla care sunt efectele abuzului sexual, de orice natură ar fi acesta, asupra victimei, precum și consecințele juridice ale acestor infracțiuni.

Proiectul este derulat de Fundația World Vision România în parteneriat cu asociațiile Vedem Just și Ecpat Norvegia, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Provocări

– În fiecare an crește cu o cincime numărul minorilor violați, în raport cu anul precedent. Astfel, în ultimii trei ani, numărul fetelor violate a urcat cu 24%: de la 170 de cazuri raportate în anul 2019 până la peste 221 în anul 2021. Numărul cazurilor de băieţi violați a crescut cu 70%: de la 36 în anul 2019 la 61 în anul 2021.

– Legea interzice relațiile intime cu minorii ce nu au împlinit încă vârsta de 16 ani, chiar dacă există acordul acestora. Numărul minorilor care au consimțit la astfel de acte, urmate de dosare penale pentru adulții autori, a crescut cu 70%: de la 285 de cazuri acum trei ani, la 428 de cazuri în anul trecut.

– A crescut cu 60% numărul minorilor implicați ca victime în astfel de infracțiuni: de la 93 de minori acum trei ani, la 138 minori în anul trecut.

– Pornografia infantilă înregistrează cea mai mare creștere. Dacă în anul 2019 numărul minorilor victime ale acestei infracțiuni a fost de 67, în anul trecut numărul a fost de trei ori mai mare. Este de remarcat că o șesime din victime sunt băieți, numărul lor crescând de la an la an.

Scopul proiectului

Scopul principal al proiectului este combaterea abuzului sexual asupra copilului prin creșterea nivelului de conștientizare a publicului privind drepturile copiilor și a capacității unor segmente-cheie (profesori și părinți) de a identifica diferitele forme de abuz la adresa copiilor. Publicul-țintă constă într-un număr de circa 10.000 de copii și părinți din mediul rural, acolo unde informațiile despre abuzurile sexuale și conștientizarea acestei probleme sunt la un nivel scăzut.

Proiectul este derulat de Fundația World Vision România în parteneriat cu asociațiile Vedem Just și Ecpat Norvegia, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Obiective

• OS1. Creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor cu privire la drepturile lor, în special 10.000 de copii și părinți din mediul rural, și a capacității de a identifica, raporta și de a se opune discriminării, abuzului, practicilor instituționale de natură să aducă prejudicii drepturilor omului, precum și lacunelor în legislație și în aplicarea legii.

• OS2. Extinderea infrastructurii de servicii și proceduri de intervenție, asistență și prevenție, respectiv promovarea gestionarii cazurilor de abuz în sistem pluridisciplinar pentru respectarea drepturilor și nevoilor de protecție proprii copiilor victime prin dezvoltarea unei rețele cu implicarea a 300 de specialiști care aplică instrumente mai eficiente și care consacră interesul superior al copilului în domeniu.

• OS3. Monitorizarea și identificarea de soluții remediale pentru o mai bună promovare a principiului de justiție în interesul copilului, prin evaluarea a cel puțin 10 cazuri de violenta sexuala îndreptată asupra minorului și urmărirea acestora în instanță/proceduri judiciare.

• OS.4 Îmbunătățirea capacităților și instrumentelor societății civile de a gestiona și aplica strategii eficiente de combatere a abuzului asupra copilului, creșterea competentelor profesionale a 100 de angajați din segmentul ONG și dezvoltarea de proceduri performante în domeniu pentru 2 structuri non-guvernamentale.

Indicatori de succes ai proiectului

– 10.000 de copii și părinți informați cu privire la abuzurile sexuale

– 300 de specialiști formați pentru a aborda astfel de cazuri.

– 2 centre regionale (în Cluj și Iași) operaționalizate care vor oferi servicii de prevenție și asistență socială, precum și instruire pentru combaterea abuzului asupra copiilor și tinerilor

– 10 cazuri de violență sexuală asupra minorului monitorizate cu privire la modul în care sunt prezentate în mass-media și se derulează procedurile judiciare

– Ghiduri de bune practici și de jurisprudență în privința acestor infracțiuni, care vor fi distribuite jurnaliştilor şi autorităților judiciare din România.

Principalele activități ale proiectului

– Dezvoltarea parteneriatului proiectului și a capacității organizațiilor partenere

– Analizarea unei monitorizăr a presei locale și naționale privind relatarea unor cazuri de abuz asupra copiilor;

– Urmărirea a 10 cazuri în instanță și crearea unui ghid de jurisprudență realizat și diseminat autorităților judiciare pornind de la cazurile monitorizate

– Crearea unui ghid pentru imbunătățirea procedurilor din ONG-uri, precum și a unuia care vizează bune practici jurnalistice în relatarea cazurilor care implică minori și protejarea grupurilor vulnerabile

– Încheierea a 15 protocoale cu DGASPC, ISJ, IPJ, CL;

– Crearea unei rețele de 300 de specialiști, precum și a uneia cu peste 30 de jurnaliști participanți,

– Campanii advocacy pentru modificări legislative realizate la nivel național

Contribuția ta

În spatele fiecărui caz care ajunge să fie raportat, se află alte sute de cazuri neraportate. Abuzul sexual rămâne de cele mai multe ori în spatele uşilor închise din cauza ruşinii pe care o simte victima. Avem, pe de-o parte, percepția publică asupra violenței sexuale îndreptate împotriva fetelor minore; în special în unele comunități rurale, aceste acte nu sunt întotdeauna considerate drept ceea ce sunt, respectiv infracţiuni deosebit de grave.

Prin acest proiect ne dorim schimbarea mentalităţilor prin educaţie şi acces la informaţii. Peste 10.000 de persoane vor afla care sunt efectele abuzului sexual, de orice natură ar fi acesta, asupra victimei, precum și consecințele juridice ale acestor infracțiuni. Ajută-ne să-i ajutăm și susține-ne în eforturile noastre de a le oferi în continuare copiilor și tinerilor din toate formele de învățământ acces la informații și educație.

Despre programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei- active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile.

Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Despre parteneri:

World Vision România este o organizație care desfășoară programe de educaţie, intervenție umanitară de urgență, dezvoltare și advocacy, punând în centrul activității sale bunăstarea copilului. Organizația se concentrează asupra muncii cu copiii, familiile și comunitățile, în scopul depășirii sărăciei și nedreptății. World Vision România face parte din parteneriatul World Vision International, prezent în aproape 100 de țări din întreaga lume. În 30 de ani de prezență în România a ajutat peste 500.000 de copii și adulți, din aproape 500 de comunități situate în 18 județe. Detalii la www.woldvision.ro și http://fb.com/WorldVisionRomania

Asociația Voci pentru Democrație și Justiție – VedemJust este o asociație neguvernamentală alcătuită din juriști, cadre didactice și elevi, al cărei proiect principal este educația juridică a copiilor și tinerilor. Detalii la www.vedemjust.ro și www.educatiejuridica.ro.

ECPAT Norge (ECPAT Norvegia). ECPAT este o rețea internațională de organizații care lucrează împotriva exploatării sexuale a copiilor. Rețeaua a fost înființată în Thailanda în 1990 și a marcat cea de-a 30-a aniversare în 2020. ECPAT Norge și-a început activitatea în 2015. Detalii la https://ecpatnorge.no