Implică-te și schimbă-ți lumea!

Transformarea în bine începe din inima comunității

Consolidarea capacității ONG-urilor și a autorităților publice de a elabora și transmite propuneri alternative la politicile publice din domeniul asistenței sociale în vederea reglementării normelor de funcționare și definirii regimului juridic al Structurilor Comunitare Consultative

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (Mai 2018 – Februarie 2020)

 

Structura Comunitară Cosultativă este o formă de participare a oamenilor din comunitate la treburile publice și le oferă acestora posibilitatea de a influența o decizie a primarului sau consiliului local, prin implicare indirectă la actul de guvernare. Membrii Structurii Comunitare Consultative au șansa de a se implica activ în viața comunității și de a produce schimbări pozitive cu impact major pe termen lung.
Proiectul World Vision România a venit ca răspuns la nevoia unei reglementări a normelor de funcționare și a definirii unui regim juridic al Structurilor Comunitare Consultative. Proiectul s-a desfășurat în 18 comunități din regiunile Cluj, Dolj, Vâlcea, Iași/Vaslui, Ialomița și București în perioada mai2018 – februarie 2020 și a avut ca grup țintă 175 de persone, reprezentanți ai ONG-urilor și instituțiilor publice din comunitățile vizate.

Află mai multe despre Structurile Comunitare Consultative

 • null
  Lipsa unei metodologii de evaluare a nevoilor sociale locale;
 • null
  Furnizarea ineficientă și neintegrată a serviciilor sociale, cauzată de lipsa unei comunicări transparente între autoritatea locală și reprezentanții serviciilor sociale locale;
 • null
  Funcționarea Structurilor Comunitare Consultative fără norme clar stabilite și în lipsa unui regim juridic bine definit;
 • null
  Lipsa de claritate în vederea modului de constituire a unei Structuri Comunitare Consultative;
 • null
  Nivelul scăzut al participării active la procesul decizional ce vizează serviciile de protecție socială în comunitățile vulnerabile.
 • Corelarea și completarea legislației în vigoare privind funcționarea Structurilor Comunitare Consultative, ca structuri de sprijin în soluționarea nevoilor de servicii sociale ale comunității.
 • null
  Consolidarea capacității grupului țintă format din 35 reprezentanți ai ONG-urilor, pentru a analiza, evalua și amenda politici publice din domeniul asistenței sociale și dezvoltarea abilităților de mobilizare comunitară a acestora, prin livrarea unui program de formare în domeniul schimbării sociale;
 • null
  Facilitarea dialogului social și civic și creșterea participării active la procesul decizional, prin implicarea a 120 de reprezentanți ai ONG-urilor și anagajați ai instituțiilor publice centrale și locale în pilotarea și implementarea unui program integrat de mobilizare comunitară la nivelul a 16 comunități selectate în proiect;
 • null
  Completarea legislației în vigoare și definirea regimului juridic cu privire la operaționalizarea Structurilor Comunitare Consultative ca structuri de sprijin de sprijin în soluționarea nevoilor de servicii sociale ale comunității, prin analiza, evaluarea și modificarea normelor de funcționare a acestora.
 • null
  Organizarea și funcționarea în condiții optime și respectând legislația în vigoare a Structurilor Comunitare Consultative;
 • null
  Decizii ale Structurilor Comunitare Consultative cu impact vizibil pozitiv la nivel local;
 • null
  Transparență și claritate la nivel decizional, precum și modalitatea de comunicare între primărie și furnizorii de servicii în ineriorul comunităților vulnerabile;
 • null
  Schimbul de informații facilitate de SCC se va baza pe interoperabilitate;
 • null
  Un grad crescut al eficienței și integrării serviciilor sociale în comunitățile vizate.
 • null
  Identificarea și analiza nevoilor în ceea ce privește modul de organizare și funcționare a Structurilor Comunitare Consultative.
 • null
  Elaborarea unei Medodologii și a unui Ghid pe baza nevoilor identificate.
 • null
  Înființarea de Structuri Comunitare Consultative, respectând noua Metodologie, aprobată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale
 • null
  Instruirea reprezentanților grupurilor țintă, prin organizarea de sesiuni de formare specifice activității acestora
 • null
  Sprijinirea Structurilor Comunitare Consultative nou înființate, în vederea unei funcționări optime, respectând legislația în vigoare
 • null
  Analiza rezultatelor proiectului și replicarea modelului la nivel național, cu impact asupra tuturor regiunilor de dezvoltare

Rezultatele proiectului

0
de persoane din ONG-uri și instituții publice au fost instruite în domeniile schimbării sociale și mobilizării comunitare
0
de persoane din ONG-uri au fost instruite în domeniul formării de formatori
0
de persoane din ONG-uri au fost instruite în domeniul analizei și elaborării politicilor publice
0
politică publică în domeniul asistenței sociale
0
proiect de lege pentru completarea Legii Asistenței Sociale nr.292/2011
0
metodologie și un ghid de înființare și funcționare pentru SCC-uri aprobate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale
0
Structuri Comunitare Consultative înființate cu sprojinul Fundației World Vision România pe perioada de desfășurare a proiectului
0
proiecte sociale derulate, câte unul în fiecare comunitate parteneră în proiect

De ce sunt importante Structurile Comunitare Consultative?

Contribuția ta

Structurile Comunitare Consultative reprezintă cel mai important punct de sprijin la nivel local al comunităților vulnerabile. Existența unei SCC este necesară pentru o funcționare eficientă și integrată a serviciilor sociale în comunitate. Acest lucru contribuie, pe termen lung, la combaterea problemelor cu care se confruntă copiii din medii vulnerabile, care de multe ori le pun în pericol întreaga existență. Prin activitatea lor, Structurile Comunitare Cosultative participă activ la procesul de dezvoltare armonioasă a copiilor din comunitățile vulnerabile, chiar din inima acestora, fiind la curent cu principalele probleme cu care copiii se confruntă în timp real.
Susținerea ta este importantă pentru că ne poate ajuta pe noi, Fundația World Vision România, să continuăm să identificăm problemele cu care se confruntă comunitățile vulnerabile și să acționăm acolo unde este nevoie, pentru a ne asigura că fiecare copil beneficiază de educație și dezvoltare în siguranță.