Stagiul de practică = Pașaport de carieră pentru viitor

Stagiul de practică = Pașaport de carieră pentru viitor!  – ID 131912

 Proiect cofinanțat prin fonduri nerambursabile acordate din Fondul Social European prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Cei mai mulți absolvenți ai liceelor cu profil tehnologic se confruntă cu lipsa experienței atunci când vor să se angajeze, mai ales dacă nu au urmat studiile universitare. Prin stagiile de practică oferite de proiect, elevii din învățământul gimnazial și liceal au ocazia să experimenteze un loc de muncă și să-și dezvolte noi aptitudini și competențe profesionale care le vor fi de folos ulterior la integrarea pe piața muncii.

Află mai multe despre proiect

 • null
  Lipsa de experiență cu care se confruntă absolvenții liceelor cu profil tehnologic;
 • null
  Incapacitatea tinerilor de a-și acoperi costurile necesare urmării unui stagiu de practică: majoritatea provin din mediul rural, iar deplasarea către locul de muncă, precum și petrecerea câtorva ore pe zi acolo necesită costuri uneori prea mari;
 • null
  Elevii nu au o bună înțelegere în ceea ce privește funcționarea unei afaceri, ceea ce-i împiedică să ia în considerarea posibilitatea auto-ocupării;
 • null
  Numărul mic de joburi existente în zonele slab industrializate.
 • Proiectul vizează sprijinirea dezvoltării de activități independente la nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Est, în vederea promovării unor locuri de muncă durabile și a unui mediu economic stabil la nivel regional, prin facilitarea proceselor de finanțare și dezvoltarea de competențe antreprenoriale în rândul a 450 de persoane din județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea.
 • null
  Facilitarea accesului pe piața muncii prin identificarea unor noi parteneri de practică și continuarea/ consolidarea parteneriatelor existente între unitățile de învățământ și agenții economici;
 • null
  Îmbunătățirea competențelor profesionale prin oganizarea de stagii de practică în domeniile: turism și alimentație, comerț, economie, și TIC pentru 185 de elevi din județele Iași, Vaslui și Dolj, înregistrați în învățământul secundar și terțiar non-universitar;
 • null
  Stimularea participării la programul de stagii de practică pentru 185 de membri ai grupului țintă;
 • null
  Dezvoltarea competențelor antreprenoriale prin înscrierea și dezvoltarea a 30 de firme de exercițiu/ întreprinderi simulate de către membrii grupului țintă;
 • null
  Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesionala pentru 185 de membri ai grupului țintă;
 • null
  Facilitarea comunicării și derularea activităților de practică prin crearea și dezvoltarea unei platforme online;
 • null
  Creșterea șanselor de incluziune a tinerilor pe piața muncii prin realizarea unei Rețele de Parteneriate pentru Incluziunea Tinerilor din învățământul profesional și tehnic pe piața muncii.
 • null
  185 de elevi participanți în stagiile de practică în cele 3 județe din proiect: Dolj, Iași și Vaslui;
 • null
  185 de elevi vor primi servicii de consiliere și orientare profesională, precum și cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului;
 • null
  30 de firme de exercițiu vor fi folosite drept instrument de lucru pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale a elevilor înscriși în proiect;
 • null
  Crearea Rețelei de Parteneriate pentru Incluziunea Tinerilor din învățământul profesional și tehnic pe piața muncii.

Principalele activități ale proiectului

 • null
  Elaborarea parteneriatelor/ convențiilor între organizatori proiectului și partenerii de practică;
 • null
  Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă;
 • null
  Înregistrarea și dezvoltarea firmelor de exercițiu/ întreprinderilor simulate;
 • null
  Furnizarea activităților de consiliere și orientare profesională;
 • null
  Organizarea de webinarii și activități tematice pentru elevii implicați în proiect;
 • null
  Crearea și dezvoltarea Platformei pentru Soluții Practice, Inovație, Inserție și Consiliere(SPIIC);
 • null
  Realizarea unei Rețele de parteneriate pentru incluziunea tinerilor din învățământul profesional și tehnic pe piața muncii, plecând de la identificarea nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii.

Licee partenere

Liceul Dimitrie Filişanu – Filiaşi

Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu”, Iași

Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga”, oraș Negrești

Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza”, Bârlad

Contribuția ta

Pregătirea profesională a elevilor de la lceele cu profil tehnologic ar trebui să înceapă de timpuriu, pentru ca aceștia să poată dezvolta competențele necesare în vederea ocupării unui loc de muncă după absolvire. Astfel de proiecte vin în ajutorul acestor eleci cu scopul de a le facilita accesul pe piața muncții și de a-i sprijini în procesul de formare a competențelor profesionale.
Aceste proiecte sunt necesare, mai ales având în vedere rata ridicată a șomajului în zonele implicate în proiect și nu numai, ca urmare a lipsei de pregătire sau pregătirii insuficiente a tinerilor pentru a intra în câmpul muncii. Deși aceste proiecte sunt susținute prin finanțare din Fondul Social European, munca noastră de zi cu zi în identificarea și propunerea de soluții pentru cele mai importante nevoi ale comunităților vulnerabile poate continua doar cu susținerea oamenilor buni. Contribuția ta poate avea un impact major în viața tinerilor din medii vulnerabile. Ajută-ne să-i ajutăm și susține-ne în eforturile noastre de a le oferi în continuare copiilor și tinerilor din toate formele de învățământ acces la educație de calitate.