Stagii de practică în regiunea nord-vest pentru elevii din domeniul turismului şi alimentaţiei

Îi învățam meserie și-i ajutăm să-și găsească drumul profesional, astfel încât să se adapteze mai ușor pieței muncii.

Stagii de practică în regiunea nord-vest pentru elevii din domeniul turismului şi alimentaţiei cod MYSMIS: 131806

 Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Află mai multe despre proiect

Prin stagiile de practică organizate la cei mai relevanți parteneri ai proiectului, ne dorim să sporim eficienţa programelor de învățare la locul de muncă, astfel încât tinerii să-și dezvolte deprinderile practice și să facă faţa cu ușurință cererilor unei piețe competitive. Sesiunile de consiliere și orientare profesională, plus cele de sensibilizare cu privire la discriminare și egalitatea de șanse, sunt menite să crească abilitățile socio-profesionale pentru o integrare cât mai bună pe piața forței de muncă.

ÎI motivam să participe, să parcurgă toate activitățile obligatorii ale proiectului, rasplatindu-le cu premii implicarea, și le suntem alaturi pe întreg parcursul acestei perioade de tranziție de la scoală către responsabilitatea primului loc de muncă.

Ne adresam elevilor din regiunea Nord-Vest, din licee și şcoli profesionale, care se pregătesc în domeniile turism și alimentație, mecanică, electronică automatizări, chimie industrială, fabricarea produselor din lemn, estetica și igiena corpului omenesc, economic și protecția mediului.

Corelarea competenţelor dobândite în timpul şcolii cu cerințele pieței muncii, identificarea oportunităților de învățare la locul de muncă, creșterea capacității de angajabilitate, îmbunătățirea nivelului de autocunoaștere al tinerilor și identificarea traseului profesional cel mai potrivit sunt câteva dintre provocările pe care le-am acceptat odată cu implementarea acestui proiect.

 • Creşterea participării elevilor din învăţământul secundar superior şi terţiar non-universitar din regiunea Nord-Vest la programe de învăţare la locul de muncă şi dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale prin organizarea de stagii de practică, consiliere şi orientare profesională pentru 185 de elevi din unităţile de învăţământ cu profil de turism, alimentaţie, mecanică, electronică automatizari, chimie industrială, fabricarea produselor din lemn, estetica si igiena corpului omenesc, economic şi protecţia mediului.

 • Grupul ţinta al proiectului va fi selectat din rândul elevilor din regiunea de dezvoltare Nord-Vest care urmează cursurile unei unităţi de învăţământ cu profil de turism, alimentaţie, mecanică, electronică automatizari, chimie industrială, fabricarea produselor din lemn, estetica si igiena corpului omenesc, economic si protecţia mediului. Sunt eligibili elevi de liceu (din clasele a XI-a și a XII-a), elevi din şcolile profesionale (clasele a X-a și a XI-a) şi elevi din unităţile de învăţământ postliceal (toţi anii de studiu).

 • La demararea proiectului au fost identificate o serie de probleme la nivelul regiunii de implementare, dar şi soluţii pentru rezolvarea acestora prin intermediul activităţilor desfaşurate:

 • null
  Nevoia de resurse umane calificate <–> Creșterea capacităţii de angajabilitate pe piaţa muncii în randul elevilor;
 • null
  Nevoia de corelare a competenţelor dobandite în timpul şcolii cu cerinţele pieţei muncii <–> Dezvoltarea parteneriatului şcoala – agent economic;
 • null
  Nivelul scazut al ocuparii în randul tinerilor în regiunea nord-vest <–> Dezvoltarea oportunităţilor de învaţare la un potenţial loc de muncă;
 • null
  Nevoia de consiliere şi orientare în carieră a tinerilor <–> Îmbunătăţirea nivelului de autocunoaştere şi de identificare a traseului profesional în functie de rezultatele obţinute;
 • null
  Gradul ridicat de discriminare în rândul tinerilor din România şi lipsa educaţiei în promovarea nediscriminarii <–> Sensibilizare privind discriminarea şi informare privind egalitatea de şanse;
 • null
  Nevoia de pregatire timpurie a tinerilor pentru cerinţele pieţei forţei de muncă <–> Crearea de parteneriate pe termen lung între unităţile de învăţământ vizate prin proiect şi firme din domeniile eligibile în proiect;
 • null
  OS1 – Creşterea capacităţii de integrare pe piaţa muncii pentru 185 de elevi prin implicarea într-un program de consiliere şi orientare profesională, respectiv într-un program de sensibilizare-informare privind nediscriminarea şi egalitatea de şanse pe piaţa muncii pe o perioada de 17 luni;
 • null
  OS2 – Facilitarea tranzitiei de la educaţie la piaţa muncii prin implicarea a 185 de elevi într-un program de practică dezvoltat prin proiect pe o perioada de 19 luni;
 • null
  OS3 – Dezvoltarea cooperarii între unităţile de învăţământ din care provin elevii şi firme private din domeniu şi dezvoltarea deprinderilor elevilor prin crearea unei platforme online cu 3 module pe o perioada de 20 de luni;
 • null
  A1 – Management proiect, implementare monitorizare şi raportare;
 • null
  A2 – Organizarea procedurilor de achiziţii necesare procurării bunurilor şi serviciilor necesare desfăşurării proiectului prevazute în lista achizitiilor;
 • null
  A3 – Organizarea activităţilor de informare şi publicitate a proiectului;
 • null
  A4 – Organizarea şi desfaşurarea procesului de selecţie şi validare a grupului ţintă;
 • null
  A5 – Furnizarea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru elevi;
 • null
  A6 – Furnizarea de servicii de stagii de practică;
 • Sesiuni de workshop, pentru grupe de câte cel puţin 3 elevi – minim 15 workshop-uri de grup în fiecare an de şcolarizare.
  Activitatea de orientare şi consiliere profesională constituie un ansamblu de servicii acordate persoanelor selectate din grupul ţinta care au ca scop:
 • null
  furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor;
 • null
  evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale;
 • null
  dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în cautarea unui loc de muncă, în vederea luării de catre acestia a deciziei privind propria carieră;
 • null
  instruirea în metode şi tehnici de cautare a unui loc de muncă;
 • Sesiuni de tip workshop de grup, pentru minim 3 elevi din grupul ţintă în fiecare an de scolarizare, respectiv un total de minim 18 sesiuni pe toată perioada de implementare a proiectului. Activitatea propune informarea beneficiarilor cu privire la egalitatea de gen la locul de muncă, egalitatea de şanse pe piaţa muncii, etica la locul muncii, metode comportamentale pentru asigurarea principiului nediscriminării la locul de muncă, situaţii comune la locul de muncă şi abordari adecvate în situatii de discriminare.
 • null
  Primul modul este dedicat întăririi legăturii dintre angajatori şi elevi/părinţi/cadre didactice. În acest sens, platforma permite încarcarea ofertelor de programe de învăţare la locul de muncă (practică, internship, traineeship, etc.) de catre organizaţii private, precum si a disponibilităţii şi nevoii elevilor de a participa la astfel de programe. Astfel, angajatorii şi elevii/cadrele didactice responsabile se vor putea contacta reciproc cu scopul de a stabili aspectele unei eventuale colaborări. Platforma va respecta toate prevederile în vigoare cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.
 • null
  Cel de-al doilea modul are ca scop creşterea angajabilităţii elevilor prin permiterea încarcarii în sistem a unor cursuri (în format digital şi online) de dezvoltare personală şi profesională. Furnizorii de cursuri asigură conformitatea legală şi educaţională a cursurilor, precum şi o modalitate de comunicare cu elevii şi persoanele care vor să urmeze aceste cursuri. De asemenea, cursurile oferă o modalitate de testare a cunoştinţelor şi un calificativ final care să demonstreze absolvirea acestora.
 • null
  Al treilea modul vine în sprijinul elevilor care vor să îşi dezvolte abilităţile antreprenoriale, oferind resurse în acest domeniu, precum: informaţii de bază despre crearea unui plan de afaceri, informaţii legale cu privire la înfiinţarea unei firme, metode de dezvoltare a unei afaceri, obţinerea de surse de finanţare etc. Se asigură un mod de comunicare între utilizatorii acestui modul şi un responsabil care să raspundă la posibile întrebari şi să susţină iniţiativele antreprenoriale ale elevilor.
 • Stagiile propriu-zise se vor desfaşura în conformitate cu calendarele şcolare aferente unităţilor de învăţământ vizate prin proiect, precum şi cu activitatea agenţilor economici parteneri de practică. În acelaşi timp, stagiile de practică se vor desfaşura la organizaţii partenere care deruleaza în mod curent activităţi economice în concordanţă cu programa de practică. Durata stagiilor de practică va fi minimum cea prevazută în planurile de învăţământ pentru fiecare calificare profesională/specializare şi conform metodologiilor specifice.

Rezultate aşteptate

0
elevi certificaţi ca urmare a proiectului
0
elevi care işi găsesc un loc de muncă
0
elevi care iţi continuă studiile
0
stagii de practică individuale susţinute
0
premii a cate 600 de lei acordate
0
premii a cate 1500 lei acordate

Partenerii proiectului

Contribuția ta

Și tu poți sprijini Fundația World Vision România în misiunea de a transforma educația într-o prioritate pentru copiii din medii vulnerabile. An de an ne dorim să ajutăm cât mai mulți copii să aibă acces la educație de calitate, indiferent de contextul demografic și social în care se află.
Prin susținerea organizației noastre poți contribui la construirea unui viitor diferit pentru copiii din sate marginalizate. Acești copii au nevoie de noi toți să crească și să se dezvolte armonios, pentru a putea, la rândul lor, să participe activ la îmbunătățirea calității vieții în comunitățile vulnerabile.