Școala pentru toți

Educația începe la vârste fragede și continuă toată viața

Școala pentru toți – acces la educație de calitate pentru preșcolari, școlari și cadre didactice din Regiunea Nord Vest, Contract nr. POCU/74/6/18/104571

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 7.983.905,55 lei, din care asistența financiară nerambursabilă aprobată este de 7.799.988,51 lei, echivalentă cu 97,70% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Știm cu toții cât de importantă este educația, însă un lucru pe care nu foarte mulți îl cunosc este acela că educația începe din primii ani de viață. Copiii au nevoi psihice de educație, care neglijate pot dăuna foarte mult dezvoltării lor. Cei mici au nevoie de baze solide pentru învățare, iar aceste baze se pun încă din primii ani de viață, atunci când copilul începe să descopere lumea din jurul lui.
Prin proiectul Școala pentru toți ne-am propus să ajutăm părinții din comunitățile implicate să înțeleagă importanța educației timpurii și să facilităm accesul copiilor de vârstă antepreșcolară și preșcolară la formele de educație adecvate vârstei lor. În același timp, ne-am propus să îi ajutăm pe copiii înscriși în toate ciclurile de învățământ să beneficieze de o educație de calitate care să contribuie la dezvoltarea lor și să-i încurajeze să-și depășească limitele, prin programe specifice și metode interactive și prietenoase potrivite vârstei lor. Acest lucru a fost posibil în primul rând datorită sesiunilor avute deopotrivă cu părinții, dar și cu personalul didactic implicat în proiect, precum și prin programele inițiate prin intermediul proiectului în care copiii au fost implicați în mod direct.
Toate aceste măsuri integrate pentru antepreșcolari, preșcolari, școlari și cadrele didactice au ca scop comun încurajarea participării copiilor în toate formele de învățământ, precum și prevenirea și reducerea riscului de abandon școlar în comunitățile vizate.

Află mai multe despre proiect

„Școala pentru toți” se desfășoară în în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Comuna Sînpaul și 5 unități de învățământ preuniversitar asociate din comunitățile Cojocna, Mera, Sînpaul, Aghireșu-Fabrici și Poieni, pentru o perioadă de 36 de luni, începând cu aprilie 2028, până în aprilie 2021. Din grupul țintă al proiectului fac parte 1121 de persoane, printre care antepreșcolari, preșcolari și elevi din toate nivelele de învățământ preuniversitar, precum și cadre didactice și personal de sprijin, părinți, dar și copii și adulți din programul „A doua șansă”.

 • null
  Riscul ridicat de părăsire timpurie a școlii în comunitățile vizate;
 • null
  Lipsa interesului copiilor și părinților în ceea ce privește educația;
 • null
  Părinții nu conștientizează importanța educației în general, cu atât mai puțin a educației timpurii;
 • null
  Lipsa unor măsuri integrate în domeniul educației care să prevină abandonul și să încurajeze participarea școlară;
 • null
  Cadrele didactice nu au competențele necesare pentru a gestiona situațiile de risc.
 • Scopul proiectului este reprezentat de creșterea gradului de bunăstare al comunităţii prin participare școlară în învățământul obligatoriu din România, ca rezultat al implementării de programe educaționale de tip „A doua Șansă”, extracurricular „Școală după Școală” și remedial integrat „Școală după Școală” pentru 1211 antepreșcolari, școlari și copii/tineri/adulți care au părăsit sistemul de educație, din cinci comunități rurale din judetul Cluj.
 • null
  Creșterea performanței școlare și menținerea în educație pentru 15 copii de vârstă antepreșcolară, 240 copii de vârstă preșcolară, 250 din învățământul primar și 286 din învățământul gimnazial, prin adoptarea de măsuri integrate și programe specifice;
 • null
  Dezvoltarea de competențe transversale pentru profesori în domenii care contribuie la prevenirea/reducerea părăsirii timpurii a școlii, precum: educația parentală, metode de predare/învățare activ-participative, interactive și centrate pe copil;
 • null
  Crearea, dezvoltarea și implementarea de parteneriate între grădinițe, școli din mediul rural și/sau școli din mediul urban în vederea pregătirii tranziției copiilor de la un ciclu de învățământ la altul;
 • null
  Educarea părinților cu privire la importanța educației timpurii a copiilor cu vârsta de până la 3 ani și pregătirea acestora pentru integrarea în învățământul preșcolar;
 • null
  Dezvoltarea și implementarea unui model de gradiniță prietenoasă și centrată pe nevoile copiilor preșcolari;
 • null
  Îmbunătățirea și diversificarea serviciilor educaționale oferite în comunitățile rurale vizate, prin schimburile de experiență și ateliere tematice organizate pe întreaga perioadă de implementare.
 • null
  O metodologie de selecție și de lucru cu grupul țintă, format din 1121 de persoane din cele 5 comunități asociate în proiect;
 • null
  Câte un pachet integrat de servicii furnizat pentru educația antepreșcolară, preșcolară și școlară;
 • null
  Schimburi de bune practici între principalii actori din comunitățile implicate în proiect;
 • null
  70 de cadre didactice formate pentru a dobândi competențe transversale necesare gestionării cazurilor de abandon școlar și participare școlară scăzută;
 • null
  50 de copii/tineri/adulți reveniți în sistemul de învățământ prin programul „A doua șansă”;

Principalele activități ale proiectului

 • null
  Activități de educație timpurie pentru copiii în vârstă de până la 3 ani: pregătirea acestora pentru includerea în învățămantul preșcolar;
 • null
  Activități de educație formală și non-formală, inclusiv remediale, în cadrului unui program de tip „Școală după școală” pentru copiii din ciclul primar și gimnazial din cele 5 școli parteneri asociați;
 • null
  Sesiuni de informare, consiliere și educație parentală pentru părinți/tutorii copiilor din grupul țintă, prin programul „Școala Părinților”;
 • null
  Activități specifice programului A doua șansă pentru copiii și tinerii din proiect;
 • null
  Schimburi de experiență și workshopuri tematice care facilitează colaborarea personalului didactic și de sprijin cu alți profesioniști (asistenți sociali, asistenți medicali comunitari, mediatori sanitari etc.) pentru rezolvarea problemelor care stau în calea accesului la educație;
 • null
  Activități de combatere a discriminării și de susținere a participării echitabile și depline a copiilor în învățământul obligatoriu;
 • null
  Organizarea de sesiuni de formare pentru cadrele didactice din proiect, cu scopul formării de noi competențe care să-i ajute pe aceștia să se implice activ în prevenirea și reducerea abandonului școlar timpuriu.

Rezultatele proiectului

0
au primit masă caldă în fiecare zi de școală
0
de copii au primit consiliere psihologică
0
de elevi din ciclul gimnazial au beneficiat de educație remedială
0
de copii au primit subvenții în valoare de 600 de lei
0
de beneficiari ai programului A Doua Șansă au finalizat ciclul de învățământ primar
0
au primit tablete pentru activitățile educaționale
0
de părinți au participat la cursurile de educaţie parentală „Școala părinţilor
0
de cadre didactice au participat la cursuri de formare profesională

Partenerii proiectului

Partener principal:

Comuna Sînpaul

Școala Gimnazială „Ioan Alexandru” Sânpaul

Școala Gimnazială Poieni

Școala Gimnazială ”Tamás Gyula” ​Mera, Com. Baciu

Școala Gimnazială Cojocna

Școala Gimnazială Aghireșu Fabrici

Contribuția ta

Școala pentru toți este unul dintre multiplele proiecte inițiate și implementate de Fundația Wold Vision România în ultimii 30 de ani, prin care intervenim cu măsuri integrate la nivelul comunităților vulnerabile, pentru a preveni abandonul școlar și pentru a facilita tuturor copiilor accesul la educație de calitate. E important să reținem că educația începe de la cele mai mici vârste, iar cele mai mari probleme sunt de multe ori cauzate de lipsa unei baze educaționale solide formată de timpuriu. Acest lucru sporește riscul de părăsire a școlii și are un impact general negativ în viața și dezvoltarea copiilor din medii vulnerabile.
Toate măsurile pe care le luăm prin proiectele noastre sunt posibile datorită legăturii permanente cu comunitățile, care ne permite să identificăm mereu care sunt acele grupuri vulnerabile care au cea mai mare nevoie de intervenție strategică și care este cea mai bună formă prin care le putem ajuta.
Susținerea ta este importantă, pentru că ne ajută să continuăm să fim prezenți în comunități și să ajutăm în funcție de nevoile specifice identificate. Oferindu-ne sprijinul tău, poți contribui la educație copiilor de la sat, ajutându-i să meargă la școală și să aibă șansa să iasă din cercul vicios al sărăciei.