ROUTE Poienești- Revitalizarea relațiilor comunitare din Poienești prin furnizarea de servicii integrate

O comunitate educată, sănătoasă și solidară constituie fundamentul pentru o dezvoltare armonioasă a viitoarelor generații

„ROUTE Poienești- Revitalizarea relațiilor comunitare din Poienești prin furnizarea de servicii integrate” – ID

 Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (aprilie 2021 – octombrie 2023)

Află mai multe despre proiect

Dificultățile cu care se confruntă comunitatea din Poienești, jud. Vaslui, pot fi depășite prin măsuri integrate care să combată excluziunea socială și economică. Modelul de intervenții directe propus de proiect urmărește îmbunătățirea vieții membrilor comunității prin facilitarea accesului la servicii și măsuri integrate furnizate în cadrul Centrului de Asistență Comunitară Integrată Poienești.

Fundaţia World Vision România împreună cu partenerii anunță desfășurarea concursului de planuri de afaceri cu scopul de a selecta trei planuri de afaceri în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile prin schema de ajutor de minimis ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori.

 • null
  Nivelul scăzut de implicare al cetățenilor în rezolvarea problemelor comunității;
 • null
  Accesul limitat la servicii sociale generează inegalități între membrii comunității și contribuie la excluziune socială din Poienești;
 • null
  Rezultatele slabe la învățătură ale elevilor din Poienești contribuie la fenomenul abandonului școlar și împiedică inserția pe piața muncii și depășirea obstacolelor create de excluziunea socială și economică;
 • null
  Nivelul precar al sănătății membrilor comunității limitează semnificativ oportunitățile de dezvoltare socio-profesională ale acestora.
 • Proiectul își propune implementarea, la nivelul comunității Poienești, jud. Vaslui, a unui set de măsuri integrate în domeniul educației, asistenței sociale, sănătății și accesului pe piața muncii pentru 285 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială implementate de echipe pluridisciplinare în cadrul unui centru multifuncțional, Centrul de Asistență Comunitară Integrată Poienești.
 • null
  Facilitarea integrării socio-economice a comunității Poienești prin furnizarea de servicii sociale integrate oferite prin Centrul de Asistență Comunitară Integrată Poienești;
 • null
  Creșterea accesului la servicii medicale de calitate, promovarea sănătății și a stării de bine prin campanii de educație pentru sănătate și livrarea serviciilor medicale primare unui număr de 285 persoane din comunitate;
 • null
  Facilitarea accesului la educație și reducerea abandonului școlar, prin capacitarea a 140 copii, elevi din ciclul primar și gimnazial din Poienești, aflați în risc de sărăcie și excluziune socială;
 • null
  Dezvoltarea carierei profesionale de către 145 persoane cu nivel educațional redus și mediu prin dobândirea unor competențe și calificări relevante pentru piața muncii și prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale.

Principalele activități ale proiectului

 • null
  Consultații medicale de specialitate;
 • null
  Servicii sociale;
 • null
  Campanii de informare și educație pentru sănătate;
 • null
  Sesiuni de informare în vederea combaterii  segregării și promovării egalității de șanse;
 • null
  Acces la programe de dezvoltare comunitară.
 • null
  Programul „Prezent în clasă – prezent în viață” (școală după școală):

  • Sesiuni de consiliere psihologică;
  • Activități remediale;
  • Activități de educație non-formală;
  • Excursii tematice;
  • Mese calde zilnice.

 • null
  Școală de vară
 • null
  Program de educație parentală pentru 90 de părinți.
 • null
  Sesiuni de consiliere și de orientare profesională;
 • null
  Ateliere pentru dezvoltarea abilităților necesare pentru integrarea în comunitate;
 • null
  Cursuri de calificare și specializare pentru accesarea unui loc de muncă;
 • null
  Suport în găsirea unui loc de muncă.
 • null
  Sesiuni de informare cu privire la posibilitatea accesării unei micro-finanțări;
 • null
  Vizite de bune practici susținute de antreprenori;
 • null
  3 planuri de afaceri implementate în domeniul dezvoltării economice rurale;
 • null
  Locuri de munca create în comunitate.

Rezultatele proiectului/ Rezultate așteptate

0
centru comunitar înființat și dotat
0
evenimente de promovare în comunitate a beneficiilor proiectului
0
adulți beneficiari de servicii de sănătate, orientare în carieră și formare profesională
0
copii beneficiari de servicii educaționale și de sănătate
0
campanie de informare și conștientizare dedicată combaterii segregării și promovării egalității de șanse
0
de părinți participanți la activități de tip Școala Părinților
0
planuri de afaceri demarate și monitorizate
0
persoane angajate pe piața muncii

Partenerii proiectului

 • null
  Liderul proiectului este Fundația World Vision România (FWVR), o organizație non-guvernamentală creștină, care desfășoară programe de intervenție umanitară de urgență, dezvoltare comunitară și advocacy. În parteneriat cu autorități locale și reprezentanți ai serviciilor publice, FWVR urmărește creșterea bunăstării copilului, definiția în contextul unor comunități active, a unor familii stabile social și independente financiar.

  În cadrul proiectului ROUTE, liderul asigură managementul proiectului, asigură identificarea și selecția grupului țintă, derulează campanii de dezvoltare comunitară și voluntariat, asigură dezvoltarea centrul multifuncțional și livrarea serviciilor sociale și socio-medicale, asigură derularea de activități extracuriculare și non-formale adresate copiilor beneficiari, precum și a atelierelor de educație parentală pentru părinții acestora.

 • null
  P – 1 Primăria Poienești este partenerul strategic, furnizor autorizat de servicii sociale. Partenerul va fi implicat în livrarea și implementarea unor activități care vizează derularea campaniilor de informare și de sănătate și asigură accesul elevilor care provin din zone segregate la programele furnizate în cadrul proiectului. De asemenea, partenerul asigură accesul copiilor cu dizabilități la servicii specializate precum: logopedie și la activitățile de recuperare și recreative derulate în centru, participă la campanii de dezvoltare comunitară și voluntariat și la elaborarea și completarea planurilor individuale de dezvoltare.
 • null
  P – 2 Școala Gimnazială nr. 1 din Poienești este responsabilă de planificarea și livrarea programelor educaționale adresate celor 140 de copii vizați în grupul țintă. Activitatea de educație va consta atât într-o componentă remedială, adresată celor 45 de copii din clasele 0-IV și celor 79 de copii din clasele V-VIII, cât și într-o componentă non-formală,  elaborate în parteneriat Fundația World Vision România. Totodată, 16 copii cu cerințe educaționale speciale vor beneficia de servicii specializate în cadrul CCAIP. Practic, școala va planifica și susține sesiunile de educație remedială pentru materiile limba și literatura română și matematică. Împreună cu FWVR, partenerul va susține atelierele de educație non-formală, va dezvolta programe de comunicare afectivă cu copiii, adresate părinților și va derula ateliere de dezvoltare a abilităților de viață independentă pentru copiii din proiect.
 • null
  P – 3 Centrul de Analiză și Inovare Economico-Socială – CAIES este o organizație non-guvernamentală, furnizor de servicii de informare și consiliere, formare și mediere pe piața muncii, având o experiență vastă în domeniu.

Distribuirea fondurilor

Contribuția ta

Fundația World Vision România desfășoară anual multiple proiecte și campanii care susțin educația de calitate în mediile vulnerabile. Toate acestea se întâmplă cu ajutorul oamenilor buni, care ne sprijină constant. Cu ajutorul lor, mii de copii de la sat pot continua să viseze la un viitor mai bun, lipsit de griji. Tu poți fi unul dintre ei, prin susținerea dezvoltării armonioase a copiilor din sate vulnerabile.