Prof21 – Școli atractive și incluzive

Elevii au nevoie de activități educaționale atractive și incluzive. În special în mediile vulnerabile, motivația de a merge la școală e extrem de scăzută. Acest lucru trage după sine absenteismul ridicat și abandonul școlar, două dintre cele mai mari probleme în educația din sate vulnerabile.

Prof21 – Dezvoltarea competențelor profesorilor și managerilor școlari pentru o școală atractivă și incluzivă – ID 105288

 Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Activitățile pe care profesorii le aleg și modul în care interacționează cu elevii reprezintă cel mai puternic factor motivator pentru cei mici. De aceea, avem nevoie de profesori pregătiți, care dețin competențele necesare pentru a transforma o banală oră de curs într-o activitate atractivă, la care elevii să își dorească să participe.
Prof21 vine ca răspuns la această nevoie, printr-o serie de măsuri integrate la nivelul școlilor implicate în proiect, cu scopul de a-i ajuta pe profesori să-și dezvolte competențele necesare lucrului cu toate tipurile de elevi, folosind metode incluzive și atractive.

Află mai multe despre proiect

În proiectul Prof21 au fost implicate 300 de cadre didactice și personal de sprijin din 23 de unități de învățământ publice defavorizate. Proiectul s-a desfășurat pe o durată de 30 de luni, din aprilie 2018 până în octombrie 2020.

 • null
  Motivația scăzută de participare la ore a elevilor din mediul rural;
 • null
  Motivația scăzută a profesorilor care predau în școlile din mediul rural;
 • null
  Ultilizarea de metode educaționale neadaptate la tendințele actuale, aflate într-o continuă schimbare;
 • null
  Prioritizarea cantității informației în defavoarea calității educaționale și dobândirii de competențe;
 • null
  Gradul foarte scăzut de implicare a comunității, inclusiv a părinților, în procesul educațional.
 • Scopul proiectului este de a contribui la dezvoltarea competențelor cadrelor didactice, personalului de sprijin și managerilor școlari din unități de învățământ publice defavorizate pentru a implementa programe educaționale inovatoare care duc la îmbunatățirea calității educației și la accesul echitabil la educație pentru copiii cu un grad ridicat de risc educațional.
 • null
  Îmbunătățirea competențelor personalului didactic implicat, în vederea furnizării de servicii educaționale de calitate pentru a asigura incluziunea școlară a elevilor;
 • null
  Creșterea gradului de implicare a cadrelor didactice și personalului de sprijin din grupul țintă în activități suport și de sprijin, prin intermediul unei comunități de practică și învățare pentru o implementare eficientă a serviciilor educaționale;
 • null
  Atragerea a cel puțin 15 profesori instruiți prin intermediul programului Teach for Romania pentru a implementa acest model în unități de învățământ publice defavorizate;
 • null
  Dezvoltarea capacității de a planifica și realiza un plan de măsuri eficiente pentru accesul la educație și creșterea calității procesului educativ, pentru cel puțin 23 de manageri școlari din unitățile de învățământ vizate.

Principalele activități ale proiectului

 • null
  Inițierea și implementarea unui program integrat de formare și mentorat pentru cadrele didactice și personalul de sprijin din școlile ţintă partenere în proiect
 • null
  Dezvoltarea de comunități de învățare și practică pentru cadrele didactice și personalul de sprijin din școlile partenere
 • null
  Implementarea programului Teach for Romania în școlile parteneri asociați
 • null
  Capacitarea instituțională a școlilor parteneri asociați în proiect
 • null
  Activități de management al proiectului și activități cu rol de suport
 • null
  Subactivități specifice:
 • – Formare pentru cadrele didactice și personalul de sprijin din școlile partenere prin programul Școala părinților
 • – Formare pentru cadrele didactice și personalul de sprijin din școlile partenere prin programul A.R.T.
 • – Program integrat de mentorat pentru cadrele didactice și personalul de sprijin din școlile partenere
 • – Rețele regionale pentru promovarea educației inclusive
 • – Program de facilitare destinat managerilor școlari pentru crearea de parteneriate strategice locale

Rezultatele proiectului

0
de cadre didactice, personal de sprijin și manageri scolari care beneficiază de programe de formare/ schimb de bune practici
0
cadre didactice şi personal de sprijin participante la cursurile de formare „Școala Părinţilor - dezvoltare de competenţe pentru educaţia parentală” și A.R.T. - „Rolul cadrelor didactice în formarea adolescenţilor pentru participarea lor activă în comunitate”
0
de cadre didactice în programe de mentorat „Școala părinţilor” şi A.R.T.

Partenerii proiectului

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile

Asociația REPER21

Asociația Teach for Romania

Contribuția ta

Misiunea noastră e aceea de a facilita tuturor copiilor accesul la o educație de calitate. Cu fiecare proiect, ne dorim să contribuim activ la îmbunătățirea proceselor educaționale și la creșterea participării elevilor la ore.
Și tu poți contribui, sprijinindu-ne să găsim în continuare acele comunități care au cea mai mare nevoie de acțiunile organizației noastre. Împreună putem ajuta România să crească, prin educație.