FACTIS – Fii Actor pentru o Comunitate Transformată, Integrată și Sustenabilă!

Evoluția unui copil depinde de fiecare om din jurul lui.

FACTIS – Fii actor pentru o comunitate transformată, integrată și sustenabilă! – ID 113890

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (Iulie 2018 – Iulie 2021)

 

Află mai multe despre proiect

Copiii din comuna Argetoaia, jud. Dolj, au nevoie de un mediu care să le stimuleze dezvoltarea armonioasă și să-i încurajeze să-și depășească situația vulnerabilă. Un factor cheie în atingerea acestui scop este implicarea întregii comunități, care joacă un rol decisiv în evoluția copiilor.

 • null
  Gradul ridicat de discriminare, marginalizare și excluziune socială în rândul copiilor din comuna Argetoaia, jud. Dolj
 • null
  Slabele perspective ale copiilor de a-și dezvolta competențe și abilități de viață care să-i ajute să iasă din situația vulnerabilă;
 • null
  Problematica integrării sociale, cauzată de vulnerabilitatea comunității în care trăiesc copiii și de situația materială precară;
 • null
  Accesul părinților pe piața muncii, îngreunat de contextul demografic în care aceștia se află;
 • null
  Lipsa unei viziuni pe termen lung în ceea ce privește dezvoltarea de afaceri în mediul rural;
 • null
  Nivelul scăzut al pregătirii profesionale atât a părinților, cât și a celorlalți adulți din comunitate.
 • Proiectul FACTIS își propune implementarea, la nivelul comunității marginalizate Argetoaia, jud. Dolj, a unui plan inovativ de măsuri integrate în domeniul educației, ce vizează combaterea discriminării și facilitarea integrării sociale a 180 copii aflați în situații de risc, prin facilitarea accesului la învățământ, prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, îmbunătățirea participării și menținerea în sistemul de învățământ, prin oferirea de programe integrate de tip Școală dupa școală, educație remedială și metode non-formale.
 • null
  Dezvoltarea unui program de intervenție comunitară ce vizează facilitarea accesului la servicii integrate de tip sociomedical, juridic și de îmbunătățire a condițiilor de locuit în vederea prevenirii și înlăturării situaţiilor care generează marginalizare sau excluziune socială, pentru un număr de 555 persoane din comuna Argetoaia;
 • null
  Facilitarea accesului pe piața muncii a persoanelor aparținând categoriilor marginalizate, prin intermediului unui program integrat adaptat nevoilor și oportunităților locale ce cuprinde măsuri active de ocupare, formare profesională și mediere în vederea angajării;
 • null
  Dezvoltarea unui incubator local de afaceri și finanțare prin intermediul schemei de minimis, în vederea încurajării auto-ocupării și a antreprenoriatului rural;
 • null
  Creșterea implicării și participării civice a membrilor comunității, în vederea combaterii discriminării, promovării multiculturalismului și creșterii calității vieții în comunitatea Argetoaia;
 • null
  Combaterea discriminării și facilitarea integrării sociale a 180 copii aflați în situații de risc, prin implementarea de proiecte și activități care să le faciliteze accesul la educație și să scadă rata de abandon școlar.

Principalele activități ale proiectului

 • null
  înființarea Clubului de Educație Alternativă (CEA) Argetoaia pentru lucrul cu copiii din grupul țintă;
 • null
  desfășurarea de ateliere de educație remedială (matematică, română, engleză) și non-formală (fotografie, teatru, dans, volei, fotbal, educație financiară, educație antreprenorială, ecologie, povești, lucru manual, muzică etc.) cu cei 180 de elevi din grupul țintă;
 • null
  acordarea a 180 de kit-uri educaționale (rucsac dotat cu rechizite) pentru cei 180 de copii din proiect;
 • null
  burse pentru 15 elevi de clasele a VIII-a și a IX-a în scopul stimulării continuării studiilor;
 • null
  sprijinirea a 128 de copii foarte vulnerabili din grupul țintă cu tablete, pentru a putea participa la procesul de educație formală și non-formală;
 • null
  organizarea de excursii și tabere pentru copiii din proiect;
 • null
  asigurarea zilnică a unei mese calde pentru 100 de copii care participă la activitățile CEA;
 • null
  organizarea de activități educaționale în cadrul programului Școala Părinților pentru 300 de părinți din comunitate.
 • null
  orientare, consiliere și mediere profesională pentru 375 de adulți;
 • null
  cursuri de calificare pentru 275 de membri ai comunității, din care minim 246 vor obține certificat de calificare;
 • null
  stagii de ucenicie pentru 15 tineri;
 • null
  angajarea a 109 persoane, dintre care 25  de etnie rromă.
 • null
  organizarea de cursuri de formare a competențelor antreprenoriale pentru 50 de tineri;
 • null
  formarea a 25 de tineri pentru dobândirea de competențe în Managementul de Întreprindere Socială;
 • null
  dezvoltarea unui Incubator de afaceri pentru îmbunătățirea competențelor antreprenoriale prin modelul firmelor de exercițiu;
 • null
  finanțarea a 15 afaceri locale nou înființate, prin granturi a câte 25.000 de euro fiecare.
 • null
  acordarea de servicii sociale pentru 555 de locuitori din comuna Argetoaia;
 • null
  screening medical și servicii de medicină generală pentru minim 300 de beneficiari aduți și copii;
 • null
  dotarea cu echipamente și aparatură medicală a cabinetului medical local;
 • null
  derularea de activități menite să informeze populația locală cu privire la adoptarea unui stil de viață sănătos;
 • null
  distribuirea a 300 de kit-uri de igienă pentru persoanele din grupul țintă al proiectului;
 • null
  derularea de campanii de conștientizare Vocea și Acțiunea Cetățeanului (CV&A), cu scopul de a încuraja comunitatea să dezvolte o relație de colaborare cu autoritățile locale în scopul rezolvării problemelor comunității;
 • null
  sprijinirea a 85 de familii pentru reglarea documentelor de proprietate;
 • null
  lucrări de reparații mici și medii la 50 de locuințe din comunitate selectate în funcție de gradul de urgență în ceea ce privește siguranța și bunăstarea beneficiarilor;
 • null
  derularea unor campanii de informare privind reacția la dezastre (incendii și cutremure);
 • null
  derularea unei campanii de stimulare a implicării în activități de voluntariat.

Rezultatele proiectului

0
de persoane au beneficiat de servicii integrate
0
de elevi au participat la atelierele CEA
0
%
dintre elevii participanți la atelierele de educație remedială și-au îmbunătățit situația școlară
0
de elevi din proiect au primit tablete pentru activități educaționale
0
de adulți au obținut diplome de calificare în urma cursurilor de formare profesională organizate în proiect
0
planuri de afaceri pentru firme nou înființate în comunitate sunt finanțate cu 25.000 euro fiecare

Partenerii proiectului

 • null
  Liderul proiectului este Fundația World Vision România, o organizație non-guvernamentală creștină, care desfășoară programe de intervenție umanitară de urgență, dezvoltare comunitară și advocacy. În parteneriat cu autorități locale și reprezentanți ai serviciilor publice, FWVR urmărește creșterea bunăstării copilului, definiția în contextul unor comunități active, a unor familii stabile social și independente financiar.
  În cadrul proiectului FACTIS, Liderul asigură managementul proiectului, asigură derularea activităților non-formale din CEA, asigură bursele lunare pentru cei 15 elevi selectați, organizează Școala Părinților, cursurile de calificare, activitățile din Incubatorul de afaceri, finanțarea, monitorizarea și sprijinirea celor 15 afaceri finanțare prin micro-granturi, accesul la serviciile medicale, acțiunile de mobilizare comunitară prin Vocea și Actiunea Cetateanului (CV&A) și asigură raportarea către finanțator.
 • null
  P1 – Asociația Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN este o organizație non-guvernamentală înființată în anul 2007 și are ca scop elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea de politici privind îmbunătățirea situației grupurilor dezavantajate, precum și protecția drepturilor omului bazata pe principiul non-discriminării și egalității de șanse între cetățeni. Asociația deține experiența de 8 ani în elaborarea și implementarea de proiecte și programe adresate comunităților cu rromi, în realizarea de analize, studii și cercetări care reflectă situația comunităților cu rromi, cu experiență în realizarea și implementarea de campanii de informare și conștientizare a membrilor comunităților cu rromi, cu experiența în livrarea de sesiuni de formare pentru adulți, în implementarea de campanii de advocacy, înființare centre comunitare de servicii integrate etc.
  În proiectul FACTIS, P1 se ocupă de derularea activităților care au ca scop promovarea non-discriminării și multiculturalismului.
 • null
  P2 – Asociația Vasiliada este o organizație non-guvernamentală înființată în anul 2001, iar misiunea sa este oferirea de servicii sociale persoanelor, familiilor, grupurilor sociale și comunităților aflate în situații de dificultate sau generatoare de marginalizare și excluziune socială. Asociația Vasiliada și-a acreditat serviciile de asistență socială dedicate în special copiilor vulnerabili, cele de formare profesională a adulților și cele de informare, consiliere și mediere pe piața muncii. A devenit una dintre cele mai active organizații din Sud-Vest Oltenia, având un rol activ în organismele și comisiile locale, județene și naționale, iar în ultimii ani și-a dezvoltat experiența de lucru în domeniul educației copiilor vulnerabili, prin implementarea a numerose proiecte socio-educative în județele Dolj și Gorj.
  În proiectul FACTIS, P2 are rolul de a oferi sprijin în domeniul locuirii prin furnizarea de servicii de reparații la locuințe, dar și informare privind instruirea pentru reacția la dezastre a localnicilor și campanii de stimulare a voluntariatului în interiorul counității.
 • null
  P3 – Policy Center for Roma and Minorities este o organizație non-guvernamentala, non-profit, înființată în România în anul 2008, care acționează în vederea soluționării problemelor legate de incluziunea socială a rromilor și a celorlalte minorități etnice. În 2010, Policy Center for Roma and Minorities a dezvoltat programul pilot „Clubul de Educație Alternativă” în comunitatea dezavantajată din Ferentari, București, ca măsură de reducere a analfabetismului și de îmbunătățire a educației copiilor rromi și nerromi aflați în situații de risc. Clubul de Educație Alternativa (CEA) își desfășoară activitatea în prezent și reprezintă un spațiu nou, deschis, sigur, creativ și inovator, creat de Fundația Policy Center for Roma and Minorities pentru copiii care trăiesc în zonele de tip ghetou din cartierul Ferentari, București.
  În proiectul FACTIS, P3 va implementa modelul Clubului de Educație Alternativă împreună cu liderul proiectului, Fundația World Vision România.
 • null
  P4 – Comuna Argetoaia: Primăria dispune de personal calificat și cu experiența în implementarea proiectelor cu fonduri europene și aparatul de specialitate al priamarului organizat pe servicii și compartimente de lucru – compartimentul juridic, financiar-contabil și cel de asistență și protecție socială.
  În proiectul FACTIS, P4 va fi implicată în identificarea și stimularea potențialilor beneficiari din proiect. De asemenea, implicarea primăriei va avea impact în toate activitățile din proiect, întrucât va fi factorul mobilizator pentru participarea membrilor grupului țintă la activitățile proiectului. Pe lângă activitățile de identificare și mobilizare a comunității, primăria va fi implicată și în componența de locuire, respectiv prin sprijin acordat beneficiarilor pentru reglementarea actelor civile, de identitate, de proprietate etc.
 • null
  P5 – Școala profesională „Constantin Argetoianu” are personalitate juridica și este acreditată să presteze servicii educaționale pentru preșcolari, elevi de clasele 0-VIII și elevi înscriși la clasele IX-X. Școala profesională „Constantin Argetoianu” funcționează cu o subunitate coordonatoare și 5 subunități subordonate și peste 550 de elevi.
  În proiectul FACTIS, P5 are rolul de a sprijini organizarea activităților din CEA – ateliere remediale și non-formale.
 • null
  P6 – Centrul de Analiză și Inovare Economico-Socială – CAIES este o organizație non-guvernamentală, furnizor de servicii de informare/consiliere, formare și mediere pe piața muncii, având o experiență vastă în domeniu.
  În proiectul FACTIS, P6 are misiunea de a informa, sprijini, orienta și motiva beneficiarii în scopul obținerii de către aceștia a unui loc de muncă și menținerii pe piața muncii. De asemenea, P6 va organiza 15 stagii de ucenicie pentru tinerii din comunitate. Pentru a facilita angajarea beneficiarilor și menținerea stagiilor de ucenicie, P6 acordă prin proiect subvenții angajatorilor, prin scheme de ajutor de minimis.

Distribuirea fondurilor

Contribuția ta

Fundația World Vision România desfășoară anual multiple proiecte și campanii care susțin educația de calitate în mediile vulnerabile. Toate acestea se întâmplă cu ajutorul oamenilor buni, care ne sprijină constant. Cu ajutorul lor, mii de copii de la sat pot continua să viseze la un viitor mai bun, lipsit de griji. Tu poți fi unul dintre ei, prin susținerea dezvoltării armonioase a copiilor din sate vulnerabile.