Comunități Implicate, Educație de Calitate

Contribuim împreună la șansele de succes ale copiilor din sate vulnerabile.

Abandonul școlar este printre cele mai mari probleme în educația din satele vulnerabile. Există multiple cauze care duc la acest rezultat, printre care lipsa de fonduri, precum și motivația scăzută a copiilor pentru învățat încă de la cele mai mici vârste.

Comunități Implicate, Educație de Calitate – ID 103759

 Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Află mai multe despre proiect

Comunitatea joacă un rol deosebit de important în modul în care copiii, dar și părinții, se raportează la educație. Acest proiect vine ca răspuns la problematica părăsirii timpurii a școlii și implică atât copiii, cât și părinții și cadrele didactice în prevenirea și reducerea acestui fenomen în 8 unități de învățământ din județele Iași și Vaslui.
Proiectul se adresează unui grup țintă format din 1500 de beneficiari, dintre care 1045 de copii de vârste diferite, de la antepreșcolari până la liceeni, din 8 unități de învățământ selectate din comunitățile Dumești, Negrești, Țibana, Țibănești și Mironeasa, 360 de părinți și 45 de cadre didactice selectate din unitățile de învățământ-parteneri asociați. Proiectul se desfășoară pe o durată de 3 ani, între mai 2018 și mai 2021.

 • null
  O rată ridicată de abandon școlar în cele 5 sate implicate în proiect: Dumești, Negrești, Tibana, Tibănești și Mironeasa.
 • null
  Lipsa de sprijin în ceea ce privește efectuarea temelor.
 • null
  Participarea scăzută la ore, de multe ori cauzată de priotizarea muncii din gospodării.
 • null
  Implicarea scăzută a comunității în procesul educațional.
 • null
  Lipsa activităților recreative pentru copii.
 • Proiectul urmărește Reducerea numarului de copii și elevi aflați în risc de părăsire timpurie a școlii, din comunitățile Dumești, Negrești, Țibana, Țibănești și Mironeasa, prin operaționalizarea și sustenabilizarea unui continuum de servicii și de măsuri destinate unui număr de 1045 antepreșcolari, preșcolari, școlari din clasele primare și gimnaziale și părinții lor precum și tineri/adulți din programul A doua șansă, dintre care 100% beneficiază de măsuri și servicii integrate, implementate de echipe pluridisciplinare atât în cadrul unor centre de resurse educaționale, cât și prin intermediul serviciilor educaționale oferite de către partenerii asociați din proiect.
 • null
  Implementarea la nivelul celor 8 unități de învățământ selectate din județele Iași și Vaslui a unui plan inovativ de măsuri integrate ce vizează facilitarea și creșterea accesului la învățământ, prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, îmbunătățirea participării, reintegrarea și menținerea în sistemul de învățământ a celor 1045 de copii implicați în proiect.
 • null
  Diversificarea și îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea creșterii calității mediului de învățare și facilitarea integrării sociale, combaterii discriminării și promovării multiculturalismului, prin dezvoltarea de acțiuni interinstituționale care promovează mobilizarea comunitară, voluntariatul și cetățenia activă.
 • null
  Dezvoltarea compețentelor transversale pentru cele 95 de cadre didactice, selectate în proiect, în domenii care contribuie la prevenirea/reducerea părăsirii timpurii a școlii, precum: educația parentală și implicarea părinților, dezvoltarea copilului, prevenirea/reducerea absenteismului și abandonului școlar, multiculturalitate, implicarea comunității în viața școlii.
 • null
  Instruirea celor 95 de cadre didactice din proiect în vederea dobândirii unor competențe specifice în domeniul elaborării, implementării, monitorizării și evaluării strategiilor/planurilor locale de prevenire/reducere a părăsirii timpurii a școlii.

Activități ce presupun implicarea directă a copiilor și părinților

 • null
  Selecția copiiilor cu risc de abandon școlar din cele 8 unități de învățământ vizate;
 • null
  Organizarea activităților de educație timpurie pentru 45  de antepreșcolari;
 • null
  Implementarea programului „Grădinița prietenoasă” pentru 100 de preșcolari, cu scopul de a-i expune pe aceștia la activități educaționale de la cele mai mici vârste;
 • null
  Implementarea unui program de tip „Școala după școală” pentru 270 de elevi din învățământul primar și 435 de elevi din învățământul gimnazial, în cadrul căruia aceștia vor primi ajutor specializat la teme și vor lua parte la activități recreative și de educație non-formală;
 • null
  Dezvoltarea programului „A doua șansă” prin implicarea a 50 tineri și adulți din comunitățile vizate de proiect;
 • null
  Activități extracurriculare sub formă de evenimente, excursii și tabere, în care vor fi implicați direct 1722 de copii;
 • null
  Implementarea programului „Școala părinților” pentru 360 părinți din comunitățile vizate de proiect;
 • null
  Facilitarea de servicii integrate socio-psiho-pedagogice pentru 315 copii și 105 părinți.

Activități comunitare

 • null
  Organizarea a 6 workshop-uri cu tematică educațională cu ajutorul a 240 specialiști;
 • null
  Încheierea de parteneriate locale pentru prevenirea abandonului școlar;
 • null
  Activitatea de management a proiectului.
 • null
  Organizarea unor cursuri de formare pentru cele 95 de cadre didactice selectate;
 • null
  Organizarea unui concurs de proiecte „Școala părinților” prin care se urmărește fixarea informațiilor primite în cadrul sesiunilor de formare și aplicarea competențelor acumulate;
 • null
  Organizarea unui concurs de proiecte „Școala părinților” prin care se urmărește fixarea informațiilor primite în cadrul sesiunilor de formare și aplicarea competențelor acumulate;
 • null
  Acordarea a 60 minigranturi pentru implementarea proiectelor adresate părinților;
 • null
  Înființarea a 8 Centre de Resurse Educaționale în fiecare din cele 8 unități școlare, dotate și echipate cu echipamente IT, mobilier, lucrări de reparații, materiale didactice, educaționale, consumabile;
 • null
  Subvenții pentru înscrierea la grădiniță pentru 30 copii din comunitățile vizate;
 • null
  Subvenții pentru programul „A doua șansă”, în care sunt implicați 50 de tineri și adulți din învățământul liceal și profesional;

Rezultatele proiectului

0
copii au participat la patru concursuri organizate în timpul vacanței de vară, primind ca premii treninguri și tricouri
0
de copii din proiect au primit ghiozdane complet echipate cu ocazia Zilei Internațioanale a Copilului
0
de părinți ai copiilor antepreșcolari au participat la sesiuni de educație timpurie, având drept scop facilitarea înscrierii copiilor la grădiniță
0
de copii au participat la activitățile de educație nonformală
0
de părinți au fost implicați în sesiuni de consiliere și educație parentală, individuale și de grup
0
de copii au beneficiat de sesiunile de consiliere psihologică și psihopedagogică, de grup și individuale
0
Centre de Resurse Educaționale au fost înființate, dotate și echipate piese de mobilier, echipamente IT, materiale auxiliare și materiale educaționale
0
evenimente de promovare a importanței dezvoltării și instruirii permanente a cadrelor didactice din școlile cu risc
0
de cadre didactice au fost informate în vederea participării la programele de dezvoltare a capacității și abilităților de a răspunde nevoilor copiilor

Partenerii proiectului

Inspectoratul Școlar Județean Iași, alături de 8 unități școlare parteneri asociați (5 din jud. Iași și 3 din jud. Vaslui):

 • null
  Școala Gimnazială Nr. 1 Domnița, sat Domnița, com. Țibana, jud. Iași
 • null
  Școala Profesională de Industrie Alimentară Țibana, sat Țibana, com. Țibana, jud. Iași
 • null
  Școala Gimnazială Glodenii Gândului, sat Glodenii Gândului, com. Țibănești, jud. Iași
 • null
  Liceul Tehnologic „Petre P. Carp” Țibănești, sat Țibănești, com. Țibănești, Iași
 • null
  Școala Gimnazială Mironeasa, sat Mironeasa, com. Mironeasa, jud. Iași
 • null
  Grădinița cu program prelungit „Norocel” Negrești, jud. Vaslui
 • null
  Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negrești, oraș Negrești, jud. Vaslui
 • null
  Școala Gimnazială „Mareșal Constantin Prezan” Dumești, sat Dumești, com. Dumești, jud. Vaslui

Contribuția ta

Și tu poți sprijini Fundația World Vision România în misiunea de a transforma educația într-o prioritate pentru copiii din medii vulnerabile. An de an ne dorim să ajutăm cât mai mulți copii să aibă acces la educație de calitate, indiferent de contextul demografic și social în care se află.
Prin susținerea organizației noastre poți contribui la construirea unui viitor diferit pentru copiii din sate marginalizate. Acești copii au nevoie de noi toți să crească și să se dezvolte armonios, pentru a putea, la rândul lor, să participe activ la îmbunătățirea calității vieții în comunitățile vulnerabile.