DEMOFIN – Devoltarea mediului antreprenorial prin acces la finanțare

Antreprenoriat de calitate pentru o dezvoltare sustenabilă

Dezvoltarea mediului antreprenorial din regiunea Sud-Est prin acces la finanțare – ID 105545

 Proiectco finanțat prin fonduri nerambursabile acordate din Fondul Social European prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Principalul motiv pentru care românii emigrează este lipsa oportunităților profesionale și a locurilor de muncă. Tinerii care intenționează să pornească o afacere se tem de proceduri, de birocrație și de faptul că nu au experiența necesară pentru a deveni antreprenori. În plus, multe fonduri alocate de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea mediului antreprenorial rămân neaccesate din același motiv, acela al temerilor legate de competențele slabe în acest domeniu. Prin DEMOFIN am vrut să eliminăm această barieră și să sprijinim dezvoltarea mediului antreprenorial din regiunea Sud-Est prin facilitarea accesului la finanțare.

Află mai multe despre proiect

 • null
  Tinerii nu au competențele antreprenoriale necesare pentru a porni și conduce o afacere;
 • null
  Oferta scăzută a locurilor de muncă în regiunile vizate;
 • null
  Pregătirea profesională a persoanelor aflate în șomaj este nepotrivită locurilor de muncă existente, astfel ocuparea forței de muncă neffind posibilă;
 • null
  Accesarea de fonduri nerambursabile presupune proceduri nu tocmai prietenoase, lucru care de multe ori crește nivelul de precauție și îi împiedică pe oamenii dornici să pornească o afacere să încerce să le acceseze;
 • null
  Teama de birocrație și de propriile limite în ceea ce privește inițierea și susținerea unei afaceri.
 • Proiectul vizează sprijinirea dezvoltării de activități independente la nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Est, în vederea promovării unor locuri de muncă durabile și a unui mediu economic stabil la nivel regional, prin facilitarea proceselor de finanțare și dezvoltarea de competențe antreprenoriale în rândul a 450 de persoane din județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea.
 • null
  Creșterea nivelului de cunoștințe și a gradului de conștientizare cu privire la beneficiile dezvoltării de competențe și abilități în domeniul antreprenoriatului, a ocupării pe cont propriu și a demarării de activități independente, la nivelul Regiunii Sud-Est;
 • null
  Dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru 450 de persoane și sprijinirea a 54 dintre acestea în înființarea și dezvoltarea sustenabilă de noi IMM-uri în regiunea de Sud-Est pe parcursul a 3 ani;
 • null
  Creșterea gradului de ocupare în Regiunea Sud-Est prin finanțarea și sprijinirea directă a 54 de IMM-uri care vor asigura cel puțin 108 locuri de muncă.
 • null
  450 de persone din județele Brăila, Buzău, Costanța, Galați, Tulcea și Vrancea vor dobândi competențe antreprenoriale;
 • null
  54 de IMM-uri vor fi înființate și dezvoltate;
 • null
  Vor fi create 108 locuri de muncă.

Activități principale ale proiectului

 • null
  Campanie de informare la nivel regional, promovare a antreprenoriatului și dezvoltării de competențe în domeniu
 • null
  Selectarea grupului țintă
 • null
  Dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru persoanele selectate din județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea prin organizarea de cursuri de formare profesională;
 • null
  Organizarea de competiții pentru selectarea planurilor de afaceri care vor primi subvenții pentru a le folosi drept sprijin în înființarea și dezvoltarea afacerilor propuse;
 • null
  Organizarea de stagii de practică pentru antreprenorii selectați în cadrul competițiilor.
 • null
  Monitorizarea funcționării afacerilor dezvoltate în perioada de sustenabilitate.
 • null
  Dezvoltarea a două centre regionale de sprijin și a unui hub virtual;
 • null
  Pregătirea antreprenorilor prin oferirea tuturor materialelor și informațiilor necesare în vederea accesării finanțărilor din Fondul Social European;
 • null
  Sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea afacerilor urmând planul de afaceri creat prin servicii de consiliere și mentorat;
 • null
  Crearea posturilor pentru ocuparea forței de muncă, cu scopul angajării a minim două persoane în fiecare firmă.
 • null
  Sprijinirea antreprenorilor selectați în procesul de deschidere a firmelor în cadrul cărora au fost implemetate planurile de afaceri;

Rezultatele proiectului

0
de persoane au dobândit competențe antreprenoriale în cadrul sesiunilor de formare
0
noi locuri de muncă au fost create în județele implicate în proiect
0
de firme noi au primit sprijin pentru înființare și implementarea planurilor de afaceri
0
milioane de lei au fost alocați prin finanțare nerambursabilă afacerilor pornite în DEMOFIN

Partenerii proiectului

Contribuția ta

Scrierea și implementarea proiectelor precum DEMOFIN contribuie semnificativ la dezvoltarea economică la nivel local, regional și național și ne ajută să generăm un impact pozitiv asupra bunăstării comunităților implicate.
E ușor să contribui și tu la derularea acestor proiecte. Cel mai bun mod este prin susținerea Fundației, pentru ca noi să putem să cercetăm în continuare cele mai importante nevoi ale comunităților în care suntem prezenți și să găsim soluții sustenabile pentru a aduce o schimbare pozitivă, oferindu-le oamenilor șansa la o  viață mai bună, prin educație și sprijin constant.