Titlul proiectului: Consolidarea capacitatii locale prin crearea de parteneriate pentru dezvoltare

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate); Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 807/ 27.07.2022

Cod SIPOCA: 1068

Cod SMIS: 151549

Denumire beneficiar: Fundația World Vision România

Obiectivul general al proiectului

Crearea unui mecanism de democrație participativă pentru dezvoltarea locală prin implicarea ONG-urilor, personalului din administrația publică locală și membrilor comunității prin instruirea și profesionalizarea de resurse umane ale organismelor implicate din ONG, administrația locală, populația generală.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Creșterea competențelor profesionale pentru un număr de 61 beneficiari – grup țintă, membri ai World Vision România, ai administrației publice locale și cetățeni ai comunităților implicate.
  2. Crearea a 2 Birouri pentru Dezvoltare Locală în Comunitățile Muntenii de Jos, Lipovăț din Județul Vaslui, în cadrul Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală.
  3. Implicarea societății civile în deciziile ce privesc dezvoltarea comunitară, printr-o campanie de conștientizare și aplicare a principiilor democrației participative: „O idee pentru viitor”.
  4. Crearea unui HUB Informațional sub forma unui mecanism pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivel local și de interacțiune în trinomul Autorități Publice – ONG – cetățeni.

Rezultate

  1. Rezultat de program 4 atins prin Rezultat de proiect 1: 10 tipuri de cursuri de formare organizate pentru dezvoltarea capacității grupului țintă de implicare în viața publică, de participare la procesele decizionale locale, de promovare a egalității de șanse și nediscriminării, precum și a dezvoltării durabile locale
  2. Rezultat de program 4 atins prin Rezultat de proiect 2: Sesiune de schimburi de experiență pentru ONG-APL-cetățeni organizată pentru dezvoltarea capacității partenerilor prin activități și dezbateri întreprinse în comun
  3. Rezultat de program 4 atins prin Rezultat de proiect 3: Hub informațional creat pentru susținerea și promovarea dezvoltării locale prin responsabilitate civică, dialog social și participare la procesele decizionale ONG – APL – cetățeni
  4. Rezultat de program 4 atins prin Rezultat de proiect 4: Campanie ”O idee pentru viitor!” organizată pentru implicarea comunității locale în viața publică și participarea cetățenilor la procesele decizionale

Perioada

Data de începere: 27.07.2022, cu o durată de implementare de 14 luni
Perioada de implementare: 27.07.2022 – 26.09.2023
Valoarea totală (defalcată pe surse de finanțare):
Valoare totală a proiectului este de 404.734,42 lei, din care:
– 337.143,78 lei – finanțare nerambursabilă din Fondul Social European,
– 59.495,94 lei – finanțare nerambursabilă din bugetul național,
– 8.094,70 lei – contribuția proprie a Beneficiarului.