Asistent de cercetare

Dacă vrei să contribui la îmbunătățirea condițiilor pentru copii și tineri din mediul rural prin implicarea în proiecte de educație, protecție și intervenție socială, Fundația World Vision România este în căutare de Asistent de cercetare.

LOCALIZARE și DURATĂ: CRAIOVA SAU IAȘI

Nivel regional: 3 pozitii, 5 luni, 4 ore/zi (Regiunile NE, NV, Centru, Vest, Sud, Sud-Est)

Contextul activităţii:

Proiectul “Start în educație” își propune să reunească la nivel național educatori, specialiști, părinți, autorități locale, companii locale, instituții academice și societatea civilă pentru a reîntări mesajul cu privire la importanța strategică a educației timpurii pentru copii, în care părinții sunt sprijiniți să devină primii educatori ai copilului care dau startul experiențelor de învățare timpurie de acasă și în comunitate, urmând ca apoi la grădiniță să devină parteneri educaționali. 

Scopul postului:

Experții selectați participă la realizarea componentei de cercetare  ce vizează evaluarea impactului proiectului Start în educație. În cadrul proiectului este dezvoltată o Metodologie de cercetare, ce implică o serie de metode și instrumente prin care se realizează evaluarea rezultatelor obținute  în urma implementării acțiunilor prevăzute în proiect.

Astfel, experții selectați participă la realizarea cercetării, asigurând coordonarea și verificarea modului în care se derulează activitățile de colectare a datelor din teren (aplicarea chestionarelor) și de introducere a datelor în bazele de date, precum și implicându-se activ în colectarea datelor calitative și participând la analiza și interpretarea datelor și redactarea raportului final de cercetare. 

Responsabilități majore:

  • Coordonarea și monitorizarea procesului de colectare a datelor din teren (aplicarea chestionarelor)
  • Verificarea și monitorizarea procesului de introducere a datelor 
  • Participarea activă la organizarea componentei calitative în teren
  • Contribuie la analiza și interpretarea datelor cantitative și calitative și la redactarea raportului de cercetare final
  • Participă la întâlnirile de lucru prevăzute în cadrul proiectului.
  • Asigură vizibilitatea și transparența proiectului, a obiectivelor si rezultatelor.
  • Participă la etapele de raportare lunară și trimestrială a proiectului.
  • Indeplinirea si altor sarcini necesare pentru functionarea adecvata a proiectului.
  • Cunoaște și respectă Politica de Protecție a Copilului și Adultului din cadrul fundației.
  • Cunoaște și respectă Procedura de sistem privind măsurile tehnice şi organizatorice de protecţie a datelor cu caracter personal şi  asigurare a confidenţialităţii

CV-urile celor interesați sunt așteptate până în data de 20 Mai 2024.