RESPONSABIL FINANCIAR

Experiența profesională specifică (luni): 36 (3 ani)

LOCALIZARE – NAŢIONAL

Norma: 6 h/zi

Perioada: 24 luni;

Studii: Absolvent studii superioare economice

Competenţe:

 • Capacitate de analiză și sinteză.
 • Excelența operare PC și baze de date.
 • Abilitați de organizare și planificare.
 • Abilitați de calcul.
 • Cunoaștere sisteme contabile și de gestiune.
 • Cunoaștere legislație și instituții financiar bancare.

Atribuţii:        

 • Analizează bugetul proiectului.
 • Realizează Cash-Flow-ul proiectului cuprinzând o planificare în timp a înput-urilor financiare și a cheltuielilor previzionate. Elaborează și actualizează lunar execuția bugetară înregistrând cheltuielile efectuate în fiecare lună.
 • Realizează plăti salariale conform pontaje și state de plată.
 • Realizează plăti către furnizori/prestatori conform documentației de achiziție și pe bază de documente justificative. Realizează plăti subvenții către beneficiarii proiectului.
 • Realizează grafic și cereri de prefinanțare, cereri de plată, cereri de rambursare.
 • Implementează mecanisme și măsuri de monitorizare și ajustare bugetară.
 • Face înregistrări contabile.
 • Integrează cheltuielile proiectului în sistemul financiar contabil al organzației.
 • Obține documente necesare de la instituții financiar bancare.
 • Răspunde la solicitări de clarificări pe documente financiare.
 • Participă la ședințe de proiect și face recomandări de ajustări.

Aplicațiile cu mențiunea postului sunt așteptate în cadrul Fundației World Vision România până la data de 10 Mai 2024, inclusiv.