​​Finalizare proiect ​POCU/987/6/26 SMIS 153873 

15.12.2023 

Finalizare proiect POCU/987/6/26 SMIS 153873 

​​Fundația World Vision România anunță finalizarea proiectului cu titlul ​„O școală fără granițe”, implementat în parteneriat cu Liceul Tehnologic Sat Puiești, Comuna Puiești – Partener 1, Școala Gimnazială ”Cezar Botez” Sat Fâstâci, Comuna Cozmești – Partener 2, Școala Gimnazială ”Gheorghe Cioată”, Sat Todirești, Comuna Todirești – Partener 3. 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de facilitarea accesului la programe de educație nonformală outdoor, pentru minim 36 de cadre didactice din învățământul preuniversitar obligatoriu, (ISCED 1-3, clasele 0-X) și pentru minim 321 de elevi din învățământul preuniversitar obligatoriu, (ISCED 1-3, clasele 0-X), prin furnizarea unor servicii educaționale nonformale sustenabile, în comunitățile vizate, în scopul creșterii șanselor de dezvoltare educațională și perfecționare profesională sustenabilă, precum și a gradului de adaptabilitate a acestora la dinamica socio-economică actuală a comunităților dezavantajate socio-economic din județul Vaslui. 

Rezultate finale în urma implementării proiectului: 

– 1 program de educație non-formală “Dezvoltarea competențelor profesorilor pentru o școală atractivă și incluzivă”, dedicat cadrelor didactice, organizat și derulat 

– 1 program de educație non-formală în context outdoor “Explorez ce-i bine pentru mine!”, organizat și derulat 

– 1 program de educație non-formală în context outdoor “Prezent în clasă, prezent în viață”, organizat și derulat 

– 1 program de educație non-formală în context outdoor “Pregatit să fiu adult”, organizat și derulat 

– 3 centre de educație non-formală dotate și operationalizate 

Proiectul s-a implementat în peroada 25.11.2022 – 31.12.2023. Valoarea totală a proiectului este 1.729.604,25 lei, din care finanțare nerambursabilă 1.716.153,13 lei. 

Proiect cofinanțat din Fondul ​Social European​ prin Programul ​Operațional Capital Uman 2014-2020.​ 

​​Fundația World Vision România​ 

Sediul Orașul Negrești, strada Mihail Sadoveanu, nr.4, județul Vaslui 

Telefon mobil: 0765391914, e.mail: oana_pascu@wvi.org / web: www.worldvision.ro