Reducerea abandonului școlar: reguli pe care trebuie să le respecte școlile ca să acceseze și utilizeze bani din PNRR

World Vision România în parteneriat cu Ministerul Educației a organizat, miercuri (19 ianuarie), webinarul „PNRR, pe înțelesul tuturor. Partea I: abandonul școlar“. În cadrul evenimentului s-a discutat despre criteriile pe care trebuie să le îndeplinească școlile pentru a beneficia de granturile de maximum 200.000 de euro din PNRR (pentru fiecare unitate de învățământ eligibilă), precum și despre regulile de implementare a granturilor. Banii vor fi alocați pentru o perioadă de trei ani pentru reducerea abandonului școlar prin „Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar“. 

La webinar au participat peste 600 de profesori și alți actori din educație cărora le-au răspuns la întrebări: Maria Manea (secretar de stat al Ministerului Educației), Simona Tănase (director monitorizare și evaluare, DG România Educată), Radu Szekely (consilier al ministrului Educației) și Mihaela Nabăr (director executiv World Vision România). 

Principalele concluzii rezultate în urma evenimentului: 

1) Anul acesta, până în luna martie, vor primi finanțare primele 750 de școli cu riscul cel mai ridicat de abandon școlar. Granturile vor fi alocate în funcție de numărul de elevi aflați în risc de abandon școlar și de gradul de vulnerabilite al comunității din care face parte unitatea de învățământ. Ulterior, școlile vor trebui să depună un plan concret de activități pe care le vor desfășura în interesul copiilor. 

2) Serviciile finanțate prin aceste granturi trebuie să fie educaționale sau, altfel spus, legate de activitatea școlii. Astfel, pot fi contractați specialiști pentru consilierea vocațională/psihologică a elevilor, profesori de sprijin sau logopezi pentru copiii cu CES (cerințe educaționale speciale). Totodată, pot fi finanțate activități de învățare remedială și alte programe de tip afterschool, unde pot fi contractați atât profesori din școala unde învață elevii, cât și din alte școli. 

3) Școlile pot încheia parteneriate cu autoritățile locale (primării, inspectorate școlare etc.)  și cu organizații non-guvernamentale pentru a finanța activități și servicii integrate în vederea reducerii abandonului școlar. 

Accentul trebuie pus pe rezultatele elevilor

4) Reprezentanții Ministerului Educației și ai World Vision România au subliniat că școlile trebuie să pună accent, în folosirea granturilor, pe rezultatele asupra elevilor și copiilor de la nivelul comunității. Pentru ca școlile să nu se blocheze în procesul de accesare al fondurilor, Ministerul Educației ia în calcul realizarea unui helpdesk care să ofere asistență tehnică pentru toate școlile care vor accesa astfel de granturi, cât și alte linii de finanțare în viitor. 

5) Ca orice tip de finanțare, trebuie respectat principiul eligibilității și al evitării dublei finațări. Adică, nu se pot folosi banii pentru finantarea aceluiași tip de activitate sau serviciu educațional, pentru același beneficiar sau persoană din grupul țintă targetat. De exemplu, o școală care are deja 100 de elevi înscriși într-un program de tip „Școală după școală“ (educație remedială și masă caldă pentru elevi) nu poate să beneficieze de grant pentru același tip de serviciu și aceiași copii. În schimb, școala poate solicita fonduri pentru ca alți elevi să beneficieze de programul „Școală după școală“ sau poate solicita finanțare pentru alte tipuri de servicii educaționale, în afară de afterschool, cum ar fi consilierea psihologică. 

Minimum două clase inteligente sunt necesare

6) Prin „Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar“, reprezentanții Ministerului Educației au stabilit împreună cu Comisia Europeană că vor fi create minimum două clase inteligente în fiecare școală. Pentru fiecare clasă va fi alocat minimum 20.000 de euro, din care vor putea fi plătite pentru școli: laptopuri și alte dipozitive necesare pentru învățarea online, abonamente la internet și pentru platforme online de învățare. 

7) Planul Național pentru prevenirea abandonului școlar este o schimbare de paradigmă la nivelul finantărilor, iar rezultatele și obiectivele vor trebui cuantificate în termeni de impact la nivelul fiecărui copil în parte. Atingerea acestor rezultate va tine cont de maniera în care activitățile răspund nevoilor identificate la nivelul fiecărei comunități și unități școlare. 

Cum pot fi accesați banii pentru reducerea abandonului școlar

Ministerul Educației a realizat o listă cu 3.235 de școli eligibile pentru atragerea acestor granturi. Este vorba de școlile gimnaziale care, potrivit datelor Ministerului Educației, prezintă: o rată mai scăzută de absolvire a clasei a VIII-a și a Evaluării Naționale de la finalul ciclului, mai mulți elevi repetenți și în risc de abandon școlar și un număr crescut de profesori suplinitori raportat la numărul total de cadre didactice din unitatea de învățământ. 

Atât școlile care se află pe listă, cât și cele care nu se află (dar pot dovedi situația de risc de abandon școlar) se pot înscrie în programul de granturi prin completarea unei declaraţii de intenție până pe 21 ianuarie (vinerea aceasta).  

World Vision România oferă consiliere pentru școlile vulnerabile în vederea accesării și gestionării granturilor la adresa:  asistenta@worldvision.ro

Despre World Vision România  

World Vision România este o organizație care desfășoară programe de educaţie, intervenție umanitară de urgență, dezvoltare și advocacy, punând în centrul activității sale bunăstarea copilului. Organizația se concentrează asupra muncii cu copiii, familiile și comunitățile, în scopul depășirii sărăciei și nedreptății. Fundația lucrează cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasă, etnie sau gen.   

World Vision România face parte din parteneriatul World Vision International, prezent în aproape 100 de țări din întreaga lume. În 30 de ani de prezență în România, am creat impact in viețile a peste 500.000 de copii și adulți, în aproape 500 de comunități din 22 județe.