Senior Financial Analyst

Postul: Analist Raportare cod COR 263102
(Analist Raportare pentru departamentul Marketing)
Localizare: Biroul Naţional
Departament: Finance
Normă: 8 ore/zi

Cum aplici?

Trimiți un CV la adresa: emanuela_federenciuc@wvi.org cu subiectul: Aplicare Senior Financial Analyst_Numele și prenumele tău

Responsabilităţi majore:

 • Urmareste intocmirea si executarea bugetelor pe departament si bugetului general/forecast;
 • Construieste bugetul departamentului MKT in concordanta cu structura bugetului si indicatorii bugetari stabiliti ; intocmeste instructiunile de completare si corelatiile intre indicatori;
 • Stabileste corelatiile dintre obiectivele stabilite pentru bugetul previzionat pentru departamentul
 • MKT (centrele de cost si codificarile bugetare stabilite pentru monitorizarea bugetului pe produse/proiecte si campanii MKT);
 • Verifica saptamanal executia bugetara prin analiza incasarilor cu tranzactiile cheltuielilor realizate pe fiecare campanie/produs/proiect MKT;
 • Raporteaza echipei MKT despre stadiul executarii bugetelor, abaterile semnalate si impreuna cu echipa MKT stabileste masurile corective ce ar trebui adoptate;
 • Stabileste sistemul de calcul al costurilor si urmareste implementarea acestuia;
 • Construieste la inceputul anului, impreuna cu departamentul MKT, sistemul de indicatori de performanta;
 • Urmareste acuratetea datelor introduse in sistemul informatic precum si respectarea termenelor de introducere;
 • Stabileste centrele de costuri, categoriile de cheltuieli, procedurile de alocare a veniturilor si
 • costurilor, in vederea monitorizarii din punct de vedere financiar a performanentei departmanentului MKT;
 • Adapteaza sistemul de raportare in functie de necesitatile semnalate de catre departamentul MKT;
 • Analizeaza procesele de management financiar derulate in interiorul Fundatiei si propune recomandari si solutii de optimizare;
 • Respecta procedurile si instructiunile de lucru stabilite;
 • Pregateste formate de raportare interna (ex: modele de raportare, formate standard de bugetare);
 • Pregateste analize financiare pe baza situatiilor financiare consolidate, a bugetelor si altor rapoarte de management specifice, potrivit cerintelor financiare si operationale;
 • Intocmeste diverse rapoarte solicitate de auditori, consultant externi si alte organisme;
 • Indeplineste rolul de suport financiar pentru celelalte departamente si colaboreaza cu celelalte arii din cadrul departamentului Financiar;

Studii, cunoştinţe, abilităţi, aptitudini

 • Studii superioare economic/ financiar/ contabil – durata 3 ani
 • Cunostinte privind finantarile cu fonduri structurale;
 • Operare PC;
 • Cunostinte MS Office (Excel: formule Vlookup, Sumif, pivot table), Power Point;
 • Abilitati de comunicare si relationare;
 • Abilitatea de a prioritiza sarcinile.
 • Experienta relevanta in domeniu, cel putin 3 ani.
 • Experienta profesionala generala de minim 4 ani.

Trimite CV