STUDIU World Vision România: 1 din 2 copii din mediul rural are probleme privind capacitatea de ascultare, atenţie, comunicare ori exprimare a emoţiilor

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Program ”Școala pentru toți”

Axa prioritară: 6 „Educație și competențe”

OS: 6.2, 6.3 6.4, 6.6

Titlul proiectului: „Școala pentru toți-acces la educație de calitate pentru preșcolari, școlari și cadre didactice din Regiunea Nord-Vest”

Beneficiarul proiectului: Fundația World Vision Romania

Codul proiectului: POCU/74/6/18/104571

 

 

STUDIU World Vision România: 1 din 2 copii din mediul rural are probleme privind capacitatea de ascultare, atenţie, comunicare ori exprimare a emoţiilor

 

 • Jumătate dintre preşcolarii din comunitățile rurale în care Fundația World Vision își desfășoară activitatea au dificultăţi majore privind capacitatea de ascultare, urmarea intrucțiunilor, abilitatea de lucru în grup/echipă, cooperare, inițiativă;
 • 1 din 3 copii din ciclul primar din aceste comunități au probleme serioase cu abilitățile de învățare, de organizare și implicare în procesul de educație, le lipsește motivația și dorința de performanță școlară;
 • Mai bine de jumătate dintre elevii de gimnaziu din mediul rural întâmpină probleme serioase în ceea ce privește capacitatea de a se adapta la sarcinile din mediul școlar.

             Aproape jumătate dintre copiii de vârstă școlară și preșcolară din mediul rural au nevoie de ajutor pentru a-şi dezvolta capacitatea de a-şi exprima emoţiile, de a relaţiona cu ceilalţi sau de a se concentra asupra sarcinilor primite, conform unei cercetări efectuate de Fundaţia World Vision România prin proiectul ”Școala pentru toți – acces la educație de calitate pentru preșcolari, școlari și cadre didactice din Regiunea Nord-Vest”.

              Cercetarea s-a efectuat pe un grup țintă de 360 de copii preșcolari și școlari din 5 comunități rurale în care se desfășoară proiectul ”Școala pentru toți” şi a identificat factorii de risc și punctele vulnerabile în care e nevoie de intervenție urgentă pentru a preveni și chiar elimina abandonul școlar. Cercetarea a fost realizată de Consult Plus SRL, o companie de consultanță în domeniul resurselor umane, şi a presupus chestionarea educatorilor, a pedagogilor sociali și ai profesorilor care lucrează direct cu copiii din grupul țintă.

Principalele rezultate ale cercetării:

 1. Evaluarea copiilor preșcolari (3-4, 4-5 ani şi 5-7 ani)
  • 48 % dintre copii prezintă probleme serioase privind capacitatea de ascultare, urmarea intrucțiunilor, abilitatea de lucru în grup/echipă, cooperare, inițiativă.
  • 46,7% dintre copiii evaluați prezintă deficit în recunoasterea emoțiilor proprii și ale celorlalți, precum și un deficit în achiziția regulilor de exprimare emoționalã, reglare emoționalã si comportamentalã, emoționalitate pozitivã
  • La nivelul competențelor cognitive (capacitatea de a se focaliza pe o sarcinã, atenție, performanță la probele de memorie, abilitãți de comunicare etc),  61% dintre copii au nevoie de sprijin (intervenție remedială) în vederea dobândirii abilităților specifice vârstei
 2. Evaluarea elevilor din ciclul primar
  • 4% dintre copiii evaluați au un nivel scăzut de adaptabilitate la schimbările care apar în rutina personală sau la solicitarile date de profesor, au dificultăți în a trece de la efectuarea unei sarcini la efectuarea alteia, precum și la capacitatea de a împărți lucruri cu ceilalti copii
  • 3% manifestă dificultăți serioase în domeniul abilităților sociale: relaționarea cu ceilalți, abilitatea de a-I complimenta și a-i încuraja pe ceilalți, de a le oferi ajutorul sau de a comunica politicos, în timp ce 51% prezintă un nivel mediu de dezvoltare al acestor competențe.
  • 3% dintre elevi au probleme serioase la nivelul de dezvoltare a abilităților de învățare, de organizare și implicare în procesul de educație, le lipsește motivația și dorința de performanță școlară
  • Peste 35% dintre elevii chestionați prezintă probleme de ordin afectiv (copilul se simte fără valoare, ineficient, nu consideră că părerile lui sunt importante etc)
 3. Evaluarea elevilor de ciclu gimnazial
  • 51,5% dintre elevi întâmpină probleme serioase în ceea ce privește capacitatea de a se adapta la sarcinile din mediul școlar
  • 2% dintre elevi prezintă abilități sociale slab dezvoltate: nu relaționează sau relaționează greu cu colegii, prietenii; nu au deprinderea de a oferi ajutor sau de a vorbi politicos
  • 9% dintre elevi au probleme severe în ceea ce privește abilitatea de învățare şi 25.8% se află la risc (abilități scăzute), ceea ce înseamnă că aproape jumătate dintre elevii de gimnaziu au nevoie de sprijin suplimentar pentru a face faţă sarcinilor școlare.
  • Peste 30% dintre elevii de gimnaziu au probleme afective, nu se simt valorizați, nu își exprimă emoțiile pozitive etc.
 1.  

                “Cercetarea scoate în evidență carențe majore cu privire la dezvoltarea cognitivă și emoțională a  copiilor din grupurile țintă. Profilul lor socio- emotional si cognitiv  constituie un semnal de alarmă pentru toți actorii responsabili de elaboararea politicilor privind

reforma educației timpurii, dar și pentru cei direct implicați în echiparea socio- emoțioanală și cognitivă a copiilor pentru a face față  cu succes solicitărilor din învățământul preșcolar, primar și gimnazial și implicit pentru a preveni anafalbetismul funcțional  și abandonul școlar” , a declarat Romana Chioreanu, managerul proiectului ”Școala pentru toți” al Fundației World Vision.

          Concluziile cercetării arată nevoia de intervenție imediată în condițiile în care, în 2019, rata de părăsire timpurie a școlii în țara noastră a fost de 15,3% în 2019, cu 5 procente mai ridicată decât media din Uniunea Europeană, de 10,3%. În plus, rata abandonului școlar atinge vârfuri mult mai înalte în mediul rural, ajungând la 25,4%, conform Eurostat.

 

             Astfel, pasul următor din proiectul ”Școala pentru toți- acces la educație de calitate pentru preșcolari școlari și cadre didactice din Regiunea Nord-Vest” constă în pregătirea cadrelor didactice pentru a interveni punctual pe deficiențele identificate prin îmbinarea activităților remediale cu principiile învățării sociale și emoționale. Cea de-a treia etapă presupune măsurarea și evaluarea progresului realizat după implementarea noilor metode, care sperăm să se reflecte printr-o rată mai mică a abandonului școlar și o îmbunățățire a performanțelor școlare în rândul copiilor din grupurile țintă.

 

Despre proiectul ”Școala pentru toți” – POCU/74/6/18/104571

Proiectul ”Școala pentru toți – acces la educație de calitate pentru preșcolari, școlari și cadre didactice din Regiunea Nord-Vest” este un proiect al Fundației World Vision România în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Comuna Sînpaul și unitățile de invățământ preuniversitar din 5 comunități din mediul rural: Școala Gimnazială Aghireșu-Fabrici, Școala Gimnazială Cojocna, Școala Gimnazială ”Tamas Gyula” Mera, Școala Gimnazială ”Ion Alexandru” Sînpaul, Școala Gimnazială Poieni. Proiectul are ca scop principal creșterea gradului de bunăstare al comunității prin participare școlară în învățământul obligatoriu ca rezultat al implementării de programe educaționale de tip ”școala după școală”, ”a doua șansă” și educație remedială pentru 1211 antepreșcolari, școlari și copii/adulți care sunt la risc ori au părăsit sistemul de educație. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/74/6/18/104571.

https://www.facebook.com/Școală-pentru-toți-acces-la-educație-de-calitate-100251121624135

 

Despre Fundația World Vision

World Vision România este o organizaţie care desfaşoară programe de intervenţie umanitară de urgenţă, dezvoltare şi advocacy, punând în centrul activității sale bunăstarea copilului. Organizaţia se concentrează asupra muncii cu copiii, familiile şi comunităţile, în scopul depăşirii sărăciei şi nedreptăţii. Fundaţia lucrează cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasă, etnie sau gen. www.worldvision.ro