Cum creştem comunităţi sănătoase, sigure şi durabile în România?

Structurile comunitare consultative – Rolul lor, cum trebuie să funcţioneze şi cine trebuie să se implice

Problemele unei comunităţi sunt cel mai eficient rezolvate la nivel local, atunci când persoanele cu putere de decizie sau influenţă, precum și cu dorință de schimbare se implică în mod real. De aceea, este esenţială participarea activă la procesul de luare a deciziilor a Structurilor Comunitare Consultative, grupuri informale, constituite din lideri formali și informali ai comunității (asistent social, director de școală, preotul, politistul de proximitate, medicul de familie), care identifică nevoile comunității și încearcă să găsească soluţii la problemele sociale.

Fundaţia World Vision România a organizat joi, 6 februarie, o dezbatere în cadrul căreia reprezentanţi ai administraţiei publice centrale (Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei), autorităţi publice locale şi judeţene, reprezentanţi ai societăţii civile şi experţi în politici publice au răspuns întrebărilor legate de rolul Structurilor Comunitare Consultative în dezvoltarea armonioasă a comunităţilor, legislaţia în domeniu şi cum poate fi aceasta să fie îmbunătăţită pentru ca structurile să funcţioneze în mod optim.

Pentru că Structurile Comunitare Consultative sunt doar menţionate în legislaţie, fără să fie furnizate mai multe detalii despre cum ar trebui acestea să funcţioneze pentru a veni în folosul comunităţii, Fundaţia World Vision România, cu o experienţă de 30 de ani în dezvoltare comunitară și protecția copilului, a elaborat o politică publică, o metodologie privind constituirea și funcționarea structurilor comunitare consultative la nivelul comunităților locale, un ghid de funcţionare, precum și un proiect de lege pentru completarea și modificarea Legii Asistenței Sociale nr.292/2011, pentru o reglementare detaliată a structurilor comunitare consultative care se înființează la nivel local, pentru ca acestea să furnizeze mai uşor servicii sociale pentru cetăţenii care au nevoie. În plus, în 18 comunităţi partenere, Fundaţia a contribuit la o mai bună funcţionare a structurilor.

Până în acest moment, documentele menţionate mai sus au primit aprobarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, metodologia şi ghidul putând fi folosite în cadrul Structurilor Comunitare Consultative din ţară drept model de funcţionare.

Proiectul Fundației World Vision pune accent pe două aspecte. În primul rând, proiectul creează cadrul legal potrivit prin care o asemenea structură să ajute în mod real la dezvoltarea unei comunităţi şi, în plus, pune accentul pe prevenție, nu doar pe intervenție, astfel încât să diminueze riscurile la care sunt expuse persoanele vulnerabile.

Pentru a identifica în mod corect modul în care legislaţia în domeniu poate fi îmbunătăţită, Fundația World Vision a desfăşurat, pe parcursul ultimilor doi ani, dezbateri în comunitățile rurale, cu toţi factorii implicaţi, de la autorităţi publice locale, judeţene, membri ai structurilor comunitare consultative, a derulat sondaje și a realizat o politică publică care înglobează aceste propuneri.

Există şi comunităţi în România care pot fi un model de bună practică în ceea ce priveşte funcţionarea structurilor comunitare consultative, acolo unde, periodic, oamenii cu putere de decizie din comunitate iau loc la aceeași masă pentru a căuta împreună soluții pentru problemele de zi cu zi. De la directorul şcolii, la asistentul social, preot, medic sau poliţistul din comunitate, la reprezentanţi ai Primăriei, cu toţii se întâlnesc pentru a vedea cum pot să ajute locuitorii comunei lor.

Mai jos găsiţi un materiale video fimate în aceste comunităţi, care prezintă cazuri concrete rezolvate cu ajutorul structurii.

Comuna Scundu (Judeţul Vâlcea): https://www.youtube.com/watch?v=JrWfnpzN03w

Sopot (Judeţul Doj): https://www.youtube.com/watch?v=QnaWLD598Cs&t=4s

Mociu (Judeţul Cluj): https://www.youtube.com/watch?v=N-QOMUE1VK4&t=83s

Laza (Judeţul Vaslui): https://www.youtube.com/watch?v=8hhuwi-InUI

Fundația World Vision România implementează proiectul ,,Consolidarea capacității ONG-urilor și a autorităților publice de a elabora și transmite propuneri alternative la politicile publice din domeniul asistenței sociale în vederea reglementării normelor de funcționare și definirii regimului juridic al Structurilor Comunitare Consultative”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, componenta „Cresterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative”. 

Alte detalii tehnice despre proiectul Fundaţiei World Vision România privind Structurile Comunitare Consultative

Proiectul Fundației World Vision pune accent pe două aspecte. În primul rând, proiectul consolidează acele procese prin care o structură comunitară consultativă reprezintă suportul instituțional ce facilitează furnizarea integrată a serviciilor sociale, întrucât într-o asemenea structură trebuie să se regăsească factori de decizie din comunitate, incluzand aici administrația locală, cetateni, organizații non-guvernamentale, instituții publice cu atribuții și furnizorii de servicii acreditați. În al doilea rând, filosofia proiectului pune un accent pe prevenție, nu doar pe intervenție, astfel încât să diminueze factorii de risc structurali și vulnerabilitatea permanentă a unei persoane. Abordarea încearcă să ofere un sprijin sistemului formal de asistență socială din România, care pune un accent mai important pe intervenție. Metodologia și proiectul de act normativ pregătite  în proiect recomandă ca, într-o structură comunitară consultativă, să se regăsească acei actori care pot, prin acțiune integrată, să analizeze situațiile în care este nevoie de intervenție, să-și coreleze eforturile de intervenție, să elaboreze procese/proceduri de lucru și protocoale de intervenție comune, astfel încât furnizarea serviciilor să nu se mai facă fragmentar și izolat. Propunerile pun accent pe rolul structurilor comunitare consultative de a analiza planurile anuale de servicii sociale, precum  și obiectivele și măsurile care pot fi incluse în programele și proiectele de asistență socială aplicabile la nivelul comunității locale, cu finanțare locală sau din fonduri europene. O premisă importantă este că structura comunitară consultativă are un caracter voluntar, pune accent pe acțiunea colectivă la nivel comunitar, iar intervenția care se realizează prin reglementare respectă aceste principii și încearcă să clarifice/propună un proces operațional pentru mai buna funcționare a acestor structuri.

În cadrul acestui proiect a fost elaborată o metodologie cu privire la organizarea și funcționarea structurilor comunitare consultative care include (situațiile de risc, sistemul de interoperabilitate în ceea ce privește comunicarea între furnizorii de servicii, intervenție integrată, managementul părților interesate, constituirea  structurilor comunitare consultative și procesul de consultare). Metodologia servește procesului de instruire pentru furnizorii de servicii sociale, reprezentanții administrației publice locale și voluntari.  Fundația World Vision a elaborat un ghid ce constituie instrumentul de operaționalizare, pentru organizarea și funcționarea structurilor comunitare consulative. De asemenea, în baza metodologiei, a ghidului și a unui proces de consultare desfasurat la nivelul unui număr de 18 comune din 6 regiuni, respectiv Dolj, Vâlcea, Vaslui/Iași, Cluj, Ialomita, dar și în orașul București, Fundația World Vision a elaborat un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii asistenței sociale nr.292/2011. În propunerea de lege, Fundația World Vision propune un model de consultare publică, extinderea ariei de actiune a structurilor comunitare consultative la toate grupurile vulnerabile, redefinirea rolului structurilor comunitare consultative cu accent pe analiza evaluării și planificării serviciilor sociale, integrarea serviciilor sociale și monitorizarea acestora.