ANUNȚ CU PRIVIRE LA APELUL PENTRU GRANT-URI ÎN CADRUL PROIECTULUI „MAKE EUROPE SUSTAINABLE FOR ALL”

Vă comunicăm lista proiectelor acceptate spre finantare în cadrul apelului pentru grant-uri în proiectul „MAKE EUROPE SUSTAINABLE FOR ALL”:

Asociaţia pentru Promovarea Egalităţii între Tineri – ADAPTO cu proiectul „Mobiquest International 2019”

Centrul Naţional pentru Producţie şi Consum Durabil – CNPCD cu proiectul “Dezvoltare sustenabilă, o responsabilitate pentru fiecare”

Asociaţia GAL Lider Cluj cu proiectul “Practici Durabile în Agricultură în Satele Aparținătoare Comunei Ciurila”