Una dintre cele mai sărace comune din România se va transforma complet, cu ajutorul fondurilor europene

FACTIS – Fii actor pentru o comunitate transformată, integrată și sustenabilă! – ID 113890Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Capital Uman 2014-2020Axa prioritară 4 – Incluziune socială și combaterea sărăcieObiectiv specific  4.1 Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate

Una dintre cele mai sărace comune din România se va transforma complet, cu ajutorul fondurilor europene


Bucureşti, 14 ianuarie.
 Peste 500 de locuitori din comuna Argetoaia, jud. Dolj, vor beneficia de servicii integrate în domeniul educației, locuirii, formării profesionale și serviciilor sociale în cadrul unui proiect în valoare de peste 16 milioane de lei derulat de Fundația World Vision România cu sprijinul a șase parteneri.

Proiectul „FACTIS – Fii actor pentru o comunitate transformată, integrată și sustenabilă!” – ID 113890 este co-finațat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, are o durată de 3 ani (iulie 2018 – iulie 2021) și este implementat de Fundația World Vision România împreună cu Fundaţia Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN, Habitat for Humanity România – organizaţie care în prezent a devenit cel mai mare ONG din România în domeniul locuirii sociale, Fundația Policy Center for Roma and Minorities (PCRM), Primăria Comunei Argetoaia, Şcoala Profesională Constantin Argetoianu și Asociația Centrul de Analiză și Inovare Economico-Socială (CAIES).

Proiectul îşi propune dezvoltarea sustenabilă a uneia dintre cele mai sărace comune din România prin reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială.

Activitățile proiectului au ca beneficiari 180 de copii, care vor primi sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţie, și 375 de adulți, pentru care se va oferi suport pentru acces şi menţinere pe piaţa muncii, dar și măsuri de susţinere şi promovare a antreprenoriatului în comunitate. Cele 555 de persoane din grupul țintă al proiectului vor benficia de intervenții  pentru creşterea accesului la servicii medicale de calitate, dar și de îmbunătăţirea condiţiilor de locuit pentru persoanele cele mai vulnerabile – renovarea şi repararea locuinţelor degradate.

Câteva dintre principalele activități ce vor fi implementate în cadrul proiectului:

  • Dezvoltarea şi implementarea Clubului de Educaţie Alternativă Argetoaia(CEA) – un program de educaţie non-formală şi remedială, menit să contribuie la dezvoltarea copiilor romi şi neromi aflaţi în situaţii de risc, inclusiv a celor care prezintă un risc crescut de abandon şcolar din cauza ratei mari de absenteism, a corigenţelor la diverse materii, ţinând cont de nevoile lor de învăţare şi de dezvoltare. 

    În vederea participării la atelierele de educaţie non-formală şi remedială, copiii înscriși în proiect vor primi o masă caldă pe zi şi kit-uri educaţionale constând în rucsac, caiete, penar dotat, trusă de matematică și alte instrumente de lucru.
  • Livrarea unui program de burse destinat elevilor, pentru încurajarea acestora să se înscrie în învăţământul secundar superior. 
  • Derularea unui program de educaţie parentală prin care părinţii copiilor înscrişi la proiect si alţi beneficiari adulţi învaţă despre importanţa educaţiei, nutriţie şi sănătate. 
  • Facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru persoanele aparţinând categoriilor marginalizate prin intermediului unui program integrat, care cuprinde măsuri active precum: consiliere, mediere, participarea la stagii de ucenicie, programe de formare profesională în vederea dezvoltării competenţelor antreprenoriale etc. În plus, 45 de angajatori din zonă vor beneficia de subvenții pentru angajarea persoanelor vizate de proiectul FACTIS. 

Toate aceste acţiuni vor fi implementate de echipe specializate şi se vor desfăşura atât în cadrul Centrului Comunitar de Asistenţă Integrată (CCAI) ce va fi creat în Argetoaia, cât şi prin intermediul serviciilor mobile, pentru a ajunge la întreaga comunitate.

În prezent, cele 12 sate care fac parte din comuna Argetoaia înregistrează un nivel ridicat al vulnerabilităţilor socio-economice, conform unei cercetări realizate înainte de demararea Proiectului. Amintim aici procentul însemnat de persoane inactive la nivelul fiecărui sat (în satul Novacu, procentul persoanelor de 16-64 de ani care nu sunt încadrate pe piaţa muncii şi nici nu se duc la şcoală este de 90%), accesul foarte redus la apă şi canalizare (în 10 din cele 12 sate nu există gospodării cu apă curentă în locuinţă din reteaua publică) şi accesul dificil la serviciile de sănătate de calitate.

Mai multe detalii pot fi obținute de la Andreea Bujor, Communication and PR Manager World Vision România, telefon: 0728946523, e-mail: andreea_bujor@wvi.org. 

Despre Proiectul FACTIS – Fii actor pentru o comunitate transformată, integrată și sustenabilă!
Valorea totală a contractului de finanțare este de 16.110.977,38 lei, din care finanțare nerambursabilă: 16.085.807,77.

Despre World Vision România
World Vision România este o organizaţie creştină, care desfăşoară programe de intervenţie umanitară de urgenţă, dezvoltare şi advocacy punând în centrul activității sale bunăstarea copilului. Organizaţia se concentrează asupra muncii cu copiii, familiile şi comunităţile, în scopul depăşirii sărăciei şi nedreptăţii. Inspirată de valorile creştine, fundaţia lucrează cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasă, etnie sau gen. World Vision România face parte din parteneriatul World Vision International prezent în aproape 100 de ţări din întreaga lume. În 28 de ani de prezenţă în România, am ajutat peste 500.000 de copii şi adulţi, în aproape 400 de comunităţi din 8 judeţe.

www.worldvision.rohttp://www.facebook.com/WorldVisionRomaniahttp://blog.worldvision.ro/