Statutul Structurile Comunitare Consultative dezbătut la firul ierbii de către Fundația World Vision Romania și reprezentanții APL din Jud. Dolj

,,Noi nu plecam de la premisa că cineva trebuie să ne dea ceva, trebuie noi să ne creăm o structură funcțională, din fonduri proprii, din banii pe care îi dăm mai departe” afirmă dl. Nedelcu Ionel, Primar RojișteFundația World Vision România continuă seria de întâlniri la nivel național pentru a dezbate cadrul legal de funcționare al Structurilor Comunitare Consultative (SCC). După întâlnirea din Jud. Vaslui și Jud. Vâlcea, reprezentanții Fundației au ajuns în 3 comunități din Jud. Dolj.

Scopul întâlnirii este pe de-o parte, de  a conștientiza importanța și potențialul acestor structuri, pe de altă parte, de a identifica exemple de bună practică care ulterior vor sta la baza redactării unei politici publice dedicată reglementării  cadrului de funcționare a SCC-urilor.

“Structurile Comunitare Consultative reprezintă un model de organizare a comunității locale pentru o implicare  permanentă și sistematică a liderilor locali în soluționarea problemelor sociale. SCC-urile acționează în beneficiul comunității, voluntar, independent prin raportare la alte instituții locale”, explică dna. Alina Mazilu, Manager de proiect World Vision România.

Mai puțin cunoscute la nivel național,  SCC-urile sunt de fapt,  niște grupuri informale, constituite din lideri formali și informali ai comunității (asistent social, asistentul medical comunitar, director de școală, preotul, polițistul de proximitate), care identifică nevoile comunității și soluționează problemele sociale care privesc în special  copiii, dar și alte tipuri de probleme din comunitate, ne explică dna. Georgeta Ungureanu, Manager zonal Fundația World Vision și expertul local jud. Ialomița, dl. Cristian Herzal.

La  întâlniri care au avut loc pe 10 decembrie 2018, au participat reprezentanți ai autorităților publice și lideri locali din Comuna Predești, Sopot și Rojiște. În provocarea lansată de către colegii din Fundația World Vision participanților la eveniment din cele 3 comunități de a realiza o radiografie a starii de fapt al SCC-urilor din comunitatea lor  și a felului în care sunt rezolvate problemele sociale la nivel local, reprezentanții APL-urilor au afirmat faptul că nu întotdeauna reușesc să soluționeze așa cum și-ar dori cazurile sociale și să ajute copiii aflați în vulnerabilitate. De multe ori, afirmă dna. Sărăcin Maria, Vice-primar al Comunei Predești, situațiile implică și resurse materiale nu doar umane, iar la nivel de primărie nu există un fond de urgență destinat intervenției sociale.

În analiza statutului actual de funcționare al Structurilor Comunitare Consultative s-audezbătut modalitățile prin care comunitățile pot acționa pentru a atinge  potențialul maxim de funcționalitate al SCC_urilor, și astfel, împreună cu participanții la eveniment, au fost identificate soluții de capacitare a acestora Astfel a reieșit necesitatea de a oferi un statut juridic acestor structuri, cu un sediu propriu, vizibil și accesibil cetățenilor.

Un aspect important semnalat de dl. Trăistaru Ion Cătălin, Primar al com. Sopot a fost accentuarea faptului că pentru a fi funcționale aceste SCC nu ar trebui să fie afiliate politic. De asemenea, s-a constat că fără un buget propriu – fond de intervenție în situație de urgență, aceste Structuri nu vor putea deveni active:

,,Noi nu plecam de la premisa că cineva trebuie să ne dea ceva, trebuie noi să ne creem o structură funcțională, din fonduri proprii, din banii pe care îi dăm mai departe (impozite și taxe)” afirmă dl. Nedelcu Ionel, Primar Rojiște.

Primarul comunei Rojiște a exemplificat ca și posibilă soluție de rezolvare a lipsei resurselor financiare prin  redirecționarea a 2% din impozitele locuitorilor comunei Rojiște către SCC. problema

Fundația World Vision Romania  își propune  în vederea susținerii dezvoltării Structurilor Comunitare Consultative la nivel local prin facilitarea dialogului social și civic, să contribuie la creșterea participării active la procesul decizional al SCC-urilor, implicând un număr minim de 120 de reprezentanți ai ONG-urilor și anagajați ai instituțiilor publice centrale și locale în pilotarea și implementarea unui program integrat de mobilizare comunitară la nivelul a 16 comunități selectate în prezenta intervenție în conformitate cu obiectivele proiectului.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului „Consolidarea capacității ONG-urilor și a autorităților publice de a elabora și transmite propuneri alternative la politicile publice din domeniul asistentei sociale în vederea reglementarii normelor de funcționare și definire a regimului juridic al Structurilor Comunitare Consultative” programul Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, implementat de Fundația World Vision în perioada 2018-2019.

Pentru mai multe informații despre proiect  vă rugăm să contactați Managerul de proiect, Alina Mazilu (telefon 0736 444 885, email alina_mazilu@wvi.org).