Structurile Comunitare Consultative în vizorul Fundației World Vision Romania

Structurile Comunitare Consultative în vizorul Fundației World Vision Romania
Avem nevoie de un cadrul legal coerent și unitar dacă ne dorim să avem niște structuri funcționale la nivel național, afirmă Alina Mazilu, Manager de Proiect al Fundației World Vision România

Fundația World Vision România continuă seria de întâlniri la nivel național pentru a dezbate cadrul legal de funcționare al Structurilor Comunitare Consultative (SCC). După întâlnirea din Jud. Vaslui, de data aceasta învitația a fost lansată comunităților din Jud. Vâlcea atât pentru a conștientiza reprezentanții autorităților publice locale de importanța acestor structuri, cât mai ales pentru a identifica exemple de bună practică care ulterior vor sta la baza redactării unei politici publice dedicate cadrului legal de funcționare a SCC-urilor.

În dezbaterea de două zile 22 și 23 noiembrie, 2018, a fost analizat statutul actual de funcționare al Structurilor Comunitare Consultative din Județul Vâlcea și au fost identificate solutii de organizare a comunitãților locale în Structuri Comunitare Consultative (SCC-uri) care sã rezolve problemele stringente ale comunitãtii. “Structurile Comunitare Consultative reprezintã un model de organizare a comunitãții locale pentru o implicare permanentã si sistematicã a acesteia în soluționarea problemelor sociale. SCC-urile actioneazã în beneficiul comunitãtii, voluntar, independent prin raportare la alte insitutii locale”, explicã dna. Alina Mazilu, Manager de proiect World Vision România.Mai puțin cunoscute la nivel național, SCC-urile reprezintă niște grupuri informale, constituite din lideri formali și informali ai comunității (asistent social, director de școală, preotul, politistul de proximitate, medicul de familie), care identificã nevoile comunitãții și solutioneazã problemele sociale ce privesc în special copiii, dar și alte tipuri de probleme din comunitate. Chiar mai mult, pe parcursul dezbaterii reprezentanții celor 4 comunități: Scundu, Stoilești, Șirineasa și Bujoreni, au accentuat faptul că aceste structuri ar interveni în problemele locale mult mai eficient dacă ar avea un statut juridic care le-ar oferi legitimitate și resurse proprii de intervenții:,, ne trezim cu decizii de la nivel central din partea reprezentanților DGASPC care nu cunosc situația copiilor din localitate, iar soluțiile propuse de noi la nivel local sunt adesea ignorate pe motiv că nu avem putere decizională” precizează dna. Manda Mihaela, secretar Primăria Scundu.

La întrebarea adresată de către Managerului de Proiect, dna. Alina Mazilu, ,,ce acțiuni trebuie să întreprindem ca aceste Structuri să devină funcționale și să aibă rezultate concrete?”, reprezentanții celor 4 comunități au afirmat că ,,una dintre soluțiile ce ar putea avea succes la nivel de județ este voluntariatul, în sensul că tuturor membrilor desemnați în SCC-uri să li se încheie un contract de voluntariat cu primăriile în care să fie foarte clar precizate îndatoririle și beneficiile, să se deconteze cheltuielile de intervenție în comunitate și fiecare membru să beneficieze de niște scutiri, spre exemplu o parte din impozitele locale”

La finalul întâlnirii, reprezentanții World Vision România au concluzionat că este nevoie în primul rând de o inițiativă de clarificare a cadrului actual de funcționare și a statutului SCC-ului, deoarece nu există un act normativ dedicat organizării și funcționării acestei structuri. Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului face trimitere la obligativitatea crearării Structurilor Comunitare Consultative formate din lideri comunitari pentru identificarea și solutionarea problemelor din comunitate,însă nici această lege nici altele care fac trimitere la SCC-uri nu oferă precizări clare referitor la modul de organizare și de funcționare a acestora .

Fundația World Vision își propune în vederea sustinerii dezvoltãrii Structurilor Comunitare Consultative la nivel local prin facilitarea dialogului social si civic, sã contribuie la cresterea participãrii active la procesul decizional al SCC-urilor, implicând un numãr minim de 120 de reprezentanti ai ONG-urilor si anagajati ai institutiilor publice centrale si locale în pilotarea si implementarea unui program integrat de mobilizare comunitarã la nivelul a 16 comunitãti selectate în prezenta interventie în conformitate cu obiectivele proiectului.Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului „Consolidarea capacitatii ONG-urilor si a autorităților publice de a elabora și transmite propuneri alternative la politicile publice din domeniul asistentei sociale in vederea reglementarii normelor de functionare si definirii regimului juridic al Structurilor Comunitare Consultative” programul Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, implementat de Fundația World Vision în perioada 2018-2019.

Pentru mai multe informații despre proiect vă rugăm să contactați Managerul de proiect, Alina Mazilu (telefon 0736 444 885, email alina_mazilu@wvi.org).