Fundația World Vision România invită reprezentanții autorităților publice din or. Negrești, Jud. Vaslui și membrii Structurilor Comunitare Consultative la o întâlnire de lucru

Fundația World Vision România organizează luni, 12 noiembrie 2018, în intervalul orar 14:00-16:30, în orașul Negrești, Jud. Vaslui, o întâlnire de lucru în vederea discutării statutului actual al Structurilor Comunitare Consultative din Județul Vaslui și identificării de soluții adecvate pentru capacitarea comunităților locale să devină active și să se organizeze în SCC-uri pentru a soluționa problemele copiilor.

Având în vedere prevederile din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului care stipulează  că autoritățile publice au obligația să respecte, să promoveze și să garanteze drepturile copilului stabilite prin Constituție și lege, în concordanță cu prevederile Convenției Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată, și ale celorlalte acte internaționale în materie, la care România este parte, precum și interesul comun pe care Autoritățile publice  locale și Fundația World Vision îl împărtășesc în ceea ce privește creșterea calității vieții comunității prin identificarea, prevenirea și soluționarea la nivel local a problemelor  sociale, care privesc copiii;

Ne propunem să discutăm împreună  cu reprezentanții autorităților locale și membrii SCC-urilor, în cadrul unei mese rotunde, problemele cu care se confruntă SCC-urile, provocările majore legislative în desfășurarea activității acestora și să identificăm soluțiile adecvate prin care Structurile Comunitare Consultative își pot crește vizibilitatea și importanța în comunitate, participând activ la procesul decizional în ceea ce privește protecția și drepturile copiilor. De asemenea este ocazia prin care vă prezentăm obiectivele și activitățile propuse în  proiect, respectiv  strategia de abordare a politicii publice pe care urmează să o construim în cadrul proiectului.

În cei peste 25 de ani de activitate la nivel național, experiența Fundația World Vision România  confirmă faptul că problemele sociale ale unei comunități de cele mai multe ori pot fi prevenite sau rezolvate chiar la nivel local, responsabilizând membrii comunității să devină activi și să ia atitudine pentru a-și crea la ei acasă un mediu social sănătos în care copiii pot avea un viitor prosper. Astfel, în vederea susținerii dezvoltării Structurilor Comunitare Consultative la nivel local prin facilitarea dialogului social și civic, Fundația World Vision își propune să contribuie la creșterea participării active la procesul decizional al SCC-urilor, implicând un număr minim de 120 de reprezentanți ai ONG-urilor și anagajați ai instituțiilor publice centrale și locale în pilotarea și implementarea unui program integrat de mobilizare comunitară la nivelul a 16 comunități selectate în prezenta intervenție în conformitate cu obiectivele proiectului.

Prezenta activitate se desfășoară în cadrul proiectului „Consolidarea capacitatii ONG-urilor si a autoritatilor publice de a elabora si transmite propuneri alternative la politicile publice din domeniul asistentei sociale in vederea reglementarii normelor de functionare si definirii regimului juridic al Structurilor Comunitare Consultative” programul Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Întâlnirea va avea loc la sediul Fundației World Vision din or. Negrești, începând cu ora 14:00. Pentru o bună desfășurare a evenimentului,  vă rugăm să ajungeți cu minim 10 minute mai devreme.

Pentru orice nelămuriri nu ezitați să contactați Managerul de proiect, Alina Mazilu (telefon 0736 444 885, email alina_mazilu@wvi.org) sau Tatiana Cojocari, Asistent de proiect (tel 40 727 311 198, email tatiana_cojocari@wvr.org.)

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European