ÎNTÂLNIREA DE COORDONARE TRIMESTRIALĂ A ACTORILOR IMPLICAȚI ÎN INTEGRAREA MIGRANȚILOR DIN REGIUNEA 2

COMUNICAT DE PRESĂ

Întâlnirea de coordonare trimestrială a actorilor implicați în integrarea migranților din Regiunea 2

Fundația World Vision Romania, în calitate de Beneficiar, alături de Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 1 și Asociația Centrul pentru Resurse Civice Constanța – Partener 2 au organizat marți, 30 august 2016, întâlnirea de coordonare trimestrială a actorilor implicați în integrarea beneficiarilor de protecție internațională (BPI) și resortisanților țări terțe (RTT) din Regiunea 2, județele Constanţa, Tulcea, Brăila, Vrancea, Bacău, Vaslui şi Galaţi.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului ”INTEGRARE+: Servicii și asistență pentru migranți în Regiunea 2”, finanţat prin Programul Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (număr de referință contract: FAMI/15.03.02), cu o durată de 12 luni și o valoare totală de 1.469.247,47 lei.

Scopul acestei întâlniri de coordonare trimestrială a fost să creeze premisele unei bune colaborări și coordonări între principalii actori implicați în integrarea BPI și RTT și să facilteze schimbul de informații, experiență și expertiză în domeniu. Întâlnirea de coordonare trimestrială a reunit reprezentanți ai comunității locale și din Regiunea 2, instituții, parteneri sociali, ong-uri și autorități, și a constituit un bun prilej pentru a purta un dialog deschis și constructiv despre subiecte importante și de interes privind integrarea străinilor, despre găsirea celor mai bune metode de lucru și coordonare atât de necesare pentru BPI și RTT, care se află într-o situație vulnerabilă.

Totodată, evenimentul a avut rolul de a operaționaliza procesul de dezvoltare de parteneriate și de rețele de suport local în vederea consolidării capacității actorilor relevanți și cooperării inter-instituționale la nivelul Regiunii 2 pentru facilitarea accesului și furnizarea de servicii de asistență (socială, medicală, psihologică, juridică, educationala, piata muncii etc.) adaptată și adecvată la cerințele specifice ale BP și RTT cu ședere legală în România. Prin implicarea comunităților și instituțiilor locale se urmărește oferirea de servicii integrate pentru BPI și RTT și îmbunătățirea demersurilor privind integrarea acestora de la nivel local și din Regiunea 2.

 

Pentru informaţii suplimentare, vă invităm să contactaţi pe: dna. Narcisa Alexe, Specialist PR și Organizare Evenimente – Asociaţia Novapolis, tel. 0766.304.610, asociatianovapolis@gmail.com

varianta in engleză a comunicatului