AL TREILEA WORKSHOP DE LA CLUJ PENTRU INTEGRAREA GRUPURILOR VULNERABILE

COMUNICAT DE PRESA

Cluj, 19.05.2015 | Campania de informare si constientizare a nevoilor de imbunatatire a accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii a continuat cu al treilea workshop avand ca tema “Integrare socio-educationala a grupurilor vulnerabile. Modele de buna practica si mecanisme de prevenire a riscului”. Proiectul vizeaza integrarea pe piata muncii a 1.200 de tineri si adulti cu vulnerabilitati care apartin unor categorii defavorizate.

Obiectivul general al proiectului proiectul “Inclusiv – Retea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piata muncii in 6 regiuni din Romania” este cresterea nivelul de calificare a 1.200 de persoane apartinand grupurilor vulnerabile din 6 regiuni ale Romaniei (Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia, Nord-Est, Sud-Est, Vest si Bucuresti-Ilfov). Pe parcursul implementarii proiectului se deruleaza Campania de informare si constientizare a nevoilor de imbunatatire a accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii, in cadrul careia se desfasoara o serie de 4 workshopuri.

Cel de-al treilea workshop – “Integrare socio-educationala a grupurilor vulnerabile. Modele de buna practica si mecanisme de prevenire a riscului” – a avut loc in data de 13.05.2015 in incinta Pensiunii “Daria” din comuna Caseiu, judetul Cluj.

In cadrul acestui workshop au fost prezentate:

• Principalele bariere ale grupurilor vulnerabile care le limiteaza accesul la educatie si ocupare.
• Exemple de bune practici locale in integrarea de persoane apartinand grupurilor vulnerabile pe piata muncii

Pentru a crea o atmosfera deschisa si colaborativa s-a desfasurat un atelier de lucru cu tema “Constientizarea si reducerea prejudecatilor si stereotipurilor pe care le intampina grupurile vulnerabile”. Au luat parte la acest eveniment 38 de persoane: echipa de implementare a proiectului in cadrul CIS N-V, managerul zonal al Fundatiei World Vision Romania si reprezentanti ai organizatiilor societatii civile, agentiilor publice si private care furnizeaza servicii sociale si de ocupare pentru grupurile vulnerabile, ai administratiei publice locale, manageri ai unor societati comerciale, voluntari din cadrul proiectului si reprezentanti mass-media.

Conf. univ. dr. Andrea Muller-Fabian, reprezentanta Universitatii Babes-Bolyai, Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, a prezentat principalele bariere ale grupurilor vulnerabile care le limiteaza accesul la educatie si ocupare.

La randul ei, Petronica Pop, expert vocational, a prezentat activitatile realizate in cadrul CIS N-V si serviciile integrate acordate si a vorbit despre exemple de bune practici locale in integrarea de persoane apartinand grupurilor vulnerabile pe piata muncii.

Fundatia World Vision Romania, in calitate de partener al Asociatiei Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare si Incluziune Sociala, implementeaza proiectul “Inclusiv-Retea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piata muncii in 6 regiuni din Romania” alaturi de Universitatea Babes Bolyai Cluj-Napoca, Fundatia pentru Dezvoltarea Asociatiilor de Ajutor Mutual si Landsbond der Christelijke Mutualiteiten.

Pentru informatii suplimentare, va rugam contactati:
Romana Chioreanu, Coordonator regional Nord-Vest, 0724 067 040, romana_chioreanu@wvi.org

Proiectul INCLUSIV este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Perioada de desfăşurare a proiectului este de 18 luni, respectiv 23.04.2014-22.10.2015. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 11.129.620 lei, din care 10.906.820 lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă aprobată. Mai multe pe www.inclusiv.ro.

***

„Inclusiv – Retea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piata muncii in 6 regiuni din Romania” POSDRU/165/6.2/S/142913

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013
Axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de interventie 6.2 „Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”